واژه نامه


# واژه نوع واژه معادل شماره استعلام زمان پاسخ استعلام توضيحات
1   آپیس   بیگانه   -----      
2   آتسز   بیگانه   -----      
3   آتلانتیک   بیگانه   -----      
4   آچیلان دُر   بیگانه   -----      
5   آدنیس مد   بیگانه   -----      
6   آذراکوتک   بیگانه   -----      
7   آراکس (17/6/93)   بیگانه   -----      
8   آرتا آرت   بیگانه   -----      
9   آروکام   بیگانه   -----      
10   آس (7/10/92)   بیگانه   -----      
11   آف داد   بیگانه   -----      
12   آک روئین   بیگانه   -----      
13   آکسایا   بیگانه   ----- 1927   ۰۱ مهر ۱۳۹۶    
14   آگرا   بیگانه   -----      
15   آلفا   بیگانه   -----      
16   آلنا   بیگانه   -----      
17   آل وِر   بیگانه   -----      
18   آمپریالمند   بیگانه   -----      
19   آموس   بیگانه   -----      
20   آنتوریوم   بیگانه   -----      
21   آنا   بیگانه   -----      
22   آویسا   بیگانه   -----      
23   آیتیکام   بیگانه   -----      
24   آیریس   بیگانه   -----      
25   آیَس   بیگانه   -----      
26   اتمیک   بیگانه   -----      
27   اتوفلوت   بیگانه   -----      
28   اجهزه سیاردولی   بیگانه   -----      
29   ارسی نس   بیگانه   -----      
30   اسپایدا   بیگانه   -----      
31   اسپرلوس استاتیرا   بیگانه   -----      
32   اسپیدی   بیگانه   -----      
33   استیسان   بیگانه   -----      
34   اسلیم لست   بیگانه   -----      
35   اِکدار   بیگانه   -----      
36   اکو   بیگانه   -----      
37   الامیس   بیگانه   -----      
38   المند   بیگانه   -----      
39   الوها   بیگانه   -----      
40   اِلیت   بیگانه   -----      
41   امس پاد   بیگانه   -----      
42   اِواک   بیگانه   -----      
43   اوان   بیگانه   -----      
44   اِوْتا   بیگانه   -----      
45   اِوْسان   بیگانه   -----      
46   ایپیفانیا   بیگانه   -----      
47   ایتوک   بیگانه   -----      
48   ایجند   بیگانه   -----      
49   ایرال   بیگانه   -----      
50   ایرشا   بیگانه   -----      
51   ایساتیس   بیگانه   -----      
52   ایستکول   بیگانه   -----      
53   ایلیا   بیگانه   -----      
54   ایلیکا   بیگانه   -----      
55   ایندوری   بیگانه   -----      
56   تولیدی سازه اپوکسی آسیا   بیگانه   -----      
57   باردو   بیگانه   -----      
58   بارلی   بیگانه   -----      
59   بتیس   بیگانه   -----      
60   بس کیان هریس   بیگانه   -----      
61   بن ژیوار   بیگانه   -----      
62   بودی بال   بیگانه   -----      
63   بوردا   بیگانه   -----      
64   بوش   بیگانه   -----      
65   بیسکوپیچ   بیگانه   -----      
66   بیلان   بیگانه   -----      
67   بیودارو   بیگانه   -----      
68   پاباس   بیگانه   -----      
69   پات مان   بیگانه   -----      
70   پارت تکنیک   بیگانه   -----      
71   پارت مان پترو   بیگانه   -----      
72   پارت مریت   بیگانه   -----      
73   پارداک   بیگانه   -----      
74   پارس بولت   بیگانه   -----      
75   پارس ترید   بیگانه   -----      
76   پارس تریدرز   بیگانه   -----      
77   پارس راتیانج   بیگانه   -----      
78   خدمات الکترونیک مارکو یک   بیگانه   ----- 2866   ۲۹ مهر ۱۳۹۴    
79   پارس فوتونیکس   بیگانه   -----      
80   پارس وی لی   بیگانه   -----      
81   پارکور   بیگانه   -----      
82   پارمیس   بیگانه   -----      
83   پالیال نیوساد   بیگانه   -----      
84   پانا   بیگانه   -----      
85   پانته آ   بیگانه   -----      
86   پاندورا   بیگانه   -----      
87   پانسیون   بیگانه   -----      
88   پانی پرس   بیگانه   -----      
89   پت   بیگانه   -----      
90   پترو پروت   بیگانه   -----      
91   پترو راک   بیگانه   -----      
92   پتروگراد   بیگانه   -----      
93   پدی   بیگانه   -----      
94   پرزیش   بیگانه   -----      
95   پروشات   بیگانه   -----      
96   پرسیا   بیگانه   -----      
97   پرسیس موتور   بیگانه   -----      
98   پرمیس   بیگانه   -----      
99   پرینوس   بیگانه   -----      
100   پروبیوتیک   بیگانه   -----      
101   پکیج   بیگانه   -----      
102   پلاستوفوم   بیگانه   -----      
103   پلاسین پت   بیگانه   -----      
104   پلاسین پت پرشین   بیگانه   -----      
105   پلاسین پت کاسپین   بیگانه   -----      
106   پلوس پرسا آبنوس   بیگانه   -----      
107   پلی ران   بیگانه   -----      
108   پلیمر   بیگانه   بسپار 1981   ۰۳ مهر ۱۳۹۶    
109   پولیکا   بیگانه   -----      
110   پی پر پارس   بیگانه   -----      
111   پیروک   بیگانه   -----      
112   پیلکاسو   بیگانه   -----      
113   پینگ   بیگانه   -----      
114   تاپیک (14/11/92) ترکیب تاپیک مهر ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
115   تاتو   بیگانه   -----      
116   تارماکیس   بیگانه   -----      
117   تاکرز   بیگانه   -----      
118   تامارا   بیگانه   -----      
119   تام ورس   بیگانه   -----      
120   تای سز   بیگانه   -----      
121   تتم   بیگانه   -----      
122   ترم پترو   بیگانه   -----      
123   تریته   بیگانه   -----      
124   تله کام   بیگانه   -----      
125   تک فود   بیگانه   -----      
126   تووین   بیگانه   -----      
127   تیام و میام   بیگانه   -----      
128   تی تی سان   بیگانه   -----      
129   تیپرز   بیگانه   -----      
130   تیسافرن   بیگانه   -----      
131   جامبو   بیگانه   -----      
132   جان سو   بیگانه   -----      
133   جیاسام   بیگانه   -----      
134   جیلی بیلی   بیگانه   -----      
135   چکن   بیگانه   -----      
136   چیترا   بیگانه   -----      
137   چیلر   بیگانه   -----      
138   حانیال   بیگانه   -----      
139   داتک   بیگانه   -----      
140   دافی (17/6/93)   بیگانه   -----      
141   داماس   بیگانه   -----      
142   داماش   بیگانه   -----      
143   دامینو   بیگانه   -----      
144   دای نا   بیگانه   -----      
145   دراتی   بیگانه   -----      
146   درایو   بیگانه   -----      
147   دکترینال   بیگانه   -----      
148   دل سرویس   بیگانه   -----      
149   دمس   بیگانه   -----      
150   دندلیون   بیگانه   -----      
151   دیت   بیگانه   -----      
152   دیجیتال (7/7/93) و ترکیب طرح و توسعه سینمای دیجیتال ایرانیان فارسی نیست معادل دیجیتال رقمی به تصویب رسیده است   بیگانه   -----      
153   راپابس   بیگانه   -----      
154   راسپینا   بیگانه   -----      
155   راک استون   بیگانه   -----      
156   راک ریس   بیگانه   -----      
157   رامسس   بیگانه   -----      
158   رامیس   بیگانه   -----      
159   راندو   بیگانه   -----      
160   رزیتان   بیگانه   -----      
161   رزیستانس   بیگانه   -----      
162   رسپینا   بیگانه   -----      
163   رنز   بیگانه   -----      
164   رکورد (24/8/91)   بیگانه   -----      
165   ریفان   بیگانه   -----      
166   زانتوس   بیگانه   -----      
167   زانوسی   بیگانه   -----      
168   زانیس (14/11/92)   بیگانه   -----      
169   زیماسان   بیگانه   -----      
170   زینوپارت   بیگانه   -----      
171   زینوکروز   بیگانه   -----      
172   ژالاپ   بیگانه   -----      
173   ژوت   بیگانه   -----      
174   ژیک   بیگانه   -----      
175   ژین وار فوم   بیگانه   -----      
176   ساب رو مریت   بیگانه   -----      
177   ساتبن   بیگانه   -----      
178   ساتبین   بیگانه   -----      
179   سادات سان   بیگانه   -----      
180   سامسون   بیگانه   -----      
181   سان تکس   بیگانه   -----      
182   ساندویچ پانل   بیگانه   -----      
183   سانی   بیگانه   -----      
184   سانیکس پی پای   بیگانه   -----      
185   سایبر   بیگانه   -----      
186   ساینا   بیگانه   -----      
187   ساینوپارت   بیگانه   -----      
188   سرژه   بیگانه   -----      
189   سکویا   بیگانه   -----      
190   سنتو   بیگانه   -----      
191   سوتابا   بیگانه   -----      
192   سورا سیس   بیگانه   -----      
193   سوربینو   بیگانه   -----      
194   سورپریز   بیگانه   -----      
195   سوشیانس   بیگانه   -----      
196   سونیا   بیگانه   -----      
197   سیستو   بیگانه   -----      
198   سیسیکام   بیگانه   -----      
199   سیکلت   بیگانه   -----      
200   سیوان   بیگانه   -----      
201   شاتل (7/5/91)   بیگانه   -----      
202   شاورما   بیگانه   -----      
203   شلر   بیگانه   -----      
204   شن لوز   بیگانه   -----      
205   طرم پترو   بیگانه   -----      
206   طرم پرشیا   بیگانه   -----      
207   فاطیما   بیگانه   -----      
208   فامیلا   بیگانه   -----      
209   فرماکالامد   بیگانه   -----      
210   فلورپن   بیگانه   -----      
211   فورتیم   بیگانه   -----      
212   کارینا   بیگانه   -----      
213   کاسترول   بیگانه   -----      
214   کاسکو   بیگانه   -----      
215   کافی شاپ   بیگانه   -----      
216   کافی فود   بیگانه   -----      
217   کاموپلاست   بیگانه   -----      
218   کانتکس   بیگانه   -----      
219   کایسر   بیگانه   -----      
220   کایلا   بیگانه   -----      
221   کرانچیپس   بیگانه   -----      
222   کروموند   بیگانه   -----      
223   کریستال   بیگانه   -----      
224   کلوب   بیگانه   -----      
225   کمبربسپار   بیگانه   -----      
226   کمپرسور   بیگانه   -----      
227   کندانسینگ   بیگانه   -----      
228   کنزانیل   بیگانه   -----      
229   کوانتوم (14/6/94)   بیگانه   -----      
230   کوردون بلو   بیگانه   -----      
231   کولاپس   بیگانه   -----      
232   کولاپسکو   بیگانه   -----      
233   کولاپس کولا   بیگانه   -----      
234   کولاکولاپس (2/6/87)   بیگانه   -----      
235   کیت   بیگانه   -----      
236   کیش لند کروگر   بیگانه   -----      
237   کیلوس   بیگانه   -----      
238   گابایاکی   بیگانه   -----      
239   گاتاسارای   بیگانه   -----      
240   گاثانیک   بیگانه   -----      
241   گاسانیک   بیگانه   -----      
242   گنزبرا   بیگانه   -----      
243   گنزبرا پارت   بیگانه   -----      
244   گئوداد   بیگانه   -----      
245   لارتیان   بیگانه   -----      
246   لارتین   بیگانه   -----      
247   لامودا   بیگانه   -----      
248   لپ تاب   بیگانه   -----      
249   نینا   بیگانه   -----      
250   لندینگ کرافت   بیگانه   -----      
251   لیرانو   بیگانه   -----      
252   لی لی بالی   بیگانه   -----      
253   لینا   بیگانه   -----      
254   لیندا   بیگانه   -----      
255   لین سول   بیگانه   -----      
256   مارکوت   بیگانه   -----      
257   مان چی   بیگانه   -----      
258   ماندا   بیگانه   -----      
259   مانلیا   بیگانه   -----      
260   مایانا   بیگانه   -----      
261   مدالیون   بیگانه   -----      
262   مدلینا   بیگانه   -----      
263   مدیسا   بیگانه   -----      
264   مِرْسِده   بیگانه   -----      
265   مِرو   بیگانه   -----      
266   مریت ساب رو   بیگانه   -----      
267   مریستم   بیگانه   -----      
268   مُسی   بیگانه   -----      
269   موکارلو   بیگانه   -----      
270   موک کارلو   بیگانه   -----      
271   میدیارم   بیگانه   -----      
272   نوباخ   بیگانه   -----      
273   نوتریگا   بیگانه   -----      
274   نو ریوال   بیگانه   -----      
275   نیاکو   بیگانه   -----      
276   نیکاتل   بیگانه   -----      
277   نیک نک   بیگانه   -----      
278   نیلپر   بیگانه   -----      
279   نین   بیگانه   -----      
280   نیواستر   بیگانه   -----      
281   نیوتک   بیگانه   -----      
282   نیوْتَن   بیگانه   -----      
283   نیو ساب رو   بیگانه   -----      
284   نیوکام   بیگانه   -----      
285   نیوکو   بیگانه   -----      
286   واگنر   بیگانه   -----      
287   والا ورس   بیگانه   -----      
288   والنزا   بیگانه   -----      
289   وان یابیوت   بیگانه   -----      
290   وان یافیس   بیگانه   -----      
291   وان یاهلث   بیگانه   -----      
292   وان یاهلس   بیگانه   -----      
293   وایالیو   بیگانه   -----      
294   ورون   بیگانه   -----      
295   وشند   بیگانه   -----      
296   ونوس (7/7/93) ونوسان و ترکیبهای ونوس پرواز ایرانیان و ابنیه ونوس البرز و سپهر ونوسان پاسارگاد فارسی نیست   بیگانه   -----      
297   ویسپرد   بیگانه   -----      
298   ویسه   بیگانه   -----      
299   ویلا   بیگانه   -----      
300   ویو   بیگانه   -----      
301   هاچین   بیگانه   -----      
302   هانیزان   بیگانه   -----      
303   هایزم (14/2/92)   بیگانه   -----      
304   هترا   بیگانه   -----      
305   هلیا   بیگانه   -----      
306   هماپک   بیگانه   -----      
307   همارشتن   بیگانه   -----      
308   هن لاد   بیگانه   -----      
309   هوگاسپ   بیگانه   -----      
310   هویک   بیگانه   -----      
311   هیتا   بیگانه   -----      
312   هیوا   بیگانه   -----      
313   یات آرین   بیگانه   -----      
314   یوتا بایت   بیگانه   -----      
315   یونیت   بیگانه   -----      
316   پاپیروس   بیگانه   -----      
317   لیلیوم (10/7/91) معادل فارسی آن سوسن است   بیگانه   -----      
318   لیندا   بیگانه   -----      
319   ملینا   بیگانه   -----      
320   فیلی پم   بیگانه   -----      
321   یام یام   بیگانه   -----      
322   دنیز   بیگانه   -----      
323   چنل   بیگانه   -----      
324   الکترو زنیر   بیگانه   -----      
325   ویوناسان   بیگانه   -----      
326   هانیوان   بیگانه   -----      
327   خانه کرپ توچال   بیگانه   -----      
328   آلفا تیم استار   بیگانه   -----      
329   آلیس پک   بیگانه   -----      
330   سیسیلی   بیگانه   -----      
331   ژانتی   بیگانه   -----      
332   ژیگل   بیگانه   -----      
333   ژاکلین   بیگانه   -----      
334   چیتو   بیگانه   -----      
335   کلودیا   بیگانه   -----      
336   نایت   بیگانه   -----      
337   سارینا   بیگانه   -----      
338   سیندرلا   بیگانه   -----      
339   لیدی روز   بیگانه   -----      
340   دانهیل   بیگانه   -----      
341   هلن   بیگانه   -----      
342   الیت (13/11/93)   بیگانه   -----      
343   آلفا   بیگانه   -----      
344   سیلور   بیگانه   -----      
345   پارتانا   بیگانه   -----      
346   سزار   بیگانه   ----- 3080   ۲۸ آذر ۱۳۹۵    
347   هنگ تن   بیگانه   -----      
348   آدرایل   بیگانه   -----      
349   وندا   بیگانه   -----      
350   سیلکا   بیگانه   -----      
351   بمبیلا   بیگانه   -----      
352   بمبا   بیگانه   -----      
353   هیتر   بیگانه   -----      
354   روبینا   بیگانه   -----      
355   روناک   بیگانه   -----      
356   سالینا   بیگانه   -----      
357   دینا (19/1/93) ترکیب دینا میکا -دینا میکا ماد- دینا میکا سازه - دینا میکا پرو- دینا میکا طرح فارسی نیستند   بیگانه   -----      
358   هلدینگ نبوغ اندیشان پارسه   بیگانه   -----      
359   آفرینا   بیگانه   -----      
360   هدیش   بیگانه   -----      
361   اسپیار   بیگانه   -----      
362   اتان   بیگانه   -----      
363   چیلی   بیگانه   -----      
364   روژین   بیگانه   -----      
365   آتیس   بیگانه   -----      
366   آی تاژ   بیگانه   -----      
367   سینرر   بیگانه   -----      
368   چیکو   بیگانه   -----      
369   مکنو   بیگانه   -----      
370   کاراتل   بیگانه   -----      
371   فریال   بیگانه   -----      
372   بلر   بیگانه   -----      
373   پرارین   بیگانه   -----      
374   آریسان   بیگانه   -----      
375   دایا   بیگانه   -----      
376   مرینوس   بیگانه   -----      
377   پوژمان   بیگانه   -----      
378   کلاسیک   بیگانه   -----      
379   آن وی   بیگانه   -----      
380   ال سی من   بیگانه   -----      
381   هوتسا   بیگانه   -----      
382   پاتسی   بیگانه   -----      
383   پارمیدا   بیگانه   -----      
384   آورتا   بیگانه   -----      
385   یسنا   بیگانه   -----      
386   پارتیا   بیگانه   -----      
387   ساین   بیگانه   -----      
388   بکرال   بیگانه   -----      
389   کوتینگ   بیگانه   -----      
390   آن وی   بیگانه   -----      
391   آورین   بیگانه   -----      
392   مرینوس   بیگانه   -----      
393   نیو نیو (17/12/92) نیو نیو سان گستر پارسیان و نیو نیو پاسارگاد ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
394   کاراتل   بیگانه   -----      
395   پوژمان   بیگانه   -----      
396   سانلی   بیگانه   -----      
397   پرارین   بیگانه   -----      
398   بلر   بیگانه   -----      
399   فریال   بیگانه   -----      
400   پیرامید (6/9/92)   بیگانه   -----      
401   پادرا (واژه اوستایی به معنی سرزمین باشکوه)   بیگانه   -----      
