تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

محمد خدادی در نشست سوم کارگروه تخصصی تبلیغات مطرح کرد:

تبلیغات، فرصت بزرگ تسهیل فضای کسب و کار و مهندسی جریان اقتصادی کشور

سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
کارگروه تخصصی تبلیغات با حضور معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی سومین نشست خود را در 20 مرداد ماه جاری به بررسی مهم ترین چالش ها و  آسیب های حوزه تبلیغات اختصاص داد. محمد خدادی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی ... ادامه

ادامه اخبار
ادامه اخبار
ادامه اخبار