تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]
< >

مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی در بازدید از کانون پیک برتر عنوان کرد::

آگهی نامه ها درتوسعه ورونق واحدهای صنفی نقش مؤثری دارند

چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۵
     به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی ، دکتر حیدری در بازدیدی که روز سه شنبه 27 مهرماه از کانون آگهی و تبلیغاتی پیک برتر داشتند نقش آگهی نامه ها را درتوسعه و رونق واحدهای صنفی و کسب ... ادامه

ادامه اخبار
ادامه اخبار