402   یورتان   بیگانه   -----      
403   کارمانیا   بیگانه   -----      
404   اواس   بیگانه   -----      
405   فوده   بیگانه   -----      
406   کالونی   بیگانه   -----      
407   کانیه   بیگانه   -----      
408   کویل (9/5/92)   بیگانه   -----      
409   بامبو   بیگانه   -----      
410   دش   بیگانه   -----      
411   دایانا   بیگانه   -----      
412   لارچ کابین   بیگانه   -----      
413   دیانا   بیگانه   -----      
414   آلیش   بیگانه   -----      
415   بیولی   بیگانه   -----      
416   فیسا   بیگانه   -----      
417   لوتوس   بیگانه   -----      
418   باتیس   بیگانه   -----      
419   بازرگانی کاراکس رز   بیگانه   -----      
420   آرین اکسیر پاوان   بیگانه   -----      
421   شلکا   بیگانه   -----      
422   لینا   بیگانه   -----      
423   فلور   بیگانه   -----      
424   گل فود آسیا   بیگانه   -----      
425   گل فود خاور میانه   بیگانه   -----      
426   بنیان فلور ایرانیان   بیگانه   -----      
427   فناوری پیکسل البرز   بیگانه   -----      
428   تولیدی سازه اپوکسی آریا   بیگانه   -----      
429   فناوری پیکسل جوان   بیگانه   -----      
430   راوش   بیگانه   -----      
431   ژیگس (18/9/92)   بیگانه   -----      
432   تولیدی سازه اپوکسی اندیشه   بیگانه   -----      
433   تجهیزات افرا صنعت هیدرولیک   بیگانه   -----      
434   فُرس   بیگانه   -----      
435   آرامیس   بیگانه   -----      
436   فلورمار   بیگانه   -----      
437   سایدا   بیگانه   -----      
438   آمیتیدا   بیگانه   -----      
439   پاچینو   بیگانه   -----      
440   کالزونه   بیگانه   -----      
441   آندریا   بیگانه   -----      
442   دیپلمات (5/11/92) در حوزه علوم سیاسی بلامانع است ولی در حوزه های دیگر فارسی نمی باشد   بیگانه   -----      
443   تورینو   بیگانه   -----      
444   تریتی   بیگانه   -----      
445   آرشیدا   بیگانه   -----      
446   کاریا   بیگانه   -----      
447   سالامون   بیگانه   -----      
448   کراکف   بیگانه   -----      
449   رومیکا   بیگانه   -----      
450   پاریس   بیگانه   -----      
451   رومانتیک   بیگانه   -----      
452   آی سودا   بیگانه   -----      
453   مانلی   بیگانه   ----- 46   ۱۴ فروردين ۱۳۹۵    
454   سوین   بیگانه   -----      
455   هایداایست   بیگانه   -----      
456   پاتیس (فرهنگستان واژه را برای رستوران مناسب نمی داند)   بیگانه   -----      
457   رومینا   بیگانه   -----      
458   سیلوانا   بیگانه   -----      
459   اسپیناس اسپرت   بیگانه   -----      
460   پالت   بیگانه   -----      
461   کارینو   بیگانه   -----      
462   نیکان رول استیک   بیگانه   ----- 2391   ۱۱ آذر ۱۳۹۷    
463   رابکا   بیگانه   -----      
464   مد کارنو   بیگانه   -----      
465   رافدین پرواز   بیگانه   -----      
466   سارا اویل   بیگانه   -----      
467   تعاونی خدمات اداری و پشتیبانی کابا   بیگانه   -----      
468   مهندسین مشاور مانثرا   بیگانه   -----      
469   مهندسین مشاور مانسرا   بیگانه   -----      
470   التاتو الکترونیک پنج نخل   بیگانه   -----      
471   سین صراط   بیگانه   -----      
472   رادین   بیگانه   -----      
473   ارک هام پایا   بیگانه   -----      
474   اسکوپ   بیگانه   -----      
475   ونتا   بیگانه   -----      
476   سمبوسنک   بیگانه   -----      
477   هیلدا   بیگانه   -----      
478   وندیک   بیگانه   -----      
479   پیتزا پاپای   بیگانه   -----      
480   سیناپس   بیگانه   -----      
481   هاردیز   بیگانه   -----      
482   اسکوپ   بیگانه   -----      
483   رایکا   بیگانه   -----      
484   آمستریدا   بیگانه   -----      
485   مسایا   بیگانه   -----      
486   آبادان پانل   بیگانه   -----      
487   پریس (1/9/93)   بیگانه   -----      
488   پاتوپا   بیگانه   -----      
489   شنت   بیگانه   -----      
490   صحا   بیگانه   -----      
491   پتین پال   بیگانه   -----      
492   پایانه های کانتینری تاید واتر خاور میانه   بیگانه   -----      
493   پایانه های کانتینری تاید واتر   بیگانه   -----      
494   آرتاکو آنا   بیگانه   -----      
495   بردر الکترونیک   بیگانه   -----      
496   آنجلس   بیگانه   -----      
497   پارسینا   بیگانه   -----      
498   استیل (معادل مصوب فرهنگستان در برابر این واژه، ایستا است)   بیگانه   -----      
499   زاک   بیگانه   -----      
500   برند (10/7/91) (معادل مصوب فرهنگستان در برابر برند، نمانام است)   بیگانه   -----      
501   پاتریس   بیگانه   -----      
502   تالی سان   بیگانه   -----      
503   فلامینگو(معادل فارسی رایج آن مرغ آتشی و نام علمی آن آتش بال است)   بیگانه   -----      
504   آترینا   بیگانه   -----      
505   هایس   بیگانه   -----      
506   آریس   بیگانه   -----      
507   آنس   بیگانه   -----      
508   فاراد   بیگانه   -----      
509   کی بی   بیگانه   -----      
510   بیتانا   بیگانه   -----      
511   ستیا   بیگانه   -----      
512   پروما   بیگانه   -----      
513   روانکاوان استین   بیگانه   -----      
514   سابرینا   بیگانه   -----      
515   پارسیس   بیگانه   -----      
516   هانی   بیگانه   -----      
517   میکا الکترونیک   بیگانه   -----      
518   شبوان   بیگانه   -----      
519   اروس   بیگانه   -----      
520   بنه   بیگانه   -----      
521   شادلین   بیگانه   -----      
522   نانو   بیگانه   -----      
523   ماریانا   بیگانه   -----      
524   ژینوس   بیگانه   -----      
525   ژکس   بیگانه   -----      
526   اریک   بیگانه   -----      
527   لرد   بیگانه   -----      
528   سومیا   بیگانه   -----      
529   هما تل پارس   بیگانه   -----      
530   کارلوتی   بیگانه   -----      
531   اسپرید   بیگانه   -----      
532   پارت سیستم(سامانه در برابر پارت سیستم مصوب فرهنگستان است)   بیگانه   -----      
533   ناویا   بیگانه   -----      
534   اسپینر چوب   بیگانه   -----      
535   انیشتین   بیگانه   -----      
536   راک پوت فرس   بیگانه   -----      
537   راک فرس   بیگانه   -----      
538   راک یوت   بیگانه   -----      
539   راک پوت   بیگانه   -----      
540   یوتاب (4/4/92)   بیگانه   -----      
541   شیناز   بیگانه   -----      
542   انفورماتیک(فرهنگستان،معادل داده ورزی را به تصویب رسانده است)   بیگانه   -----      
543   پیکسل   بیگانه   -----      
544   مکاترونیک   بیگانه   -----      
545   سونا   بیگانه   -----      
546   ویانا   بیگانه   -----      
547   شاناز   بیگانه   -----      
548   تچرا   بیگانه   -----      
549   وانیا   بیگانه   -----      
550   لاوین   بیگانه   -----      
551   نوشیکا   بیگانه   -----      
552   راسپینانت   بیگانه   -----      
553   باتیک   بیگانه   -----      
554   رامیون   بیگانه   -----      
555   فرس انس   بیگانه   -----      
556   ساباسس   بیگانه   -----      
557   کوبیگر   بیگانه   -----      
558   رومانا   بیگانه   -----      
559   آرنتا   بیگانه   -----      
560   تاش   بیگانه   -----      
561   کلیک(معادل مصوب فرهنگستان تلیک است)   بیگانه   -----      
562   نارت   بیگانه   -----      
563   موبایل تتا   بیگانه   -----      
564   مٌدیست   بیگانه   -----      
565   مکیاج   بیگانه   -----      
566   وگا رایانه (6/11/88)   بیگانه   -----      
567   تیک سات   بیگانه   -----      
568   رانین رایانه   بیگانه   -----      
569   سیماش   بیگانه   -----      
570   آناهل   بیگانه   -----      
571   مارینا   بیگانه   -----      
572   شارمین   بیگانه   -----      
573   آرمامیتر   بیگانه   -----      
574   ورساچه   بیگانه   -----      
575   مرکن   بیگانه   -----      
576   آتریسا   بیگانه   -----      
577   لنا   بیگانه   -----      
578   آرتاش   بیگانه   -----      
579   ژولیا   بیگانه   -----      
580   ناتا   بیگانه   -----      
581   فیوره   بیگانه   ----- 1751   ۰۵ شهريور ۱۳۹۶    
582   رژین   بیگانه   -----      
583   سانتیک   بیگانه   -----      
584   السترومریا   بیگانه   -----      
585   حروف آلفا، بتا، گاما، دلتا، لاندا، پی، سیگما و امگا( در علوم ریاضیات و فیزیک بلامانع است)   بیگانه   -----      
586   رایا   بیگانه   -----      
587   دوریس   بیگانه   ----- 4013   ۱۸ اسفند ۱۳۹۵    
588   الکام   بیگانه   -----      
589   میجی موزی   بیگانه   -----      
590   شاربین   بیگانه   -----      
591   بریکا   بیگانه   -----      
592   پگی   بیگانه   -----      
593   دٌرک   بیگانه   -----      
594   باگت   بیگانه   -----      
595   میکرولب   بیگانه   -----      
596   رامسین   بیگانه   -----      
597   شاین (18/9/92)   بیگانه   -----      
598   آنیسا (14/6/94) متقاضی در صورت تمایل می تواند از انیس یا انیسه استفاده کند   بیگانه   -----      
599   ویدانا   بیگانه   -----      
600   آوید   بیگانه   -----      
601   گیلدا   بیگانه   -----      
602   رویال پایپ   بیگانه   -----      
603   پارادایس   بیگانه   -----      
604   ایکات   بیگانه   -----      
605   نیچالان   بیگانه   -----      
606   هنجیران   بیگانه   -----      
607   مینیاتور   بیگانه   -----      
608   صنایع پارس میکسر   بیگانه   -----      
609   ژست   بیگانه   -----      
610   آتیک   بیگانه   -----      
611   سیوله   بیگانه   -----      
612   راویس   بیگانه   -----      
613   تالیا   بیگانه   -----      
614   ژیوار   بیگانه   -----      
615   تو وین   بیگانه   -----      
616   پاتیرا   بیگانه   -----      
617   تین تک   بیگانه   -----      
618   مکث نال   بیگانه   -----      
619   آنالوت   بیگانه   -----      
620   آرشین   بیگانه   -----      
621   اوکسین   بیگانه   -----      
622   تهرانیکا   بیگانه   -----      
623   آتنا   بیگانه   -----      
624   نونا   بیگانه   -----      
625   ویون   بیگانه   -----      
626   ساتی   بیگانه   -----      
627   اسپونتن   بیگانه   -----      
628   سبیکا   بیگانه   -----      
629   آرنیکا   بیگانه   -----      
630   هیمورا   بیگانه   -----      
631   آناشید   بیگانه   -----      
632   بازل   بیگانه   -----      
633   تیک بازار   بیگانه   -----      
634   اروشا   بیگانه   -----      
635   ایده آل   بیگانه   -----      
636   سامانته   بیگانه   -----      
637   ثمیلا   بیگانه   -----      
638   آرتمن   بیگانه   -----      
639   شانتون   بیگانه   -----      
640   ربکا   بیگانه   -----      
641   لیونا   بیگانه   ----- 597   ۱۹ خرداد ۱۳۹۷    
642   پارسیلا   بیگانه   -----      
643   روفیا   بیگانه   -----      
644   سولاریز   بیگانه   -----      
645   پرنوس   بیگانه   -----      
646   ماهونیا   بیگانه   -----      
647   راشن   بیگانه   -----      
648   باکت   بیگانه   -----      
649   باراکا   بیگانه   -----      
650   ژام   بیگانه   -----      
651   آسپا   بیگانه   -----      
652   آپام   بیگانه   -----      
653   کاریک گرافیک   بیگانه   -----      
654   نیاسا طرح اسپادانا   بیگانه   -----      
655   پرونوس   بیگانه   -----      
656   کوپراتس   بیگانه   -----      
657   نیوراد شیمی   بیگانه   -----      
658   نیوراد   بیگانه   -----      
659   آل مذ   بیگانه   -----      
660   کمپ آریا   بیگانه   -----      
661   پیشتازان تجارت پرسیکا   بیگانه   -----      
662   مهندسی تیدا پاراکس پرشیا   بیگانه   -----      
663   بنیتا کارن   بیگانه   -----      
664   توام فرس   بیگانه   -----      
665   فرس من   بیگانه   -----      
666   اشوراد   بیگانه   -----      
667   مهندسی پالکر   بیگانه   -----      
668   کارن بنیتا   بیگانه   -----      
669   آتایار   بیگانه   -----      
670   شانار   بیگانه   -----      
671   ملیس   بیگانه   -----      
672   نابیوس   بیگانه   -----      
673   شانو   بیگانه   -----      
674   مدا   بیگانه   -----      
675   رزاس   بیگانه   -----      
676   آماتیس   بیگانه   -----      
677   عمانوئیل   بیگانه   -----      
678   مامیشا   بیگانه   -----      
679   ارسطو   بیگانه   -----      
680   آرکادر   بیگانه   -----      
681   سانتی مانتو   بیگانه   -----      
682   اسپیرال (10/4/91)   بیگانه   -----      
683   مهندسی بازرگانی گلاس سام   بیگانه   -----      
684   مهندسی بازرگانی گلاس فام   بیگانه   -----      
685   پارتانیسا تجارت آرتین   بیگانه   -----      
686   پارتانیسا تجارت اروین   بیگانه   -----      
687   دینای آمازون   بیگانه   -----      
688   توژال   بیگانه   -----      
689   آریا آمازون   بیگانه   -----      
690   کابرات   بیگانه   -----      
691   صنایع هاور ایرانیان   بیگانه   -----      
692   میتو متاع   بیگانه   -----      
693   روژیت   بیگانه   -----      
694   شایلی   بیگانه   -----      
695   اسپیتمن   بیگانه   -----      
696   دات   بیگانه   -----      
697   آختامار   بیگانه   -----      
698   پرسی   بیگانه   -----      
699   کیتانا   بیگانه   -----      
700   دیشا   بیگانه   -----      
701   دوفیا   بیگانه   -----      
702   آرسی   بیگانه   -----      
703   ساتین (2/7/85)   بیگانه   -----      
704   اسکیس   بیگانه   -----      
705   ویونا   بیگانه   -----      
706   مود   بیگانه   -----      
707   لنلیا   بیگانه   -----      
708   موکارلو   بیگانه   -----      
709   الکتروکاپاسیته   بیگانه   -----      
710   آذک   بیگانه   -----      
711   رومگا   بیگانه   -----      
712   ناروس   بیگانه   -----      
713   توسعه پلر ماندگار   بیگانه   -----      
714   اویل سازه جم   بیگانه   -----      
715   هورسید   بیگانه   -----      
716   آنام   بیگانه   -----      
717   فایدیم   بیگانه   ----- 1364   ۲۷ تير ۱۳۹۶    
718   روشه   بیگانه   -----      
719   سیلا   بیگانه   ----- 217   ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۶    
720   تم   بیگانه   -----      
721   آرکادو   بیگانه   -----      
722   مکاس   بیگانه   -----      
723   نارلی   بیگانه   -----      
724   سی کام   بیگانه   -----      
725   پونیک   بیگانه   -----      
726   جردان   بیگانه   -----      
727   هایفود   بیگانه   -----      
728   اسپی   بیگانه   -----      
729   هیستیا   بیگانه   -----      
730   رمیص   بیگانه   -----      
731   بهنام کاور توه طاق   بیگانه   -----      
732   بهنام کاور   بیگانه   -----      
733   بهنام کاور دهلران   بیگانه   -----      
734   پاپیلو   بیگانه   -----      
735   آرشیکو   بیگانه   -----      
736   وشه   بیگانه   -----      
737   تیارا   بیگانه   -----      
738   راتا   بیگانه   -----      
739   آرپاکس   بیگانه   -----      
740   مریس   بیگانه   -----      
741   آریستا   بیگانه   -----      
742   لبنا   بیگانه   -----      
743   اسپیتامن   بیگانه   -----      
744   سدان   بیگانه   -----      
745   موتیف   بیگانه   انگاره - بن مایه 3996   ۰۶ اسفند ۱۳۹۶   واژه موتیف فارسی نیست در برابر این واژه معادل های انگاره - بن مایه - نقش مایه به کار رفته است  
746   شانا   بیگانه   ----- 1450   ۰۷ مرداد ۱۳۹۶    
747   نیمانی   بیگانه   -----      
748   شارابوت   بیگانه   -----      
749   موتوسل   بیگانه   -----      
750   فنیکس   بیگانه   -----      
751   فنیکس آسیا   بیگانه   -----      
752   فنیکس آریا   بیگانه   -----      
753   فنیکس آسیا مهر   بیگانه   -----      
754   مایا   بیگانه   ----- 1433   ۲۷ مرداد ۱۳۹۷    
755   مانترا   بیگانه   -----      
756   سانی گرافیک   بیگانه   -----      
757   آرتا (10/7/91)   بیگانه   -----      
758   موکا   بیگانه   -----      
759   اتود   بیگانه   -----      
760   آدیش   بیگانه   -----      
761   باریاکس   بیگانه   -----      
762   آمتیست   بیگانه   -----      
763   آوات   بیگانه   -----      
764   هاکان   بیگانه   -----      
765   سای نس پارس   بیگانه   -----      
766   پارس سای نس   بیگانه   -----      
767   برنت پارس   بیگانه   -----      
768   پانی   بیگانه   -----      
769   تیسا   بیگانه   -----      
770   باینری   بیگانه   -----      
771   فلورا   بیگانه   -----      
772   آنسه   بیگانه   -----      
773   کندیس   بیگانه   -----      
774   هرنو   بیگانه   -----      
775   پستیژ   بیگانه   -----      
776   اسپی سی   بیگانه   -----      
777   آروا   بیگانه   -----      
778   یانا (15/5/93)   بیگانه   -----      
779   اسپاندا   بیگانه   -----      
780   تولیکا   بیگانه   ----- 3766   ۰۹ بهمن ۱۳۹۶   فرهنگستان واژه تولیکا را فارسی ندانسته است این لفظ فارسی نیست و واژه ای گویشی است و متقاضی می تواند در مازندران از این نام استفاده نماید .  
781   بارساوا   بیگانه   -----      
782   کوپله   بیگانه   -----      
783   سیکلمه   بیگانه   -----      
784   روجا   بیگانه   -----      
785   آفشید   بیگانه   -----      
786   آپاما   بیگانه   -----      
787   تانا   بیگانه   -----      
788   ارکاک   بیگانه   -----      
789   گرال   بیگانه   -----      
790   آندریان   بیگانه   -----      
791   زیما   بیگانه   -----      
792   زیک و زاک   بیگانه   -----      
793   بوتیا   بیگانه   -----      
794   پرمک چنانچه سرواژه «پیشگامان راه مسکن کشور » باشد ابتدا صورت کامل آن ثبت شود و در کنار آن صورت مخفف پرمک درج شود، در غیر این صورت فارسی نیست   بیگانه   -----      
795   سایل   بیگانه   -----      
796   روماک   بیگانه   -----      
797   یامی   بیگانه   -----      
798   راسپینا   بیگانه   -----      
799   برناک پی ای اس در مصوب اجلاس ایران و ونزوئلا بالا مانع است پس از اجرای پروژه غیر فارسی   بیگانه   -----      
800   بین اللحللی قصر   بیگانه   -----      
801   مزون   بیگانه   -----      
802   برنیس   بیگانه   -----      
803   راتینا   بیگانه   -----      
804   یوکابت   بیگانه   -----      
805   اسپونتن   بیگانه   -----      
806   آپولون   بیگانه   -----      
807   توسعه ارتباطات آرتمیس   بیگانه   -----      
808   توسعه گسترش آرتمیس   بیگانه   -----      
809   گسترش ارتباطات آرتمیس   بیگانه   -----      
810   اسپادانا   بیگانه   -----      
811   میشکا   بیگانه   -----      
812   اسکارپی   بیگانه   -----      
813   شرکو   بیگانه   -----      
814   آکوآ   بیگانه   -----      
815   هات پک   بیگانه   -----      
816   پارسیس مارکت   بیگانه   -----      
817   پارسیس مارکت   بیگانه   -----      
818   کانیار   بیگانه   -----      
819   مدرن پلاسکو   بیگانه   -----      
820   دکوراتور   بیگانه   -----      
821   آنالیا   بیگانه   -----      
822   پارلمان   بیگانه   -----      
823   سانا پک   بیگانه   -----      
824   زینو پک   بیگانه   -----      
825   تسکو   بیگانه   -----      
826   کیان وین سا   بیگانه   -----      
827   آریستا   بیگانه   -----      
828   رونیا   بیگانه   -----      
829   آرن   بیگانه   -----      
830   تلوان گستر   بیگانه   -----      
831   پ تیکا   بیگانه   -----      
832   زامینی   بیگانه   -----      
833   شبنا   بیگانه   -----      
834   آدان   بیگانه   -----      
835   رامیلا   بیگانه   -----      
836   مایاک   بیگانه   -----      
837   هلما   بیگانه   -----      
838   سالوت   بیگانه   -----      
839   مزون   بیگانه   -----      
840   عصنایش   بیگانه   -----      
841   اکو فیزیولوژی گیاهی   بیگانه   -----      
842   فاروس   بیگانه   -----      
843   تاپ تین   بیگانه   -----      
844   آماتا   بیگانه   -----      
845   کیوتک   بیگانه   -----      
846   دامون   بیگانه   -----      
847   شیفون   بیگانه   -----      
848   شیفون   بیگانه   -----      
849   الیکا   بیگانه   -----      
850   کارینو   بیگانه   -----      
851   وینا (2/2/94)   بیگانه   -----      
852   سلوت   بیگانه   -----      
853   پالکر جنوب   بیگانه   -----      
854   آمیتریس   بیگانه   ----- 2607   ۰۹ آبان ۱۳۹۵    
855   لسکن   بیگانه   -----      
856   کیمدو   بیگانه   -----      
857   کمپرس   بیگانه   -----      
858   پاپیون   بیگانه   -----      
859   مانیس   بیگانه   -----      
860   پادینا   بیگانه   -----      
861   آلینا   بیگانه   -----      
862   اریسا   بیگانه   -----      
863   پارناس   بیگانه   -----      
864   لوفرا   بیگانه   -----      
865   لانوس   بیگانه   -----      
866   اکسین (26/9/91)   بیگانه   -----      
867   پویا پاتریس تهران   بیگانه   -----      
868   رویا پاتریس   بیگانه   -----      
869   آلپاین   بیگانه   -----      
870   ونگ فوجینگ   بیگانه   -----      
871   یوحنا   بیگانه   -----      
872   سروینا   بیگانه   -----      
873   حیفا   بیگانه   -----      
874   کلارکی   بیگانه   -----      
875   آرنیکا   بیگانه   -----      
876   کترینگ   بیگانه   -----      
877   آموزش مجازی بین المللی اپسیلون   بیگانه   -----      
878   آرنا   بیگانه   -----      
879   کات   بیگانه   -----      
880   تیدا   بیگانه   -----      
881   فیلون   بیگانه   -----      
882   آرتمن   بیگانه   -----      
883   تیوانا   بیگانه   -----      
884   سان تری تس   بیگانه   -----      
885   پارتریس تهارن شرق ایرانیان   بیگانه   -----      
886   پارتریس تهران شرق ایرانیان   بیگانه   -----      
887   پارتریس تهران شرق ایرانیان   بیگانه   -----      
888   بی دیس کاو   بیگانه   -----      
889   اوراسیا اویل   بیگانه   -----      
890   هایسه   بیگانه   -----      
891   شانت   بیگانه   -----      
892   جاس   بیگانه   -----      
893   پکس   بیگانه   -----      
894   جردن   بیگانه   -----      
895   لاباسک   بیگانه   -----      
896   اپسیلون   بیگانه   -----      
897   رونیکا (28/12/92)   بیگانه   -----      
898   نونیک   بیگانه   -----      
899   پرنسا   بیگانه   -----      
900   آلدو   بیگانه   -----      
901   زیووت   بیگانه   -----      
902   ونداد   بیگانه   -----      
903   سیترا   بیگانه   -----      
904   رامسیس   بیگانه   -----      
905   پولوتون -ریشه یونانی است   بیگانه   -----      
906   آرسام   بیگانه   -----      
907   آنیت   بیگانه   -----      
908   سیلیا   بیگانه   -----      
909   تیتک کابین   بیگانه   -----      
910   پستیژ   بیگانه   -----      
911   السا   بیگانه   -----      
912   راگا   بیگانه   -----      
913   نارا   بیگانه   -----      
914   میرال   بیگانه   -----      
915   روزانا   بیگانه   -----      
916   دکوترک   بیگانه   -----      
917   سلفام   بیگانه   -----      
918   ورنیه   بیگانه   -----      
919   کولیس   بیگانه   -----      
920   هومت   بیگانه   -----      
921   تی کو   بیگانه   -----      
922   بارتک   بیگانه   -----      
923   آرتمن   بیگانه   -----      
924   فیلون   بیگانه   -----      
925   تیدا   بیگانه   -----      
926   کات   بیگانه   -----      
927   آرنا   بیگانه   -----      
928   آموزش مجازی بین المللی اپسیلون   بیگانه   -----      
929   کترینگ   بیگانه   -----      
930   آرنیکا (ارنیکا)   بیگانه   -----      
931   کلارکی   بیگانه   -----      
932   سپیا -ریشه یونانی   بیگانه   -----      
933   زرمیک   بیگانه   -----      
934   آوید   بیگانه   -----      
935   آرسی   بیگانه   -----      
936   سانیال   بیگانه   -----      
937   ایده پردازان مورس   بیگانه   -----      
938   طراحان تریپلون   بیگانه   -----      
939   تریپلون   بیگانه   -----      
940   ویژن طرح تریپلون   بیگانه   -----      
941   کیش ایر   بیگانه   -----      
942   پانل   بیگانه   -----      
943   سنتوس   بیگانه   -----      
944   آن پاسان -لفظی فرانسوی   بیگانه   -----      
945   آمود   بیگانه   -----      
946   آدیل ایشیک -نام تولیدی پوشاک درترکیه در صورت نمایندگی در ایران بلامانع است   بیگانه   -----      
947   هیرکان -صورت یونانی منطقه گرگان است   بیگانه   -----      
948   باتیک -از ریشه مالایایی است   بیگانه   -----      
949   پوژمان   بیگانه   -----      
950   آرمانو   بیگانه   -----      
951   یاسان   بیگانه   -----      
952   آنتاریوم   بیگانه   -----      
953   ریجینا -ریشه لاتینی به معنی ملکه است   بیگانه   -----      
954   ریتا -ریشه یونانی به معنی مروارید   بیگانه   -----      
955   وجی بلی -واژه عربی   بیگانه   -----      
956   پوپر   بیگانه   -----      
957   آناندا   بیگانه   -----      
958   زنو   بیگانه   -----      
959   سانا   بیگانه   -----      
960   سولیکو   بیگانه   -----      
961   کالین   بیگانه   -----      
962   هاترا -صورت یونانی شهر قدیمی الحضردر عراق   بیگانه   -----      
963   کوارتز -نام ماده ای معدنی   بیگانه   -----      
964   فایا -نام شهری است بین منبج وحلب   بیگانه   -----      
965   راشین   بیگانه   -----      
966   شنتیا   بیگانه   -----      
967   آیلین   بیگانه   -----      
968   آریستا -ریشه یونانی دارد   بیگانه   -----      
969   پارادیس   بیگانه   -----      
970   ایساکو   بیگانه   -----      
971   زیوا -ریشه عبری   بیگانه   -----      
972   فیلتر ون   بیگانه   -----      
973   ارورا   بیگانه   -----      
974   رامد -نام رودخانه ای در هند   بیگانه   -----      
975   کراس (12/6/93) و ترکیب گروه صنعتی کراس موتورو گروه صنعتی کراس و گروه تجهیزات ورزشی کراس موتور فارسی نیست   بیگانه   -----      
976   اریس -در اساطیر یونانی نام الهه ای است   بیگانه   -----      
977   ساتیاما   بیگانه   -----      
978   هپتا   بیگانه   -----      
979   پلی پلات   بیگانه   -----      
980   نوت بوک   بیگانه   -----      
981   کامپوزیت   بیگانه   -----      
982   لی   بیگانه   -----      
983   سوشیانت   بیگانه   -----      
984   گروه سول شن   بیگانه   -----      
985   سول شن ایرانیان   بیگانه   -----      
986   سول شن تجارت   بیگانه   -----      
987   آی دو   بیگانه   -----      
988   پالیک (8/4/92) فرهنگستان اعلام می دارد که صورت مورد قبول واژه برای نام گذاری شرکت استفاده کند   بیگانه   -----      
989   راما -ریشه سنسکریت است   بیگانه   -----      
990   اسپانتا   بیگانه   -----      
991   آدونیس -ریشه یونانی   بیگانه   -----      
992   آروشا -ریشه سنسکریت   بیگانه   -----      
993   سروینا فارسی نیست ولی سروین بلامانع است   بیگانه   -----      
994   پویا پاتریس تهران   بیگانه   -----      
995   رویا پاتریس   بیگانه   -----      
996   زیگورات   بیگانه   ----- 3967   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵    
997   آلپاین   بیگانه   -----      
998   ونگ فوجینگ   بیگانه   -----      
999   یوحنا   بیگانه   -----      
1000   حیفا   بیگانه   -----      
1001   اوراسیا   بیگانه   -----      
1002   لیدوما (10/7/91)   بیگانه   -----      
1003   انتشارات مسیا   بیگانه   -----      
1004   آنیل   بیگانه   -----      
1005   زگن   بیگانه   -----      
1006   پی درو فام   بیگانه   -----      
1007   پی درو پارس   بیگانه   -----      
1008   آریاز   بیگانه   -----      
1009   آترا   بیگانه   -----      
1010   پارتاک   بیگانه   -----      
1011   لیوازا   بیگانه   -----      
1012   رایمون   بیگانه   -----      
1013   ماستیک صبا   بیگانه   -----      
1014   مهندسی مشاور بند نایند ند   بیگانه   -----      
1015   فریها   بیگانه   -----      
1016   کیتون   بیگانه   -----      
1017   دات   بیگانه   -----      
1018   موکات   بیگانه   -----      
1019   موکاد   بیگانه   -----      
1020   شانفر   بیگانه   -----      
1021   آسایا   بیگانه   -----      
1022   لوک   بیگانه   -----      
1023   بادی فرم فرهنگ   بیگانه   -----      
1024   کارفور   بیگانه   -----      
1025   داوین   بیگانه   -----      
1026   بارسین   بیگانه   -----      
1027   نشواد   بیگانه   -----      
1028   هایپر مارکت   بیگانه   -----      
1029   انیاک   بیگانه   -----      
1030   مرس   بیگانه   -----      
1031   اسکرین   بیگانه   -----      
1032   گاندو   بیگانه   ----- 3968   ۱۶ اسفند ۱۳۹۵    
1033   کاکانو   بیگانه   -----      
1034   دورال   بیگانه   -----      
1035   روبیتا   بیگانه   -----      
1036   سیسو   بیگانه   -----      
1037   سامینا   بیگانه   -----      
1038   داکت   بیگانه   -----      
1039   اسپلیت   بیگانه   -----      
1040   تیپ   بیگانه   -----      
1041   متیس   بیگانه   -----      
1042   هیو   بیگانه   -----      
1043   هرمیداس   بیگانه   -----      
1044   میدیا (media) صورت جمع مدیوم   بیگانه   -----      
1045   پالپ فارسی نیست جایگزین پارک تصویب شده   بیگانه   -----      
1046   لونا   بیگانه   -----      
1047   ارشیا (واژه ای اوستایی است )   بیگانه   -----      
1048   گیشا   بیگانه   -----      
1049   هونیا   بیگانه   -----      
1050   فیما   بیگانه   -----      
1051   آن من (دربرابر egoدرحوزه روانشاسی با نوع فعالیت مناسب نمی باشد)   بیگانه   -----      
1052   فرن   بیگانه   -----      
1053   تومس   بیگانه   -----      
1054   سالمون   بیگانه   -----      
1055   محلانت   بیگانه   -----      
1056   آرنو   بیگانه   -----      
1057   داژو   بیگانه   -----      
1058   ایلاس   بیگانه   -----      
1059   ویوانا (17/2/91)   بیگانه   -----      
1060   آرتیکا   بیگانه   -----      
1061   نائیریکا   بیگانه   -----      
1062   استاتیرا (20/7/93) و ترکیب تجارت استاتیرا فارسی نیست   بیگانه   -----      
1063   فلوژن   بیگانه   -----      
1064   ترنیس   بیگانه   -----      
1065   رنیا   بیگانه   -----      
1066   فوگان (به معنی فقاع ماده ای مسکر است)واستفاده از آن جایز نیست   بیگانه   -----      
1067   تیپاکس پایتخت   بیگانه   -----      
1068   تی نو   بیگانه   -----      
1069   اشا (واژه ای اوستایی به معنی راستی ودرستی ولی فارسی نیست)   بیگانه   -----      
1070   واشل (7/5/91)(به معنی روان جاری عربی رایج در فارسی نیست)   بیگانه   -----      
1071   سامیرا (فارسی نیست صورت سمیرا صحیح است )   بیگانه   -----      
1072   آریسا   بیگانه   -----      
1073   هلندوز   بیگانه   -----      
1074   شام وی   بیگانه   -----      
1075   اسرین   بیگانه   -----      
1076   پاتریکس   بیگانه   -----      
1077   جیوانی   بیگانه   -----      
1078   میراژ   بیگانه   -----      
1079   الحسیب   بیگانه   -----      
1080   پنتا   بیگانه   -----      
1081   ائیرینم وئجو (در صورت تمایل می تواند از ایران ویج اسفاده کند)   بیگانه   -----      
1082   شائول (واژه ای عبری به معنی مطلوب)   بیگانه   -----      
1083   شاینیز   بیگانه   -----      
1084   آمیدا   بیگانه   ----- 1122   ۲۰ تير ۱۳۹۷    
1085   سوژه کهن قرن (سوژه )   بیگانه   -----      
1086   پوژار   بیگانه   -----      
1087   سایمان   بیگانه   -----      
1088   آتین   بیگانه   -----      
1089   پارامونت   بیگانه   -----      
1090   نانا   بیگانه   -----      
1091   داسونر   بیگانه   -----      
1092   کایزو طرح ومعماری   بیگانه   -----      
1093   کایزو طرح   بیگانه   -----      
1094   آوینجا   بیگانه   -----      
1095   آرینا   بیگانه   -----      
1096   آرسیما   بیگانه   -----      
1097   آرامو   بیگانه   -----      
1098   فیگیس   بیگانه   -----      
1099   ساتیار   بیگانه   -----      
1100   آدرینا   بیگانه   -----      
1101   هومیتا   بیگانه   -----      
1102   دونار   بیگانه   -----      
1103   ژانیا   بیگانه   -----      
1104   بانک   بیگانه   ----- 4555   ۱۹ اسفند ۱۳۹۴   واژه بانک بار حقوقی و تشکیلاتی دارد و یک شرکت معمولی نمی تواند از این لفظ استفاده نماید  
1105   مانتره (واژه اوستایی است)   بیگانه   -----      
1106   ژیهات   بیگانه   -----      
1107   پرژن   بیگانه   -----      
1108   لاریسا (28/12/91)   بیگانه   -----      
1109   پلاس (7/10/92)   بیگانه   -----      
1110   بای   بیگانه   -----      
1111   آرسا   بیگانه   -----      
1112   آژمان   بیگانه   -----      
1113   ساحارا   بیگانه   -----      
1114   یو   بیگانه   -----      
1115   آلیستا   بیگانه   -----      
1116   پاپریکا   بیگانه   -----      
1117   نفنوف   بیگانه   -----      
1118   ستانتا   بیگانه   -----      
1119   پروشا   بیگانه   -----      
1120   بوکه   بیگانه   -----      
1121   بوکا   بیگانه   -----      
1122   منچولباف   بیگانه   -----      
1123   شال لی   بیگانه   -----      
1124   آتیلار   بیگانه   -----      
1125   الیزه   بیگانه   -----      
1126   بزیلا   بیگانه   -----      
1127   فی میل   بیگانه   -----      
1128   آلو ور سان   بیگانه   -----      
1129   طراحان طلا وسنگ کاماد (ترکیب طراحان .....)فارسی نیست   بیگانه   -----      
1130   طراحان طلای جنوب کاماد   بیگانه   -----      
1131   طراحی و ساخت طلای کاماد   بیگانه   -----      
1132   طراحان طلای کاماد جنوب   بیگانه   -----      
1133   بولتن فارسی نیست (خبرنامه )در برابر بولتن به تصویب رسیده است   بیگانه   -----      
1134   بیسان   بیگانه   -----      
1135   داریس   بیگانه   -----      
1136   آلکان   بیگانه   -----      
1137   آباریس   بیگانه   -----      
1138   آرشیا   بیگانه   -----      
1139   شف   بیگانه   -----      
1140   نارسیس   بیگانه   -----      
1141   آتیلا   بیگانه   -----      
1142   آروید   بیگانه   -----      
1143   آباریس آوا (ترکیب آباریس آوا فارسی نیست)   بیگانه   -----      
1144   گوماتو   بیگانه   -----      
1145   ریان   بیگانه   -----      
1146   پوشینکو   بیگانه   -----      
1147   دیبا کو   بیگانه   -----      
1148   پوش کو   بیگانه   -----      
1149   سایاکو   بیگانه   -----      
1150   رایکو   بیگانه   -----      
1151   کوک   بیگانه   -----      
1152   ویستا ویژن قلم   بیگانه   -----      
1153   یانیک   بیگانه   -----      
1154   ایماژ   بیگانه   -----      
1155   پرشن   بیگانه   -----      
1156   سرناد   بیگانه   -----      
1157   آرماک   بیگانه   -----      
1158   تورمالین (17/2/91)   بیگانه   -----      
1159   رولین (17/2/91)   بیگانه   -----      
1160   اسپینل (17/2/91)   بیگانه   -----      
1161   اسپو لیند (17/2/91)   بیگانه   -----      
1162   لیند اسپو (17/2/91)   بیگانه   -----      
1163   آراس (17/2/91)   بیگانه   -----      
1164   یالیت (17/2/91)   بیگانه   -----      
1165   صانیا (17/2/91)   بیگانه   -----      
1166   سانیا (17/2/91)   بیگانه   -----      
1167   سایه نیا (17/2/91)   بیگانه   -----      
1168   هانیتا   بیگانه   ----- 2233   ۰۶ مهر ۱۳۹۵   واژه هانیتا و ترکیب توسعه تجارت هانیتا فارسی نیست  
1169   کوبیک (17/2/91)   بیگانه   -----      
1170   تریکو تلی (17/2/91)   بیگانه   -----      
1171   رامونا (17/2/91)   بیگانه   -----      
1172   مه تیسا (17/2/91)   بیگانه   -----      
1173   ایتال (17/2/91)   بیگانه   -----      
1174   استالی (17/2/91)   بیگانه   -----      
1175   دومینو (17/2/91)   بیگانه   -----      
1176   اریکا (استعلام سال 88)   بیگانه   -----      
1177   آپادا (31/3/91)   بیگانه   -----      
1178   الور (31/3/91)   بیگانه   -----      
1179   چیرمن واژه انگلیسی به معنی رئیس-مدیر-است (31/3/91)   بیگانه   -----      
1180   پرومیت (31/3/91)   بیگانه   -----      
1181   مینوس (31/3/91)   بیگانه   -----      
1182   بن گراف (31/3/91)   بیگانه   -----      
1183   پریکلا (31/3/91)   بیگانه   -----      
1184   گلدنت (31/3/91)   بیگانه   -----      
1185   کی کو - فارسی نیست روستای مورد نظر متقاضی کی کوه است که بلامانع است (31/3/91)   بیگانه   -----      
1186   رادیال (31/3/91)   بیگانه   -----      
1187   آرتمیث (31/3/91)   بیگانه   -----      
1188   پک (31/3/91)   بیگانه   -----      
1189   دانسل (31/3/91)   بیگانه   -----      
1190   کارگزاران خدمات بازرگانی سیبل (7/4/91)   بیگانه   -----      
1191   سالیکورنیا (7/4/91)   بیگانه   -----      
1192   پرشیا توان آریا (7/4/91)   بیگانه   -----      
1193   پرشین نیروی شایان (7/4/91)   بیگانه   -----      
1194   سی بل (10/4/91)   بیگانه   -----      
1195   جاست (10/4/91)   بیگانه   -----      
1196   کیک بوتیک (10/4/91)   بیگانه   -----      
1197   کاپرا (10/4/91)   بیگانه   -----      
1198   نووا (10/4/91)   بیگانه   -----      
1199   آویستا (10/4/91)   بیگانه   -----      
1200   سپیژن (10/4/91)   بیگانه   -----      
1201   کاسل (10/4/91)   بیگانه   -----      
1202   دیمیت (10/4/91)   بیگانه   -----      
1203   فلونیا (11/4/91)   بیگانه   -----      
1204   ارگیسو (11/4/91)   بیگانه   -----      
1205   آرشنوس (11/4/91)   بیگانه   -----      
1206   آراتا (11/4/91)   بیگانه   -----      
1207   تکنو تک رایانه (11/4/91)   بیگانه   -----      
1208   بازرگانی آراکس جهان (11/4/91)   بیگانه   -----      
1209   هورام (12/4/91)   بیگانه   -----      
1210   پلکسی گلاس (12/4/91)   بیگانه   -----      
1211   متروپل (12/4/91)   بیگانه   -----      
1212   پارسوماش (14/4/91)   بیگانه   -----      
1213   زی دو (24/4/91)   بیگانه   -----      
1214   دالسا (24/4/91)   بیگانه   -----      
1215   هیرو (24/4/91)   بیگانه   -----      
1216   دل تان مصری ران (24/4/91)   بیگانه   -----      
1217   دل تار مصری ران (24/4/91)   بیگانه   -----      
1218   دل تای مصری ران (24/4/91)   بیگانه   -----      
1219   دل تابان مصری ران (24/4/91)   بیگانه   -----      
1220   فمتو (24/4/91)   بیگانه   -----      
1221   صنایع چوب یاک (24/4/91)   بیگانه   -----      
1222   چوبین صنعت یاک (24/4/91)   بیگانه   -----      
1223   سدید صنایع چوب یاک (24/4/91)   بیگانه   -----      
1224   روشا پرواز (3/5/91)   بیگانه   -----      
1225   ژوپییر (7/5/91)   بیگانه   -----      
1226   رادیان داده پرداز (7/5/91)   بیگانه   -----      
1227   واینا (7/5/91)   بیگانه   -----      
1228   اورکیا (7/5/91)   بیگانه   -----      
1229   آفرودیت (7/5/91)   بیگانه   -----      
1230   الکو (7/5/91)   بیگانه   -----      
1231   پامادور (7/5/91)   بیگانه   -----      
1232   هیرنا (7/5/91)   بیگانه   -----      
1233   ماتکا (7/5/91)   بیگانه   -----      
1234   ابیت (10/5/91)   بیگانه   -----      
1235   توسعه سازه ابیت (10/5/91)   بیگانه   -----      
1236   سورا (17/5/91)   بیگانه   -----      
1237   آرشاک (17/5/91)   بیگانه   -----      
1238   ساتراج (13/6/91)   بیگانه   -----      
1239   آترین (13/6/91)   بیگانه   -----      
1240   چیک (13/6/91)   بیگانه   -----      
1241   ژیمکس (13/6/91)   بیگانه   -----      
1242   یونا (17/4/93)   بیگانه   -----      
1243   آناند (5/7/91)   بیگانه   -----      
1244   مهراس (5/7/91)   بیگانه   -----      
1245   فارادو (5/7/91)   بیگانه   -----      
1246   آکسیوم (5/7/91)   بیگانه   -----      
1247   فرکانس (5/7/91) فارسی نیست معادل آن (بسامد) است   بیگانه   -----      
1248   بیبلوس (5/7/91)   بیگانه   -----      
1249   ادوین (9/7/91)   بیگانه   -----      
1250   النا (10/7/91)   بیگانه   -----      
1251   شانی (10/7/91)   بیگانه   -----      
1252   سارنیا (10/7/91)   بیگانه   -----      
1253   آراپات (10/7/91)   بیگانه   -----      
1254   ارت (10/7/91)   بیگانه   -----      
1255   پَل (10/7/91)   بیگانه   -----      
1256   راتین (10/7/91)   بیگانه   -----      
1257   آفتیا (10/7/91)   بیگانه   -----      
1258   اردیکا (10/7/91)   بیگانه   -----      
1259   ملسه (10/7/91)   بیگانه   -----      
1260   لاما (10/7/91)   بیگانه   -----      
1261   سرس پارسی (10/7/91)   بیگانه   -----      
1262   سالدات (10/7/91)   بیگانه   -----      
1263   حار کو تلاش قزوین (10/7/91) ترکیب حار کو تلاش قزوین فارسی نیست   بیگانه   -----      
1264   راهول (10/7/91)   بیگانه   -----      
1265   شالیزه (10/7/91)   بیگانه   -----      
1266   ماراس پند (10/7/91)   بیگانه   -----      
1267   بوجانگا (10/7/91)   بیگانه   -----      
1268   بوموسو (10/7/91)   بیگانه   -----      
1269   گراف (10/7/91) فارسی نیست نگاره در برابر graphبه تصویب فرهنگستان رسیده   بیگانه   -----      
1270   وینو (10/7/91)   بیگانه   -----      
1271   دکتر جین (10/7/91)   بیگانه   -----      
1272   آسنات (10/7/91)   بیگانه   -----      
1273   بالیا (10/7/91)   بیگانه   -----      
1274   راوینا (10/7/91)   بیگانه   -----      
1275   لاروس (10/7/91)   بیگانه   -----      
1276   میدیا (10/7/91)   بیگانه   -----      
1277   کارمن (10/7/91)   بیگانه   -----      
1278   اشون (10/7/91)   بیگانه   -----      
1279   رایتل (10/7/91)   بیگانه   -----      
1280   جید (10/7/91) فارسی نیست این سنگ در زبان فارسی یشم خوانده میشود   بیگانه   -----      
1281   بنر (banner) (10/7/91) معادل فارسی آن برنوشته است   بیگانه   -----      
1282   بیلبورد (10/7/91) billbord معادل فارسی آن می شود آگهی نما   بیگانه   -----      
1283   فلایر (10/7/91) flire فارسی نیست معادل آن پخش برگ   بیگانه   -----      
1284   لگو (10/7/91) logo معادل فارسی آن نشان واره   بیگانه   -----      
1285   پلاکارد (10/7/91) placard معادل آن می شود شعار نوشته   بیگانه   -----      
1286   پوستر (10/7/91) poster معادل آن می شود اعلان - پوستر   بیگانه   -----      
1287   تراکت (10/7/91) tract معادل فارسی آن می شود اعلامیه   بیگانه   -----      
1288   گارنت (10/7/91) معادل فارسی آن می شود لعل- نارسنگ- لعل خرمایی رنگ و سنگ سیلان   بیگانه   -----      
1289   زاگروتی   بیگانه   ----- 2970   ۱۵ آذر ۱۳۹۵    
1290   لتکاچی (26/7/91)   بیگانه   -----      
1291   بوفو (26/7/91)   بیگانه   -----      
1292   هایکو (26/7/91)   بیگانه   -----      
1293   گماتو (26/7/91)   بیگانه   -----      
1294   گرافیک (26/7/91) استفاده از آن برای نام یه شرکت ضرورت نداردولی به کار بردن آن به عنوان رشته وهنراشکال ندارد   بیگانه   -----      
1295   دزار (26/7/91)   بیگانه   -----      
1296   آرمینا (26/7/91) متقاضی در صورت تمایل می تواند از واژه آرمینه استفاده کند   بیگانه   -----      
1297   لمزی (3/8/91)   بیگانه   -----      
1298   آمستریس   بیگانه   ----- 2364   ۱۴ مهر ۱۳۹۵    
1299   آکومه (3/8/91)   بیگانه   -----      
1300   آرالیا (3/8/91)   بیگانه   -----      
1301   لیپا (3/8/91) به عنوان نام شهر هیچ سنخیتی با فعالیت موردنظر نداردوبه وضوح لی +پا راتداعی می کند وموردتاییدنمی باشد   بیگانه   -----      
1302   اسکات (3/8/91)   بیگانه   -----      
1303   ماتیسا (3/8/91)   بیگانه   -----      
1304   الی مر (3/8/91)   بیگانه   -----      
1305   لنزو (3/8/91)   بیگانه   -----      
1306   اونشو ( 3/8/91)   بیگانه   -----      
1307   آرشیت ( 3/8/91)   بیگانه   -----      
1308   باستین (3/8/91)   بیگانه   -----      
1309   مارگریت (20/1/93)   بیگانه   -----      
1310   مهوک (31/1/93) و ترکیب مهوک غرب فارسی نیست در صورت تمایل متقاضی می تواند از ماهوک استفاده کند   بیگانه   -----      
1311   گروه مشاورین مدماک (22/8/91)   بیگانه   -----      
1312   اندیس (22/8/91) در صورت تمایل می تواند از گلدیس به معنای مانند گل استفاده کنند   بیگانه   -----      
1313   تیامن (22/8/91)   بیگانه   -----      
1314   پاکمن (22/8/91)   بیگانه   -----      
1315   گروه صنعتی آدا استر (22/8/91)   بیگانه   -----      
1316   سلکا (22/8/91)   بیگانه   -----      
1317   سامبوریک (22/8/91)   بیگانه   -----      
1318   تلین (24/8/91)   بیگانه   -----      
1319   توسعه فولاد رافا (24/8/91)   بیگانه   -----      
1320   گروه رافا (24/8/91) ترکیب گروه رافا فارسی نیست   بیگانه   -----      
1321   رافا فولاد آسیا (24/8/91)   بیگانه   -----      
1322   رافا فولاد (24/8/91) ترکیب رافا فولاد فارسی نیست   بیگانه   -----      
1323   رافا فولاد آریا ( 24/8/91)   بیگانه   -----      
1324   بونو (7/9/91)   بیگانه   -----      
1325   دژاوو (8/9/91)   بیگانه   -----      
1326   نیروانا (8/9/91)   بیگانه   -----      
1327   نوبل   بیگانه   ----- 3234   ۱۱ دى ۱۳۹۵    
1328   دریتا (8/9/91)   بیگانه   -----      
1329   بانری (8/9/91)   بیگانه   -----      
1330   گازوئیل (8/9/91) در ضمن با فروشگاه پوشاک مناسبت ندارد   بیگانه   -----      
1331   الکا (8/9/91)   بیگانه   -----      
1332   شارونا (8/9/91)   بیگانه   -----      
1333   بلینا (8/9/91)   بیگانه   -----      
1334   دیوکس (8/9/91)   بیگانه   -----      
1335   فوتون درمان (19/9/91)   بیگانه   -----      
1336   توسعه فناوری وبازرگانی آپ ایرانیان (19/9/91)   بیگانه   -----      
1337   اندیشه برتر آپ ایرانیان (19/9/91)   بیگانه   -----      
1338   اورنتا (19/9/91)   بیگانه   -----      
1339   سی لند کنترل (21/9/91) فرهنگستان سی گل کنترل را پیشنهاد می دهد کنترل نیزبا توجه به جنبه بین المللی بودن پذیرفتنی است   بیگانه   -----      
1340   بروشور ( 22/9/91) معادل کلمهه بروشور دفترک می باشد   بیگانه   -----      
1341   کاتالوگ (22/9/91) به جای کاتالوگ می توان از کارنما استفاده کرد   بیگانه   -----      
1342   آندیا (22/9/91)   بیگانه   -----      
1343   یارامیس (4/12/87)   بیگانه   -----      
1344   یاشیل (3/7/89)   بیگانه   -----      
1345   های سان (21/10/90)   بیگانه   -----      
1346   هایلا گستر (24/7/84)   بیگانه   -----      
1347   هیدا (4/7/89)   بیگانه   -----      
1348   هپت ران (16/1/88)   بیگانه   -----      
1349   ویو الکتریک (23/7/86)   بیگانه   -----      
1350   ویلاژ توریست (18/5/88)   بیگانه   -----      
1351   ومیسه (15/6/89)   بیگانه   -----      
1352   وولی (2/9/87)   بیگانه   -----      
1353   ونیچ (2/9/87)   بیگانه   -----      
1354   وات سو (2/9/87)   بیگانه   -----      
1355   مهندسی و کارآفرینی استیر (3/7/89)   بیگانه   -----      
1356   ماساژور (24/7/84)   بیگانه   -----      
1357   مرو (1/12/84)   بیگانه   -----      
1358   مسی (7/3/85)   بیگانه   -----      
1359   مانیا (5/8/87)   بیگانه   -----      
1360   میناز (5/8/87)   بیگانه   -----      
1361   مرسده (2/6/87)   بیگانه   -----      
1362   مدیست (6/11/88)   بیگانه   -----      
1363   نیوکر (14/12/84)   بیگانه   -----      
1364   نیتا (10/12/88)   بیگانه   -----      
1365   نوین ایده ساتا (5/8/87)   بیگانه   -----      
1366   ایمپلنت (2/9/87)   بیگانه   -----      
1367   مارتیا (28/3/91)   بیگانه   -----      
1368   ملکه دانات (28/3/91)   بیگانه   -----      
1369   میلانو (4/7/89   بیگانه   -----      
1370   موند (1/3/86)   بیگانه   -----      
1371   مانسون (19/8/86)   بیگانه   -----      
1372   تتریص (10/10/91)   بیگانه   -----      
1373   سپانو (10/10/91)   بیگانه   -----      
1374   آکو ویژن (10/10/91)   بیگانه   -----      
1375   پرانیک (10/10/91)   بیگانه   -----      
1376   لیو (21/10/90)   بیگانه   -----      
1377   لانیا   بیگانه   ----- 2965   ۱۵ آذر ۱۳۹۵    
1378   لیوزا (10/2/90)   بیگانه   -----      
1379   لیلاج (25/5/90)   بیگانه   -----      
1380   لیزینگ (12/12/83) معادل آن واسپاری می شود   بیگانه   -----      
1381   لورک فلک سیران (18/1/88)   بیگانه   -----      
1382   گرین ویچ (18/5/88)   بیگانه   -----      
1383   گینو (5/8/87)   بیگانه   -----      
1384   گنزابرا (7/6/85)   بیگانه   -----      
1385   کامو پلاست آرین (16/6/87)   بیگانه   -----      
1386   کامیل (21/10/90)   بیگانه   -----      
1387   کم پن تن هخامنش پی وی سی (5/9/87)   بیگانه   -----      
1388   گروه فنی کانسار میلاد پیام (3/7/89)   بیگانه   -----      
1389   مهندسین مشاور کرو موند (1/3/86)   بیگانه   -----      
1390   کلوز آپ (19/5/88) معادل آن نمای نزدیک می شود   بیگانه   -----      
1391   کاساندرا (5/9/87)   بیگانه   -----      
1392   کوبله (2/9/87)   بیگانه   -----      
1393   کوپرانس (8/4/89)   بیگانه   -----      
1394   کانولا (12/12/87)   بیگانه   -----      
1395   شودر (17/4/93) چون ممکن است در هنگام خواندن همانطور که متقاضی آوانویسی کرده است (شودِر) تلفظ شود فرهنگستان آن را تایید نمی کند   بیگانه   -----      
1396   سمنو فاطیما (7/3/85)   بیگانه   -----      
1397   سی توپک سحر (5/8/87)   بیگانه   -----      
1398   فکوس (19/5/88) معادل آن واژه کانون است   بیگانه   -----      
1399   فیلا (4/7/89)   بیگانه   -----      
1400   فایتون (5/8/87)   بیگانه   -----      
1401   فرم =فُرم (18/5/88) معادل آن در فرهنگستان شکل یا صورت است   بیگانه   -----      
1402   شنل =شِنلِ (21/10/90)   بیگانه   -----      
1403   سانیکث پی پای (2/6/87)   بیگانه   -----      
1404   سانیکث پی (2/6/87)   بیگانه   -----      
1405   سیزه (3/7/89)   بیگانه   -----      
1406   سابل (5/10/89)   بیگانه   -----      
1407   سوپر مارکت (3/7/89)   بیگانه   -----      
1408   سلیک (7/7/88)   بیگانه   -----      
1409   سلامت وارگونومی (6/2/87)   بیگانه   -----      
1410   سافتلن ( 5/8/83)   بیگانه   -----      
1411   سمولینا (28/2/84) معادل آن آرد ویژه می باشد   بیگانه   -----      
1412   ژربرا (28/3/91)   بیگانه   -----      
1413   ژالاب (3/7/86)   بیگانه   -----      
1414   ری تون (30/10/91)   بیگانه   -----      
1415   پیکو (30/10/91)   بیگانه   -----      
1416   نیتل(nitel) فارسی نیست نام روستا در مازندران ( نَیتَل ) است که منظور متقاضی این نیست (30/10/91)   بیگانه   -----      
1417   سلن (30/10/91)   بیگانه   -----      
1418   تی تان (30/10/91)   بیگانه   -----      
1419   رومنس (30/10/91)   بیگانه   -----      
1420   افتا گستر پاس (30/10/91) چنانچه افتاصورت اختصاری نامی فارسی است لازم است هردوصورت کامل واختصاری با هم ثبت شود   بیگانه   -----      
1421   صدرا فود صنعت (30/10/91)   بیگانه   -----      
1422   فود صنعت صدرا (30/10/91)   بیگانه   -----      
1423   توسعه سرمایه گذاری ساتا (30/10/91)   بیگانه   -----      
1424   تور اول (4/11/91) ترکیب توراول فارسی نیست فرهنگستان در برابر آن واژه گشت را به تصویب رسانده   بیگانه   -----      
1425   کارانس (4/11/91)   بیگانه   -----      
1426   فاوا (4/11/91) واژه فاوا به تنهایی قابل قبول نیست مگر انکه صورت کامل نام نیز ثبت شده باشد   بیگانه   -----      
1427   جینال (4/11/91)   بیگانه   -----      
1428   سی پی یو (spu) تلفظ این نام انگلیسی است علاوه برآن این محل دراستان گیلان نیست ومردم خراسان شمالی با این نام آشنایی ندارند(4/11/91)   بیگانه   -----      
1429   تور اول آریان (4/11/91) ترکیب تور فارسی نیست وفرهنگستان واژه گشت را تصویب رسانده   بیگانه   -----      
1430   آلیزه (8/11/91)   بیگانه   -----      
1431   راستینا (16/11/91)   بیگانه   -----      
1432   مونیکا (16/11/91)   بیگانه   -----      
1433   گلوریا (16/11/91)   بیگانه   -----      
1434   کاپاریس (16/11/91) نام فارسی این گیاه کَوَر یا کَبَر است   بیگانه   -----      
1435   آن زو (28/11/91)   بیگانه   -----      
1436   بلنسی (28/11/91)   بیگانه   -----      
1437   ابیکو (28/11/91)   بیگانه   -----      
1438   کالیستو (28/11/91)   بیگانه   -----      
1439   طرح و معماری ما و تریس (28/11/91)   بیگانه   -----      
1440   طرح و معماری ماتریس (28/11/91)   بیگانه   -----      
1441   امیکس (28/11/91) اُمیکس   بیگانه   -----      
1442   آنجل (2/12/91)   بیگانه   -----      
1443   کیومی (2/12/91)   بیگانه   -----      
1444   الو ماتک (2/12/91)   بیگانه   -----      
1445   گارنو (8/12/91)   بیگانه   -----      
1446   آدریا (8/12/91)   بیگانه   -----      
1447   پراتیک (8/12/91)   بیگانه   -----      
1448   سله ناز (8/12/91)   بیگانه   -----      
1449   پپرلاک (8/12/91)   بیگانه   -----      
1450   آکسوم (8/12/91)   بیگانه   -----      
1451   ژالان (8/12/91)   بیگانه   -----      
1452   آرسین (8/12/91)   بیگانه   -----      
1453   تارمیتا (8/12/91)   بیگانه   -----      
1454   سیترین (8/12/91)   بیگانه   -----      
1455   کارنس (8/12/91)   بیگانه   -----      
1456   تایو (8/12/91)   بیگانه   -----      
1457   تل (8/12/91) تِل   بیگانه   -----      
1458   فناوریهای انگستروم پی (8/12/91)   بیگانه   -----      
1459   دارلی (12/12/9)   بیگانه   -----      
1460   توپاز (12/12/91)   بیگانه   -----      
1461   حناین (12/12/91)   بیگانه   -----      
1462   شیوانا (12/12/91)   بیگانه   -----      
1463   چین چیلا (12/12/91)   بیگانه   -----      
1464   دافنه (16/12/91)   بیگانه   -----      
1465   پارنا (16/12/91)   بیگانه   -----      
1466   زی نو (16/12/91)   بیگانه   -----      
1467   ریونیز با تلفظ RIONIZ فارسی نیست (16/12/91)   بیگانه   -----      
1468   سیلوانه (16/12/91) به علت شباهت با سیلوانای فرنگی وغیر معروف بودن سیلوانه تایید نمی شود   بیگانه   -----      
1469   کارین (16/12/91)   بیگانه   -----      
1470   ممو (16/12/91)   بیگانه   -----      
1471   چرم یاک (16/12/91)   بیگانه   -----      
1472   نادینوس (16/12/91)   بیگانه   -----      
1473   لتکا (16/12/91)   بیگانه   -----      
1474   سوما (16/12/91)   بیگانه   -----      
1475   ژیکس (16/12/91)   بیگانه   -----      
1476   استیرا (16/12/91)   بیگانه   -----      
1477   امونا (16/12/91)   بیگانه   -----      
1478   آترو (16/12/91)   بیگانه   -----      
1479   ارشین (16/12/91)   بیگانه   -----      
1480   پاسارد (16/12/91)   بیگانه   -----      
1481   پرسیدا (16/12/91)   بیگانه   -----      
1482   مزرعه دی تاک (22/12/91)   بیگانه   -----      
1483   بامیکا (22/12/91)   بیگانه   -----      
1484   چیدکو (28/12/91)   بیگانه   -----      
1485   آویده (28/12/91)   بیگانه   -----      
1486   آکواریوم (10/1/92) معادل مصوب فرهنگستان آبزی دان است   بیگانه   -----      
1487   شلینا (20/1/92)   بیگانه   -----      
1488   دوریکا (20/1/92)   بیگانه   -----      
1489   پرشیان (20/1/92)   بیگانه   -----      
1490   زاماک (20/1/92)   بیگانه   -----      
1491   سیوا (20/1/92)   بیگانه   -----      
1492   هانیپاک (20/1/92)   بیگانه   -----      
1493   مکسوی (20/1/92)   بیگانه   -----      
1494   پرشین والرمس (20/1/92)   بیگانه   -----      
1495   عالیس (20/1/92)   بیگانه   -----      
1496   دومارا (20/1/92)   بیگانه   -----      
1497   دومارا آسیا (20/1/92)   بیگانه   -----      
1498   تهران مای دل (20/1/92)   بیگانه   -----      
1499   شنایا (27/1/92)   بیگانه   -----      
1500   ساتالیا (27/1/92)   بیگانه   -----      
1501   ماهتیسا (27/1/92)   بیگانه   -----      
1502   باراد (27/1/92)   بیگانه   -----      
1503   گرند   بیگانه   ----- 3082   ۲۸ آذر ۱۳۹۵    
1504   صنایع غذایی هایفودان (27/1/92)   بیگانه   -----      
1505   آتورینا (14/2/92)   بیگانه   -----      
1506   پیزانو (14/2/92)   بیگانه   -----      
1507   بهلاین (14/2/92)   بیگانه   -----      
1508   مروئه (14/2/92؟)   بیگانه   -----      
1509   انزو (18/2/92)   بیگانه   -----      
1510   بدمینتون (18/2/92) در برابر آن واژه پرگان به تصویب فرهنگستان رسیده است   بیگانه   -----      
1511   آرتا ویژن دکاموند (24/2/92)   بیگانه   -----      
1512   مادیس (24/2/92)   بیگانه   -----      
1513   پیرانو (24/2/92) در صورت تمایل می تواند از نوپیرا استفاده کنند   بیگانه   -----      
1514   آپنینا (24/2/92)   بیگانه   -----      
1515   شانول (24/2/92)   بیگانه   -----      
1516   بنیتا (24/2/92)   بیگانه   -----      
1517   سیل وا (24/2/92)   بیگانه   -----      
1518   روهان (24/2/92)   بیگانه   -----      
1519   دارتلا (24/2/92)   بیگانه   -----      
1520   کلاژ (24/2/92)   بیگانه   -----      
1521   نوژین (24/2/92)   بیگانه   -----      
1522   مارکیز (24/2/92)   بیگانه   -----      
1523   جست (24/2/92) یا جِست   بیگانه   -----      
1524   جنیکا (24/2/92)   بیگانه   -----      
1525   شاینا (24/2/92)   بیگانه   -----      
1526   بلفی (24/2/92) یا بلِفی   بیگانه   -----      
1527   کامیشا (24/2/92) در صورت تمایل می تواند از واژه های کامشاد یا کامیشاد استفاده کند   بیگانه   -----      
1528   اسپارو غذای ایرانیان (24/2/92)   بیگانه   -----      
1529   ویسپوبئیش (24/2/92)   بیگانه   -----      
1530   بنیاد بیماریهای متابولیک ارثی (24/2/92) در برابر متابولیک معادل سوخت وسازی ودگرگشتی مصوب فرهنگستان شده است می توانند داخل دو کمان متابولیک را ذکر نماید   بیگانه   -----      
1531   فوجی پلیمر صنعت پلاست (28/2/92)   بیگانه   -----      
1532   فوجی پلاست صنعت (28/2/92)   بیگانه   -----      
1533   فرآف (28/2/92)   بیگانه   -----      
1534   ازرا (28/2/92)   بیگانه   -----      
1535   پانتی (28/2/92)   بیگانه   -----      
1536   شیکو (28/2/92)   بیگانه   -----      
1537   تصویر آدم میران (28/2/92)   بیگانه   -----      
1538   آدم میران تصویر (28/2/92)   بیگانه   -----      
1539   لیین (5/3/92)   بیگانه   -----      
1540   ویشنو (5/3/92)   بیگانه   -----      
1541   مازستا (5/3/92)   بیگانه   -----      
1542   فرام (5/3/92)   بیگانه   -----      
1543   نئون (19/3/92)   بیگانه   -----      
1544   دی ژون (19/3/92)   بیگانه   -----      
1545   اُرسن (19/3/92) (ارسن)   بیگانه   -----      
1546   الیسا (4/4/92)   بیگانه   -----      
1547   بن اپتی (4/4/92)   بیگانه   -----      
1548   ژم (4/4/92)   بیگانه   -----      
1549   رمانس (4/4/92)   بیگانه   -----      
1550   نارادیس (4/4/92)   بیگانه   -----      
1551   لیپاریس (4/4/92)   بیگانه   -----      
1552   پاپایا (4/4/92)   بیگانه   -----      
1553   ناراژیک (4/4/92)   بیگانه   -----      
1554   فیندر (4/4/92)   بیگانه   -----      
1555   فایندر (4/4/92)   بیگانه   -----      
1556   باریج اسانس (4/4/92) به کاربردن باریج بلامانع است است اما اسانس فارسی نیست وفرهنگستان عطرمایه را در برابر آن تصویب کرده   بیگانه   -----      
1557   آلپر (4/4/92) وترکیب آلپر آیسان و آلپر تکسان فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1558   هلث (4/4/92)   بیگانه   -----      
1559   فراگامان زنتوم (4/4/92)   بیگانه   -----      
1560   نوآوران زنتوم (4/4/92)   بیگانه   -----      
1561   سرمایه گذاری آوای زنتوم (4/4/92)   بیگانه   -----      
1562   نارتا (8/4/92)   بیگانه   -----      
1563   سور ویستا (8/4/92) ترکیب سور ویستا فارسی نیست   بیگانه   -----      
1564   اسنوند (8/4/92)   بیگانه   -----      
1565   سااولک (16/4/92)   بیگانه   -----      
1566   وستهم آریا (30/4/92) متقاضی چنانچه مایل باشد میتوانداز ویستهم آریا استفاده کند   بیگانه   -----      
1567   وستهم پارس (30/4/92) متقاضی چنانچه مایل باشد می تواند از ویستهم پارس استفاده کند   بیگانه   -----      
1568   وستهم البرز (30/4/92) متقاضی چنانچه مایل باشد می تواند از ویستهم البرز استفاده کند   بیگانه   -----      
1569   نیکا کویل (9/5/92)   بیگانه   -----      
1570   سالیا (9/5/92) فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از سالیان استفاده کند   بیگانه   -----      
1571   ایچ (9/5/92)   بیگانه   -----      
1572   تولید و خدمات کویل (9/5/92)   بیگانه   -----      
1573   ساوایو (9/5/92)   بیگانه   -----      
1574   شایلین (9/5/92)   بیگانه   -----      
1575   وایا (9/5/92) متقاضی می تواند از بایا که در زبان فارسی زنده ورایج است استفاده کند   بیگانه   -----      
1576   نِلا (9/5/92)   بیگانه   -----      
1577   روزینا (9/5/92)   بیگانه   -----      
1578   آرمن-اندرو (9/5/92)   بیگانه   -----      
1579   ارمیا (9/5/92)   بیگانه   -----      
1580   آرمیلا (9/5/92)   بیگانه   -----      
1581   بِلونا (9/5/92)   بیگانه   -----      
1582   اسپاس (9/5/92) فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از سپاس استفاده کند   بیگانه   -----      
1583   آرمیت (9/5/92) فارسی نیست متقاضی می تواند ار آرمیتا استفاده کنند   بیگانه   -----      
1584   ژیماه (9/5/92)   بیگانه   -----      
1585   تاراژیک (9/5/92)   بیگانه   -----      
1586   تجارت سیولت (16/5/92)   بیگانه   -----      
1587   اردام بوم (16/5/92)   بیگانه   -----      
1588   رایموند (16/5/92)   بیگانه   -----      
1589   گلامره (16/5/92)   بیگانه   -----      
1590   ساراپی (16/5/92)   بیگانه   -----      
1591   مرمید (16/5/92)   بیگانه   -----      
1592   مرمیه (16/5/92)   بیگانه   -----      
1593   تیفا (16/5/92)   بیگانه   -----      
1594   ایپکا (5/8/87)   بیگانه   -----      
1595   باوهاس (23/6/92)   بیگانه   -----      
1596   فرهنگی ورزشی آبی پوشان تاتائو (23/6/92)   بیگانه   -----      
1597   پارمین (23/6/92)   بیگانه   -----      
1598   ملورین (25/1/94) و ترکیب های ملورین طلایی خاورمیانه و ملورین طلایی پارسیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
1599   پیگرس تجارت (23/6/92)   بیگانه   -----      
1600   آدورا (23/6/92)   بیگانه   -----      
1601   اسپانه - یزداد (23/6/92) فارسی نیست نام قدیم اصفهان اسپادانه بود   بیگانه   -----      
1602   آرمو (23/6/92)   بیگانه   -----      
1603   اِوینا (23/6/92) فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از آوینا استفاده کند   بیگانه   -----      
1604   ژرمانیا (23/6/92)   بیگانه   -----      
1605   اوپال (23/6/92)   بیگانه   -----      
1606   کویین (23/6/92)   بیگانه   -----      
1607   پیتون (23/6/92)   بیگانه   -----      
1608   مان دی (23/6/92)   بیگانه   -----      
1609   بیوتال (23/6/92)   بیگانه   -----      
1610   گلاریس (23/6/92)   بیگانه   -----      
1611   باروک (23/6/92)   بیگانه   -----      
1612   بوف لت (23/6/92)   بیگانه   -----      
1613   خدمات کشتیرانی آریا کارگو (23/6/92)   بیگانه   -----      
1614   خدمات مسافرت هوایی و زیارتی تورامین وظیفه (27/6/92) ترکیب جمله فارسی نیست   بیگانه   -----      
1615   دو پی وزوان (27/6/92)   بیگانه   -----      
1616   استار ویل (27/6/92)   بیگانه   -----      
1617   استاره ویل پرن (27/6/92) ترکیب استاره ویل پرن فارسی نیست   بیگانه   -----      
1618   استاره ویل شایورد (27/6/92)   بیگانه   -----      
1619   استاره ی ویل (27/6/92)   بیگانه   -----      
1620   روز بگ هانا (27/6/92)   بیگانه   -----      
1621   پارسیان پی سیس (27/6/92)   بیگانه   -----      
1622   فناوران پی سیس (27/6/92)   بیگانه   -----      
1623   سل فام (27/6/92)   بیگانه   -----      
1624   ارتباطات و مخابراتی فام مهر سل (27/6/92)   بیگانه   -----      
1625   بازرگانی و تجارتی چوب سل (27/6/92)   بیگانه   -----      
1626   بازرگانی و تجارتی ایساتیس فام (27/6/92)   بیگانه   -----      
1627   میلیونا (27/6/92)   بیگانه   -----      
1628   روز بگ بلونی (27/6/92)   بیگانه   -----      
1629   روز بگ مهر بانو (27/6/92)   بیگانه   -----      
1630   سانگیر (15/7/92)   بیگانه   -----      
1631   آرکا پلاره (15/7/92)   بیگانه   -----      
1632   پانوس (15/7/92)   بیگانه   -----      
1633   پزماتیک (15/7/92)   بیگانه   -----      
1634   ایسانا (15/7/92)   بیگانه   -----      
1635   هلنا (15/7/92)   بیگانه   -----      
1636   آیچین (15/7/92) فارسی نیست اما آیشین واژه ای ترکی به معنی رنگ ماه است وکاربرد آن درمناطق ترک نشین بلامانع است   بیگانه   -----      
1637   زئوس (15/7/92) و ترکیب ایمن پارس زئوس فارسی نیست   بیگانه   -----      
1638   ژوپن (15/7/92)   بیگانه   -----      
1639   پالیساندر (15/7/92)   بیگانه   -----      
1640   هامرز (15/7/92)   بیگانه   -----      
1641   بارکو (15/7/92)   بیگانه   -----      
1642   تیک ران (15/7/92)   بیگانه   -----      
1643   کُمُو (15/7/92)   بیگانه   -----      
1644   آرتاپات (15/7/92)   بیگانه   -----      
1645   دیسکس (1/8/92)   بیگانه   -----      
1646   گریماتور (1/8/92)   بیگانه   -----      
1647   بالی (1/8/92)   بیگانه   -----      
1648   رجینا (1/8/92)   بیگانه   -----      
1649   اِمیا (1/8/92)   بیگانه   -----      
1650   فرسی (1/8/92)   بیگانه   -----      
1651   گرانیس (1/8/92)   بیگانه   -----      
1652   دوبرا (1/8/92) فارسی نیست درصورت تمایل می تواند از دوبَرار استفاده کند   بیگانه   -----      
1653   آریا ویژ (1/8/92) چنانچه آریا ویژه بگذارند فرهنگستان بلامانع می داند   بیگانه   -----      
1654   اترت (1/8/92)   بیگانه   -----      
1655   وارکان (3/9/92)   بیگانه   -----      
1656   مدکر یران پارس (3/9/92)   بیگانه   -----      
1657   واله کروز (3/9/92)   بیگانه   -----      
1658   واله کروز پاسارگاد (3/9/92)   بیگانه   -----      
1659   فروکتوز (3/9/92)   بیگانه   -----      
1660   انستیتو (3/9/92) فارسی نیست واژه موسسه دربرابر آن به تصویب فرهنگستان رسیده   بیگانه   -----      
1661   روئینگ گستر تهران (3/9/92) ترکیب آن بی معنی است و فارسی نیست   بیگانه   -----      
1662   روئینگ گستر کویر (3/9/92)   بیگانه   -----      
1663   روئینگ (3/9/92)   بیگانه   -----      
1664   تکو (3/9/92)   بیگانه   -----      
1665   شوک (3/9/92)   بیگانه   -----      
1666   آزما شوک (3/9/92)   بیگانه   -----      
1667   تکو فناوران مهندسی ساخت (3/9/92)   بیگانه   -----      
1668   اوشهن (3/9/92)   بیگانه   -----      
1669   صنعتی بشل ایل (3/9/92)   بیگانه   -----      
1670   پالایش هوای وایو (3/9/92)   بیگانه   -----      
1671   پالایش هوای ویو (3/9/92)   بیگانه   -----      
1672   اوشهن پاساگارد (3/9/92)   بیگانه   -----      
1673   پروفا (3/9/92)   بیگانه   -----      
1674   صنعتی ایل بشل (3/9/92)   بیگانه   -----      
1675   آریا ماره پرسیکوم (3/9/92)   بیگانه   -----      
1676   آریا سینوس پرسیکوم (3/9/92)   بیگانه   -----      
1677   آریا پرسیکوس سینوس (3/9/92)   بیگانه   -----      
1678   آریا سینوس پرسیکوس (3/9/92)   بیگانه   -----      
1679   آریا پارسا درایا (3/9/92) ترکیب بی معنی است   بیگانه   -----      
1680   درایا (3/9/92) درایا ؛ دریا است و می توانند از آن استفاده کنند   بیگانه   -----      
1681   مدکر (3/9/92)   بیگانه   -----      
1682   مدکر یران (3/9/92)   بیگانه   -----      
1683   ایدنان (5/9/92)   بیگانه   -----      
1684   پیرامید گستر (6/9/92)   بیگانه   -----      
1685   سپید پیرامید ایرانیان (6/9/92)   بیگانه   -----      
1686   پوزیترون پرتو نگار (6/9/92)   بیگانه   -----      
1687   سان سیلک (6/9/92)   بیگانه   -----      
1688   کی پشین طرح و ایده (18/9/92)   بیگانه   -----      
1689   کی پشین مدل بیس (18/9/92)   بیگانه   -----      
1690   آریو ال تی دی (18/9/92) متقاضی در صورت تمایل می تواند از آریو استفاده کنند   بیگانه   -----      
1691   آلو ساخت وان (18/9/92)   بیگانه   -----      
1692   آلو وان (18/9/92)   بیگانه   -----      
1693   مدکا (18/9/92) فارسی نیست چنانچه مدارکی دال برثبت رسمی شرکت مهندسی دامپروری و کشاورزی آپادانا باشند در سربگ وتبلیغات بلامانع است   بیگانه   -----      
1694   آر پی (18/9/92)   بیگانه   -----      
1695   بازرگانی روچی دنا (7/10/92)   بیگانه   -----      
1696   بازرگانی روچی پژوه (7/10/92)   بیگانه   -----      
1697   بازرگانی روچی نانو (7/10/92)   بیگانه   -----      
1698   روچی (7/10/92)   بیگانه   -----      
1699   پیاژه (7/10/92)   بیگانه   -----      
1700   میداس (7/10/92)   بیگانه   -----      
1701   اوکادو (7/10/92)   بیگانه   -----      
1702   استرلوس (7/10/92)   بیگانه   -----      
1703   گروه مهندسی آژه پلاس (7/10/92)   بیگانه   -----      
1704   داک تجارت دنیا (7/10/92)   بیگانه   -----      
1705   اندازه یاران داریس (7/10/92)   بیگانه   -----      
1706   امید لندی (7/10/92)   بیگانه   -----      
1707   لندی (7/10/92)   بیگانه   -----      
1708   گروه مهندسی طرح آس (7/10/92)   بیگانه   -----      
1709   بازرگانی روچی بیوران (7/10/92 )   بیگانه   -----      
1710   روچی نانو سیستم (7/10/92)   بیگانه   -----      
1711   بازرگانی روچی آرک (7/10/92)   بیگانه   -----      
1712   وروک (7/10/92)   بیگانه   -----      
1713   ایمن فن آور سایلکس (7/10/92)   بیگانه   -----      
1714   ایمن برتر سایلکس (7/10/92)   بیگانه   -----      
1715   وروک گستر ایرانیان (7/10/92)   بیگانه   -----      
1716   سایلکس (7/10/92)   بیگانه   -----      
1717   ایمن گستر سایلکس (7/10/92)   بیگانه   -----      
1718   مشتریان گلدیران (8/10/92) در صورت تمایل متقاضی می تواند از زرایران استفاده کنند   بیگانه   -----      
1719   داک (8/10/92)   بیگانه   -----      
1720   داک تجارت جهان (8/10/92)   بیگانه   -----      
1721   وریس (8/10/92)   بیگانه   -----      
1722   وریس مهر ایرانیان (8/10/92)   بیگانه   -----      
1723   آکام گوفر (14/10/92)   بیگانه   -----      
1724   تجار مهر آیوت (14/10/92) ترکیب تجار مهر آیوت فارسی نیست   بیگانه   -----      
1725   زرین نساج آیوت (14/10/92)   بیگانه   -----      
1726   افق تجار آیوت (14/10/92)   بیگانه   -----      
1727   اشتات (14/10/92)   بیگانه   -----      
1728   تجارت رایان اشتات (14/10/92)   بیگانه   -----      
1729   ایل اشتات (14/10/92)   بیگانه   -----      
1730   هکتو (14/10/92)   بیگانه   -----      
1731   هکتو ساز نوین (14/10/92)   بیگانه   -----      
1732   هکتو متر (14/10/92)   بیگانه   -----      
1733   هکتو متر مان نوین (14/10/92)   بیگانه   -----      
1734   هکتو مان سازه (14/10/92)   بیگانه   -----      
1735   آیوت (14/10/92)   بیگانه   -----      
1736   آیگن (14/10/92)   بیگانه   -----      
1737   آپتوس (21/10/92)   بیگانه   -----      
1738   شایتی (22/10/92)   بیگانه   -----      
1739   وسمه لون (22/10/92)   بیگانه   -----      
1740   گروه بازرگانی وسمه لون (22/10/92)   بیگانه   -----      
1741   بازرگانی گلدیران نوین (28/10/92)   بیگانه   -----      
1742   بازرگانی گلدیران (28/10/92)   بیگانه   -----      
1743   کاراپستا (28/10/92) در صورت تمایل می تواند کاراپست استفاده کنند   بیگانه   -----      
1744   کامین (28/10/92)   بیگانه   -----      
1745   ژدرز (28/10/92)   بیگانه   -----      
1746   ایران رابیتس (28/10/92)   بیگانه   -----      
1747   آشا (28/10/92)   بیگانه   -----      
1748   سی سان (28/10/92)   بیگانه   -----      
1749   جی کو (28/10/92)   بیگانه   -----      
1750   نویان (28/10/92)   بیگانه   -----      
1751   کیلا (28/10/92)   بیگانه   -----      
1752   کان وی رسانه (28/10/92)   بیگانه   -----      
1753   کان وی تک (28/10/92)   بیگانه   -----      
1754   لند (28/10/92)   بیگانه   -----      
1755   فروشگاه های لندآرا (28/10/92)   بیگانه   -----      
1756   سال تون بهسام (28/10/92)   بیگانه   -----      
1757   سال تون (28/10/92)   بیگانه   -----      
1758   زاکن (28/10/92)   بیگانه   -----      
1759   زاکون (28/10/92)   بیگانه   -----      
1760   کادی ران ایرانیان (5/11/92)   بیگانه   -----      
1761   کادی ران (5/11/92)   بیگانه   -----      
1762   خدمات کادی ران خاورمیانه (5/11/92)   بیگانه   -----      
1763   متوساک (5/11/92)   بیگانه   -----      
1764   شن و ماسه متوساک شرق (5/11/92)   بیگانه   -----      
1765   خدمات کادی ران آسیا (6/11/92)   بیگانه   -----      
1766   شن و ماسه متوساک دماوند (6/11/92)   بیگانه   -----      
1767   شن و ماسه متوساک قرن (6/11/92)   بیگانه   -----      
1768   شن و ماسه متوساک پارسیان (6/11/92)   بیگانه   -----      
1769   بیت سان آریا (6/11/92)   بیگانه   -----      
1770   بیت سان زیگورات (6/11/92)   بیگانه   -----      
1771   بیت سان (6/11/92) متقاضی در صورت تمایل می تواند از بیت سا استفاده کند   بیگانه   -----      
1772   بیت سان پارسه (6/11/92)   بیگانه   -----      
1773   بلکر (9/11/92) و ترکیب بلکر تجهیز فارسی نیست   بیگانه   -----      
1774   نپتا (9/11/92) و ترکیب امید نپتا فارسی نیست   بیگانه   -----      
1775   ژولاک (9/11/92)   بیگانه   -----      
1776   دیز (9/11/92)   بیگانه   -----      
1777   بنیس (9/11/92)   بیگانه   -----      
1778   ماتیک (9/11/92)   بیگانه   -----      
1779   ویستر (9/11/92)   بیگانه   -----      
1780   بابیس (9/11/92)   بیگانه   -----      
1781   دکورال (9/11/92)   بیگانه   -----      
1782   اسنک (9/11/92)   بیگانه   -----      
1783   ارمایل (9/11/92)   بیگانه   -----      
1784   سوبی (9/11/92)   بیگانه   -----      
1785   ابنیه گستران سوبی (9/11/92)   بیگانه   -----      
1786   سازه گستران سوبی (9/11/92)   بیگانه   -----      
1787   اسکان گستر سوبی (9/11/92)   بیگانه   -----      
1788   ابنیه پایدار گستر سوبی (9/11/92)   بیگانه   -----      
1789   تیزاریس (14/11/92)   بیگانه   -----      
1790   پاراکس (14/11/92) وترکیب پاراکس مهر ایرانیان و پاراکس گستر پارسیان   بیگانه   -----      
1791   تیندر (14/11/92) و ترکیب تیندر زاگرس فارسی نیست   بیگانه   -----      
1792   تیزاریس و ترکیب تیزاریس بنا ایرانیان و افق تیزاریس پاسارگاد فارسی نیست (14/11/92)   بیگانه   -----      
1793   پتونیا (14/11/92) ترکیب فناوری اطلاعات وارتباطات پتونیا و داده پردازی پتونیاوداده فناوران پتونیا و عصرفناوری پتونیا فارسی نیست   بیگانه   -----      
1794   رتوشتر (14/11/92) ترکیب رتوشتر ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
1795   کلودین (14/11/92) ترکیب کلودین راک و کلودین ران فارسی نیست   بیگانه   -----      
1796   زایفا (14/11/92)   بیگانه   -----      
1797   هاریکا (14/11/92)   بیگانه   -----      
1798   ماجو (14/11/92)   بیگانه   -----      
1799   آگاپه (14/11/92)   بیگانه   -----      
1800   آسمین (27/11/92)   بیگانه   -----      
1801   آرتونت (27/11/92)   بیگانه   -----      
1802   آتریا (27/11/92)   بیگانه   -----      
1803   ویترا (27/11/92)   بیگانه   -----      
1804   زیزو (4/12/92)   بیگانه   -----      
1805   گلریا (4/12/92)   بیگانه   -----      
1806   آرمات (4/12/92)   بیگانه   -----      
1807   بارن (4/12/92)   بیگانه   -----      
1808   کاتن (4/12/92)   بیگانه   -----      
1809   زیک زاک (4/12/92) فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می توانداز زیگ زاگ استفاده کند   بیگانه   -----      
1810   گالنا (4/12/92) و ترکیب ذوب آلیاژ گالنا فارسی نیست   بیگانه   -----      
1811   ژنوس (4/12/92)   بیگانه   -----      
1812   دای ویم و انبوه سازی مسکن توسعه ساختمانی دای ویم (6/12/92)   بیگانه   -----      
1813   سورین (17/12/92)   بیگانه   -----      
1814   تانیا (17/12/92)   بیگانه   -----      
1815   لیلیا (17/12/92)   بیگانه   -----      
1816   لیلیت (17/12/92)   بیگانه   -----      
1817   کلاس (17/12/92) ترکیب های آراد برتر کاسپین کلاس و کاسپین کلاس آراد برتر فارسی نیست   بیگانه   -----      
1818   ناریکا (17/12/92)   بیگانه   -----      
1819   الزا (17/12/92)   بیگانه   -----      
1820   زرنتی (17/12/92)   بیگانه   -----      
1821   فارست (17/12/92)   بیگانه   -----      
1822   آرتیستون (19/12/92)   بیگانه   -----      
1823   کاتی (19/12/92)   بیگانه   -----      
1824   نایریکا (19/12/92)   بیگانه   -----      
1825   استند (28/12/92) و ترکیب رز استند فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1826   دفکاندر (28/12/92) و ترکیب دفکاندر غرب فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1827   هوم (28/12/92) و ترکیب هوم درمان پاد فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1828   بلک (28/12/92) و ترکیب بلک خودرو فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1829   کروز (28/12/92) و ترکیب کروز خودرو فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1830   بنون (28/12/92) و ترکیب بنون خودرو فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1831   دای ویم (28/12/92)   بیگانه   -----      
1832   مگابیز (28/12/92)   بیگانه   -----      
1833   آترون (28/12/92)   بیگانه   -----      
1834   آگلی (28/12/92)   بیگانه   -----      
1835   سلنه (28/12/92)   بیگانه   -----      
1836   استیناس (28/12/92)   بیگانه   -----      
1837   انیکس (28/12/92)   بیگانه   -----      
1838   مدونیک (28/12/92)   بیگانه   -----      
1839   آبس (28/12/92)   بیگانه   -----      
1840   کافکا (28/12/92)   بیگانه   -----      
1841   شهام آرسن آسیا (28/12/92)   بیگانه   -----      
1842   هارنا (28/12/92)   بیگانه   -----      
1843   سونیکا (28/12/92)   بیگانه   -----      
1844   بن تراکد (19/1/92) و تراکد پارس فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1845   ارتز (19/1/93) ارتز و پروتز پایتخت -تاجران ارتز و پروتز - ارتز و پروتزکاران پایتخت - تاجران ارتز و پروتز پایتخت   بیگانه   -----      
1846   آرتون تات (19/1/93)   بیگانه   -----      
1847   الیتا (19/1/93)   بیگانه   -----      
1848   سابله (19/1/93)   بیگانه   -----      
1849   ساتنیک (19/1/93)   بیگانه   -----      
1850   مرسانا (19/1/93)   بیگانه   -----      
1851   نانوک (19/1/93)   بیگانه   -----      
1852   دیمو (31/1/93)   بیگانه   -----      
1853   پارامیس (6/2/93)   بیگانه   -----      
1854   مورگانیت (6/2/93)   بیگانه   -----      
1855   دندی (6/2/93)   بیگانه   -----      
1856   شومر (6/2/93)   بیگانه   -----      
1857   لیلاک (6/2/93)   بیگانه   -----      
1858   تیما (6/2/93)   بیگانه   -----      
1859   ویگل (6/2/93) به معنی دهانه ماه فارسی نیست   بیگانه   -----      
1860   ماچو (13/2/93)   بیگانه   -----      
1861   آدر (13/2/93)   بیگانه   -----      
1862   مک (13/2/93)   بیگانه   -----      
1863   هوفر (13/2/93)   بیگانه   -----      
1864   امرتات (13/2/93)   بیگانه   -----      
1865   آراموند (31/2/93) و ترکیب گروه صنعتی آراموند و پیشگامان صنعت آراموند فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1866   هان گری (31/2/93)   بیگانه   -----      
1867   آدر یانیک (31/2/93)   بیگانه   -----      
1868   اسمار (31/2/93) و ترکیب اسمار تاک آدمی فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1869   آریفا (31/2/93) در صورت تمایل می تواند از واژه بهفا پیشنهاد شده است و لازم است هر دو صورت کامل و اختصاری آن یعنی(به فناوری اطلاعات) و (بهفا) هم زمان به ثبت برسد   بیگانه   -----      
1870   آتالند (31/2/93)   بیگانه   -----      
1871   مانو (31/2/93)   بیگانه   -----      
1872   وارینا (31/2/93)   بیگانه   -----      
1873   تیفانی (31/2/93)   بیگانه   -----      
1874   پلاسما (31/2/93) در برابر آن واژه فارسی خوناب به تصویب فرهنگستان رسیده   بیگانه   -----      
1875   نوتریکا (31/2/93)   بیگانه   -----      
1876   مالاچو (11/3/93)   بیگانه   -----      
1877   پومر (11/3/93) با فرض اثبات صحت مدارک که به تایید اداره کل رسیده باشد استفاده از از این نام به دلیل سابقه طولانی بلامانع است   بیگانه   -----      
1878   پلان (11/3/93)   بیگانه   -----      
1879   صاینا (11/3/93)   بیگانه   -----      
1880   ریما (11/3/93)   بیگانه   -----      
1881   آکس (11/3/93)   بیگانه   -----      
1882   رام آز (24/3/93) و ترکیب راماز-رام آز پرگاس-ورام آز زیست فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1883   فری بن نت (24/3/93) و مدیر دادگان فری بن نت فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1884   آرتیمس (24/3/93)   بیگانه   -----      
1885   ایپک (24/3/93)   بیگانه   -----      
1886   رمسس (24/3/93)   بیگانه   -----      
1887   اطلس مال (24/3/93) و تهران مال فارسی نیست معادل واژه مال در فارسی بازار یا بازار بزرگ است   بیگانه   -----      
1888   الیزا (24/3/93)   بیگانه   -----      
1889   دگا (24/3/93)   بیگانه   -----      
1890   بولتن (24/3/93) و ترکیبات حقوقی بین المللی داوری بولتن شمیران و حقوقی بین المللی داوری بولتن هیراد فارسی نیستند معادل واژه بولتن خبرنامه است   بیگانه   -----      
1891   دیسا (27/3/93) و ترکیب اکسون پترو دیسا فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1892   برانتی (27/3/93)   بیگانه   -----      
1893   سان (27/3/93)   بیگانه   -----      
1894   باورس (27/3/93)   بیگانه   -----      
1895   بایلر (27/3/93)   بیگانه   -----      
1896   اینانا (27/3/93)   بیگانه   -----      
1897   لوپن (27/3/93) فارسی نیست در زبان فارسی غالبا به آن باقلای مصری گفته می شود   بیگانه   -----      
1898   رایزل (10/4/93)   بیگانه   -----      
1899   دومو (10/4/93)   بیگانه   -----      
1900   نافل (10/4/93)   بیگانه   -----      
1901   نان دوز (10/3/93)   بیگانه   -----      
1902   نوفل (10/4/93)   بیگانه   -----      
1903   مبلند (17/4/93)   بیگانه   -----      
1904   مارلین (17/4/93)   بیگانه   -----      
1905   الین (17/4/93)   بیگانه   -----      
1906   مای (17/4/93)   بیگانه   -----      
1907   هالتا متی (17/4/93)   بیگانه   -----      
1908   صما (24/4/93)   بیگانه   -----      
1909   اس بارزن (24/4/93)   بیگانه   -----      
1910   کتریم (24/4/93) (کَتریم ) و ترکیب کتریم آسیا -کتریم تجارت -کتریم شیلر- کتریم توسعه قارسی نیستند   بیگانه   -----      
1911   آلگ (24/4/93) ترکیب زیست پالایشگاه ریزآلگ قشم فارسی نیستند در برابر واژه آلگ در زبان فارسی جلبک به کار می رود   بیگانه   -----      
1912   فرتات شکوه قانون (24/4/93) و ترکیب فرتات شکوه قانون ایرانیان فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1913   آنا دانا (24/4/93)   بیگانه   -----      
1914   کارو   بیگانه   ----- 2043   ۱۰ شهريور ۱۳۹۵   نام ارمنی کارو بر استعمال فارسی آن غلبه دارد توصیه نمی شود ( واژه کارو فارسی نیست )  
1915   فش (15/5/93) به تنهایی نمی توان به کار برد و به عنوان پسوند می توان مثل اریا فش   بیگانه   -----      
1916   لیکو معین دانه (15/5/93) ترکیب لیکو معین دانه و لیکو معین رشد فارسی نیست   بیگانه   -----      
1917   سامر (15/5/93)   بیگانه   -----      
1918   دیپلمات و ساختمانی دیپلمات (15/5/93)   بیگانه   -----      
1919   چرز مبل (15/5/93) چرز مبل پایتخت و چرز مبل ایرانیان   بیگانه   -----      
1920   دنو کیش (15/5/93) ترکیب دنو کیش فارسی نیست   بیگانه   -----      
1921   کاسمو کیش (15/5/93)   بیگانه   -----      
1922   فارد (15/5/93) و ترکیب فارد آرمان ناوک فارسی نیست   بیگانه   -----      
1923   کیو بیت (15/5/93)   بیگانه   -----      
1924   اوست (15/5/93)   بیگانه   -----      
1925   نوتاش (15/5/93)   بیگانه   -----      
1926   جایان (15/5/93)   بیگانه   -----      
1927   اوورال (15/5/93)   بیگانه   -----      
1928   برالیک (15/5/93)   بیگانه   -----      
1929   آرباکس (15/5/93)   بیگانه   -----      
1930   پارن (15/5/93)   بیگانه   -----      
1931   چترا (15/5/93)   بیگانه   -----      
1932   کاپلینی (15/5/93)   بیگانه   -----      
1933   پرانا (15/5/93)   بیگانه   -----      
1934   جی (15/5/93) واژه جُی فارسی نیست   بیگانه   -----      
1935   روما (15/5/93)   بیگانه   -----      
1936   آرپان (15/5/93)   بیگانه   -----      
1937   ویستا (25/5/93)   بیگانه   -----      
1938   دیاموند (1/6/93)   بیگانه   -----      
1939   ژئود (1/6/93)   بیگانه   -----      
1940   اپال (1/6/93)   بیگانه   -----      
1941   ویچی (1/6/93)   بیگانه   -----      
1942   ژیگو (1/6/93)   بیگانه   -----      
1943   جاسمین (1/6/93)   بیگانه   -----      
1944   کالچر (1/6/93)   بیگانه   -----      
1945   کک (1/6/93)   بیگانه   -----      
1946   رابین (1/6/93)   بیگانه   -----      
1947   رابی نکو (1/6/93) و گروه مهندسی رابی نکو فارسی نیستند   بیگانه   -----      
1948   سیفور (4/6/93)   بیگانه   -----      
1949   کیوبا (4/6/93)   بیگانه   -----      
1950   دوراکی (4/6/93)   بیگانه   -----      
1951   داتامیس (4/6/93)   بیگانه   -----      
1952   آیریک (19/5/89)   بیگانه   -----      
1953   تتیس (4/10/90)   بیگانه   -----      
1954   مدریک (12/6/93)   بیگانه   -----      
1955   هیرومان (12/6/93) و ترکیب های بهینه ورزش هیرومان :کاراسازان هیرومان و بهینه سازان هیرومان فارسی نیست   بیگانه   -----      
1956   زانکو (12/6/93) و ترکیب های کاراسازان زانکو و بهینه سازان زانکو فارسی نیست   بیگانه   -----      
1957   لوکسا (12/6/93) و ترکیب لوکسا فلک سیران فارسی نیست   بیگانه   -----      
1958   پاریما (12/6/93)   بیگانه   -----      
1959   تجارت لاژه ایرانیان (12/6/93)   بیگانه   -----      
1960   پیاستو (12/6/93)   بیگانه   -----      
1961   آرتا اینت (12/6/93)   بیگانه   -----      
1962   آرمائیل (12/6/93) و ترکیب آرمائیل آسانبر فارسی نیست   بیگانه   -----      
1963   پالادیوم (12/6/93)   بیگانه   -----      
1964   ماکاتیس (12/6/93) و ترکیب پارس ماکاتیس فارسی نیست   بیگانه   -----      
1965   کشت و صنعت اریس تجارت سامه (12/6/93) هرچند تک تک کلمات معنی دار است ترکیب فارس نیست و بی معنی است   بیگانه   -----      
1966   کشت و صنعت آکوبان اریس هلما (12/6/93) و کشت و صنعت اریس تجارت هلما و کشت و صنعت سامه تجارت هلما فارسی نیست   بیگانه   -----      
1967   گیوا (17/6/93)   بیگانه   -----      
1968   تیرازیس (17/6/93)   بیگانه   -----      
1969   سایروس (17/6/93)   بیگانه   -----      
1970   سی سی (17/6/93)   بیگانه   -----      
1971   شینا (17/6/93)   بیگانه   -----      
1972   بیگودی (17/6/93)   بیگانه   -----      
1973   ماتینا (17/6/93)   بیگانه   -----      
1974   هامین (17/6/93)   بیگانه   -----      
1975   لارنس (17/6/93)   بیگانه   -----      
1976   روژانو (17/6/93)   بیگانه   -----      
1977   می نیون (17/6/93)   بیگانه   -----      
1978   آفرود (17/6/93)   بیگانه   -----      
1979   پلاره (17/6/93) مورد تایید نیست ولی می توانند پلارک یا بلارک که در فرهنگ فارسی ضبط شده استفاده کنند   بیگانه   -----      
1980   سوفیا (17/6/93)   بیگانه   -----      
1981   صوفیا (17/6/93)   بیگانه   -----      
1982   ناتالیو (17/6/93) و ترکیب پترو ناتالیو و پترو ناتالیو آسیا فارسی نیست   بیگانه   -----      
1983   هنزمن آرت (17/6/93)   بیگانه   -----      
1984   بالست (17/6/93) و ترکیب بالست عمران فارسی نیست   بیگانه   -----      
1985   برچی (22/6/93)   بیگانه   -----      
1986   نیمر (22/6/93)   بیگانه   -----      
1987   آرمیتان (7/7/93)   بیگانه   -----      
1988   رافل (7/7/93)   بیگانه   -----      
1989   تاملی (7/7/93)   بیگانه   -----      
1990   آریک پارت (7/7/93)   بیگانه   -----      
1991   گابرین (7/7/93)   بیگانه   -----      
1992   دونیت (7/7/93)   بیگانه   -----      
1993   بابانوئل (7/7/93)   بیگانه   -----      
1994   گیزیا (7/7/93)   بیگانه   -----      
1995   کیو (7/7/93)   بیگانه   -----      
1996   مج ویچ (7/7/93)   بیگانه   -----      
1997   ریما و اسپیر (7/7/93)   بیگانه   -----      
1998   گرانول (7/7/93)   بیگانه   -----      
1999   گارمون (7/7/93)   بیگانه   -----      
2000   هانل (7/7/93)   بیگانه   -----      
2001   استاسیس (7/7/93) اِستاسیس و اُستاسیس   بیگانه   -----      
2002   ویرژه (7/7/93) و ترکیبهای ویرژه گراف و ویرژه گراف همدیس و داده همدیس ویرژه فارسی نیست   بیگانه   -----      
2003   چرز (7/7/93) و ترکیب چرز مبل و چرز مبل پایتخت و چرز مبل ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
2004   دکادی (7/7/93) و دکاکی فارسی نیست   بیگانه   -----      
2005   شارمینا (15/7/93)   بیگانه   -----      
2006   اسپرسا (15/7/93) و ترکیب های اسپرسا آورد شیمی و اسپرسا آورد کیمیا و اسپرسا آورد کمی کال و اسپرسا آورد کمی کال فارسی نیست   بیگانه   -----      
2007   ناهیرا (15/7/93)   بیگانه   -----      
2008   آندرومدا (15/7/93)   بیگانه   -----      
2009   پتانسیل (15/7/93) و ترکیب سپهر پتانسیل آسیا و پتانسیل الکترونیک فارسی نیست پتانسیل فقط در متون علمی پذیرفته شده است   بیگانه   -----      
2010   پترو آلکامید پارس و پترو گستر آلکامید (15/7/93)   بیگانه   -----      
2011   سمپاد (15/7/93) ترکیب سم پادو سم پاد نیک ایرانیان فقط در صورتی که نام کامل سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ثبت شود می توان این اختصار(سمپاد) را پذیرفت در غیر اینصورت فارسی نیست   بیگانه   -----      
2012   مدی سین طب و مدی طب سینا (15/7/93)   بیگانه   -----      
2013   زیت رکس (15/7/93)   بیگانه   -----      
2014   ویر تاش (15/7/93)   بیگانه   -----      
2015   شو ویر (15/7/93)   بیگانه   -----      
2016   رهط و رهط آب (15/7/93)   بیگانه   -----      
2017   الزاین (20/7/93)   بیگانه   -----      
2018   کبسون (26/7/93)   بیگانه   -----      
2019   آمور (26/7/93) و ترکیب آمورداتیس وآمورآتیس وآمورمیترا وآمورآکسون وآمورآتروپات و آموردکاموند فارسی نیستند   بیگانه   -----      
2020   حالی (26/7/93) به تنهایی در زبان فارسی کاربرد ندارد چنانچه حالیا بنویسند بلامانع است   بیگانه   -----      
2021   کوکونال (26/7/93)   بیگانه   -----      
2022   آووکادو (26/7/93)   بیگانه   -----      
2023   روسانا (26/7/93)   بیگانه   -----      
2024   راک   بیگانه   ----- 3063   ۲۸ بهمن ۱۳۹۷   از آنجا که راک لفظ انگلیسی rock یا موسیقی راک را به ذهن می آود پذیرفته نیست.  
2025   النااشراف (26/7/93)   بیگانه   -----      
2026   آرجیس (26/7/93)   بیگانه   -----      
2027   لارا   بیگانه   ----- 2436   ۱۷ آذر ۱۳۹۷    
2028   رادیکال (26/7/93)   بیگانه   -----      
2029   رزالین (26/7/93)   بیگانه   -----      
2030   دکوراتیو (28/7/93) متقاضی در صورت تمایل می تواند از معادل های فارسی آرایشی یا تزئینی یا آذینی استفاده کند   بیگانه   -----      
2031   هلگا اکسپرس (28/7/93)   بیگانه   -----      
2032   اومرون (27/8/93)   بیگانه   -----      
2033   کالیستو سپید (27/8/93)   بیگانه   -----      
2034   اسپی تا من (27/8/93) و گروه بازرگانی اسپی تا من   بیگانه   -----      
2035   آی سی اس ایرانیان (27/8/93)و ای سی اس ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
2036   گما آرم (27/8/93)   بیگانه   -----      
2037   اکران (27/8/93) و ترکیب های پرواز اکران پاسارگاد و نیرو گستر اکران فارسی نیست در برابر لفظ فرانسوی اکران معادل فارسی پرده پرده سینما به تصویب رسیده است   بیگانه   -----      
2038   بلاند (27/8/93) بِلانِد   بیگانه   -----      
2039   سوسا (27/8/93)   بیگانه   -----      
2040   آنتیک الوین (27/8/93)   بیگانه   -----      
2041   آلمانو   بیگانه   ----- 1749   ۰۵ شهريور ۱۳۹۶    
2042   آرمیتاژ (27/8/93)   بیگانه   -----      
2043   آلفی (1/9/93)   بیگانه   -----      
2044   هانا (1/9/93)   بیگانه   -----      
2045   پرومیثه (1/9/93)   بیگانه   -----      
2046   تینو (1/9/93)   بیگانه   -----      
2047   آفره دخت (1/9/93)   بیگانه   -----      
2048   آتروان (1/9/93)   بیگانه   -----      
2049   ژنیک (1/9/93)   بیگانه   -----      
2050   شامانا (3/9/93)   بیگانه   -----      
2051   سال سا (3/9/93)   بیگانه   -----      
2052   آرگون تکنیک (3/9/93)   بیگانه   -----      
2053   مارگارین (3/9/93) در برابر این واژه کرهه گیاهی /کره نباتی به تصویب رسیده است   بیگانه   -----      
2054   دینا پارت (4/9/93)   بیگانه   -----      
2055   هرمان گیتی نوین (4/9/93) هرمان گیتی گستر هرمان پارس گستر و هرمان جهان آرا فارسی نیست در صورت تمایل متقاضی می تواند از واژه هومان استفاده کند   بیگانه   -----      
2056   پالایش و تجارت انرژی آرات (4/9/93) ترکیب های پالایش و تجارت آرات انرژی و پالایش و تجارت آرات انرژی سبز فارسی نیست   بیگانه   -----      
2057   سیم زر سکا (4/9/93) ترکیب های سکا زر نگار و سکا پرتو هنر و سکا یک هنر و سکا پدیده هنرهای فارسی نیست   بیگانه   -----      
2058   سامکات (4/9/93) ترکیب های طرح و توسعه سامکات پارسیان و طرح و توسعه پترو سامکات ایرانیان و طرح و توسعه پترو سانا پارسیان و طرح و توسعه پترو استاک پارسیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
2059   ارساماس (4/9/93) واژه یونانی است متقاضی در صورت تمایل می تواند از ارسام یا ارشام یا آرشام استفاده کند   بیگانه   -----      
2060   مالت (4/9/93) و ترکیب های نیرومالت افق و سپهر ستاره مالت فارسی نیست   بیگانه   -----      
2061   ارته (8/9/93)   بیگانه   -----      
2062   سیزال (8/9/93)   بیگانه   -----      
2063   لاویژ (8/9/93)   بیگانه   -----      
2064   ماین (8/9/93)   بیگانه   -----      
2065   رزت (8/9/93) رٌزت   بیگانه   -----      
2066   آناج (8/9/93)   بیگانه   -----      
2067   سام وت دارو (11/9/93) و ترکیب های دارویی سام وت و سام وت داروی ایرانیان   بیگانه   -----      
2068   موند ریان آرون (11/9/93) و ترکیب ماندی آرون تجارت و ماندی آرون و موند ریان رسا فارسی نیست   بیگانه   -----      
2069   شیل ایرانیان الکتریک (11/9/93) و شیل ایرانیان صنعت فارسی نیست   بیگانه   -----      
2070   ورزشی تپل کویر بافق (11/9/93) الفاظ مشکل ندارند ولی عبارت ورزشی تپل کویر بافق بی معنی است   بیگانه   -----      
2071   رموک شاینی (11/9/93) و ترکیب رموک کیک و کیک رموک و کافه رموک فارسی نیست   بیگانه   -----      
2072   کرپی کار فراساز (11/9/93) و ترکیب کرپی کاران فراساز و کرپی کار وراساز و کرپی کارفراسا فارسی نیست   بیگانه   -----      
2073   لاما تجارت (11/9/93) و ترکیب لاماسو تجارت فارسی نیست   بیگانه   -----      
2074   پیشرو کن پاک (11/9/93) و پایا کن پاک و کن پاک پویا و پایا پاک کن و پیشرو کن پاک پایا فارسی نیست   بیگانه   -----      
2075   کرود انرژی آسیا (11/9/93)   بیگانه   -----      
2076   ژرورا (11/9/93)   بیگانه   -----      
2077   میکرو نخ (11/9/93)   بیگانه   -----      
2078   داماک (11/9/93)   بیگانه   -----      
2079   کاسپین (11/9/93)   بیگانه   -----      
2080   روکای (11/9/93)   بیگانه   -----      
2081   باروکو (11/9/93)   بیگانه   -----      
2082   روکوکو (11/9/93)   بیگانه   -----      
2083   امرالد (11/9/93)   بیگانه   -----      
2084   ناپلازا (11/9/93)   بیگانه   -----      
2085   سمی رز (18/9/93)   بیگانه   -----      
2086   دت (18/9/93) دِت   بیگانه   -----      
2087   شوی (18/9/93)   بیگانه   -----      
2088   والسا (18/9/93)   بیگانه   -----      
2089   تک اپتیک (18/9/93)   بیگانه   -----      
2090   آلامد (18/9/93)   بیگانه   -----      
2091   زاکی (18/9/93)   بیگانه   -----      
2092   دریک آر جی و دریک آران جی (18/9/93)   بیگانه   -----      
2093   پرتو تجارت گرسوان (18/9/93) و ترکیب های حکاکی برش گرسوان و پیشرو صنعت گرسوان   بیگانه   -----      
2094   امپراطور گستر پاسارگاد و صبا امپراطور کاسپین (18/9/93)   بیگانه   -----      
2095   آذر بیو تارلا (9/10/93) و اروم بیو تارلا و بیو تارلا و بیو تارلا اروم فارسی نیست   بیگانه   -----      
2096   وارتا مهان الماس (9/10/93) و وارتا داتک الماس فارسی نیست   بیگانه   -----      
2097   فلانو (9/10/93)   بیگانه   -----      
2098   گانت (9/10/93)   بیگانه   -----      
2099   دونات (9/10/93)   بیگانه   -----      
2100   آپرویژ (9/10/93)   بیگانه   -----      
2101   آمیتس   بیگانه   -----      
2102   ارنا (20/10/93)   بیگانه   -----      
2103   لنیا (20/10/93)   بیگانه   -----      
2104   اسپوتا (20/10/93)   بیگانه   -----      
2105   پنتی (20/10/93) به دلیل معنی بدی که دارد مناسب نیست پنتی یعنی کسی که از ناپاکی و چرک احتراز نکند .بی غیرت :چرک .لاابالی   بیگانه   -----      
2106   اویتا (20/10/93)   بیگانه   -----      
2107   المان (20/10/93)   بیگانه   -----      
2108   پنتاتوس (20/10/93)   بیگانه   -----      
2109   پخش گستر فرا سودا پلر ایرانیان (20/10/93) و پخش گستر آریا فردا پلرود روناک فارسی نیست   بیگانه   -----      
2110   هلس پویا (20/10/93) و هلس وی و هلسا پویا و هلس مانی فارسی نیست   بیگانه   -----      
2111   دنیای رنگ و مرکب فلکسو ایرانیان (20/10/93) و صنایع شیمیایی فلکسو ایرانیان و رنگ و مرکب فلکسو ایرانیان و صنایع مرکب سازان فلکسو ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
2112   توسعه تجارت آتی وان (20/10/93)   بیگانه   -----      
2113   آلند کیانو (20/10/93)   بیگانه   -----      
2114   گریل (20/10/93)   بیگانه   -----      
2115   سیتی سنتر (28/10/93) معادل فارسی آن قلب شهر پیشنهاد می شود   بیگانه   -----      
2116   آنتیک (28/10/93)   بیگانه   -----      
2117   بالنو (28/10/93)   بیگانه   -----      
2118   رزیتا (28/10/93)   بیگانه   -----      
2119   ملانژ (28/10/93)   بیگانه   -----      
2120   گریپ (28/10/93)   بیگانه   -----      
2121   پانیک (28/10/93)   بیگانه   -----      
2122   رترو (28/10/93)   بیگانه   -----      
2123   تنو رایحه پارسه (28/10/93)   بیگانه   -----      
2124   ایمن دایان نوین گستر (29/10/93) و دایان صنعت گستر آسمان و دایان صنعت گستر مهرگان و آسان دایان گستر مهرگان و دایان فر از گستر مهرگان بی معنی است   بیگانه   -----      
2125   انیران کیمیا اندیش آتیه (29/10/93) و انیران کیمیاپژوهان ماندگار و انیران توسعه پژوهان کیمیا و انیران توسعه پژوهان آتیه کلمات مشکل ندارند ولی ترکیب ها فارسی نیست و کلامات بی ربط کنار هم چیده شده   بیگانه   -----      
2126   پرنیان مدیکا (29/10/93) و پرنیان مدیک و پرنیان پارس مدیکا و پرنیان پارس مدیک فارسی نیست   بیگانه   -----      
2127   آواپک (7/11/93)   بیگانه   -----      
2128   انیک (7/11/93) اُنیک   بیگانه   -----      
2129   پادووا (7/11/93)   بیگانه   -----      
2130   ملیسا (7/11/93)   بیگانه   -----      
2131   کاراکال (7/11/93)   بیگانه   -----      
2132   فنسی (7/11/93)   بیگانه   -----      
2133   بارما (7/11/93)   بیگانه   -----      
2134   مالین (7/11/93)   بیگانه   -----      
2135   سیستک (7/11/93)   بیگانه   -----      
2136   تجارت سبز رامیلا (7/11/93 )   بیگانه   -----      
2137   تجارت جهانی میتا (28/11/93)   بیگانه   -----      
2138   تجارت جهانی رونیا (7/11/93)   بیگانه   -----      
2139   رادین محاسب (7/11/93 ) و رادین سیستم رستاک و رادین محاسب رستاک و رادین سیستم رایان فارسی نیست   بیگانه   -----      
2140   اپساسو ابتکار تازه (7/11/93)   بیگانه   -----      
2141   کی اوگی کیان (7/11/93)   بیگانه   -----      
2142   روما تک آسیا (7/11/93) و نوتران تک آسیا فارسی نیست   بیگانه   -----      
2143   مکاء (7/11/93) و ترکیب مکاء پویش فارسی نیست   بیگانه   -----      
2144   عصر مکاترونیک (13/11/93)   بیگانه   -----      
2145   تیوا پارت مرال (13/11/93) و تجارت پارت مرال و توس پارت مرال فارسی نیست   بیگانه   -----      
2146   وستا هوم منطقه آزاد انزلی (13/11/93)   بیگانه   -----      
2147   جانبو (13/11/93)   بیگانه   -----      
2148   مانیلا (13/11/93)   بیگانه   -----      
2149   کاراکو (13/11/93)   بیگانه   -----      
2150   گلامور (13/11/93)   بیگانه   -----      
2151   سورینت (13/11/93)   بیگانه   -----      
2152   دمیر دایا (13/11/93) و دمیر آرنا فارسی نیست   بیگانه   -----      
2153   آلان تجهیز آرکا (13/11/93) و آلان تجهیز راشا فارسی نیست   بیگانه   -----      
2154   آرسان (20/11/93)   بیگانه   -----      
2155   یاوی (20/11/93)   بیگانه   -----      
2156   توتال (20/11/93)   بیگانه   -----      
2157   کارپل (20/11/93)   بیگانه   -----      
2158   سالامونت (20/11/93)   بیگانه   -----      
2159   اطلسی سی پی (20/11/93) و امن سی پی و طساء سی پی وطساء اطلس پی و سطنا اطلس پی فارسی نیستند   بیگانه   -----      
2160   طرح تاگ (20/11/93)   بیگانه   -----      
2161   آدلیا گشت (20/11/93)   بیگانه   -----      
2162   کاروانیک پرنیان پرواز (20/11/93) بی معنی است متقاضی در صورت تمایل می تواند از کاروانیک یا کاروانیک پرواز استفاده کند   بیگانه   -----      
2163   ساورا (28/11/93)   بیگانه   -----      
2164   ویتن (28/11/93)   بیگانه   -----      
2165   ویتان (28/11/93)   بیگانه   -----      
2166   اسپرت یاران 110 (28/11/93)   بیگانه   -----      
2167   الوا (28/11/93)   بیگانه   -----      
2168   آل ور (28/11/93)   بیگانه   -----      
2169   گرهان (28/11/93)   بیگانه   -----      
2170   بیست و یک   بیگانه   ----- 2738   ۱۹ آبان ۱۳۹۵   عدد بیست و یک به دلیل کاربردهای نامناسبی که دارد مورد تایید نیست  
2171   چری پارس موتور (28/11/93) و توسعه چری پارس و چری پارس صنعت و توسعه صنعت چری پارس فارسی نیستند   بیگانه   -----      
2172   سپکاد پایدار (28/11/93) فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از سکاد استفاده کند   بیگانه   -----      
2173   مهندسی چیکو ایرانیان (28/11/93)   بیگانه   -----      
2174   مهندسی لایچی ایرانیان (28/11/93)   بیگانه   -----      
2175   مهندسی اسرولا ایرانیان (28/11/93)   بیگانه   -----      
2176   شکوه محصول بر نیک خورنق (28/11/93) و پخش بر نیک خورنق و برنیک محصول شکوه یام و برنیک خورنق شکوه پخش کلمات ارتباط معنایی با هم ندارند و ترکیبات فارسی نیست   بیگانه   -----      
2177   باورمان (28/11/93)   بیگانه   -----      
2178   ریما (28/11/93)   بیگانه   -----      
2179   جیکو (9/12/93)   بیگانه   -----      
2180   سبتا (9/12/93)   بیگانه   -----      
2181   هالو پینو (9/12/93)   بیگانه   -----      
2182   سونیر (9/12/93)   بیگانه   -----      
2183   ماری یا (9/12/93)   بیگانه   -----      
2184   ماری (9/12/93)   بیگانه   -----      
2185   مارین (9/12/93)   بیگانه   -----      
2186   شاندرمن ایرانیان قزوین (9/12/93) و شاندرمن آسیا ایرانیان و شاندرمن آسیا ایرانیان قزوین بی معنی است و تایید نمی شود   بیگانه   -----      
2187   پینار   بیگانه   ----- 2197   ۰۴ مهر ۱۳۹۵    
2188   شاندرمن آسیا راژیا (9/12/93)   بیگانه   -----      
2189   شاندرمن ایرانیان کاسپین (9/12/93)   بیگانه   -----      
2190   کندل استیک (9/12/93) و کندل استیک پترو وش و کندل استیک پترو فارسی نیست   بیگانه   -----      
2191   کاروژول (9/12/93) و ترکیب کارو ژول ایمن پارس فارسی نیست   بیگانه   -----      
2192   رامکا سازه (12/12/93) واژه ای روسی به معنی چارچوپ و قاب عکس و فارسی نیست   بیگانه   -----      
2193   بوردان (16/12/93)   بیگانه   -----      
2194   کوانتوم پرداز پارسه (16/12/93)   بیگانه   -----      
2195   جهان پنل پارس (16/12/93)   بیگانه   -----      
2196   آدامدن پیشرو (16/12/93)   بیگانه   -----      
2197   پایدار هیدالو (16/12/93) و هیدالو پیشرو فارسی نیست   بیگانه   -----      
2198   رزانا (16/12/93)   بیگانه   -----      
2199   مدیان (16/12/93)   بیگانه   -----      
2200   باب (18/1/94) متقاضی در صورت تمایل می تواند از ترکیب باب میل استفاده کند   بیگانه   -----      
2201   آلاس (18/1/94) به معنی انگشت دست و پنجه در زبان فارسی وجود ندارد   بیگانه   -----      
2202   لوه (18/1/94) و ترکیب ساریا لوه ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
2203   بن کافه آریا (18/1/94) و بن کافه ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
2204   سپریگ (18/1/94) اصل واژه سپرک است و استفاده از آن آن بلامانع است ولی به کاربردن سپریگ تایید نمی شود   بیگانه   -----      
2205   آلی سو (18/1/94) و آلی سو گستر پارس و آلی سو پارس فارسی نیست   بیگانه   -----      
2206   فتون پرداز پارسه (18/1/94)   بیگانه   -----      
2207   توناک پارس سیس (18/1/94) فارسی نیست متقاضی می تواند فقط واژه توناک را به تنهایی در منطقه سیستان و بلوچستان به کار ببرد   بیگانه   -----      
2208   آرول (18/1/94)   بیگانه   -----      
2209   هلی (18/1/94)   بیگانه   -----      
2210   رکوتا (18/1/94)   بیگانه   -----      
2211   تارس (18/1/94)   بیگانه   -----      
2212   راک پلیمر پلاتین (19/1/94)   بیگانه   -----      
2213   کابیله پرشیا (19/1/94)   بیگانه   -----      
2214   کاسپین سازه پادمیرا (19/1/94)   بیگانه   -----      
2215   تامر پارس (19/1/94) و طامر پارس فارسی نیست   بیگانه   -----      
2216   ایری ترابر ره (19/1/94) و ایری ترابر راهبر و ایری ترابر راد و ایری ترابر راه فارسی نیستند   بیگانه   -----      
2217   انسی کو خوزستان (19/1/94)   بیگانه   -----      
2218   پگاسوس (25/1/94) و ترکیب صنایع پگاسوس کیش و توسعه صنعت پگاسوس کیش و صنایع پگاسوس کیش فارسی نیست   بیگانه   -----      
2219   اروم تام آی چی چست (25/1/94) بی معنی است   بیگانه   -----      
2220   پیرسیک پارسا (25/1/94) و پیرسیک پارس فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از واژه پیرسوک استفاده کند   بیگانه   -----      
2221   آیتا تدبیر آرنا (25/1/94)   بیگانه   -----      
2222   کمیت چال (29/1/94) ترکیب کمیت چال فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از واژه کُمِیت استفاده کند   بیگانه   -----      
2223   تجارت سبز آویسا (2/2/94) ترکیب تجارت سبز آویسا فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از واژه آبی سا استفاده کند   بیگانه   -----      
2224   تجارت جهانی راشا (2/2/94)   بیگانه   -----      
2225   کسب و کار پیشرو مانما (2/2/94)فرهنگستان با عبارت های کسب و کار پویا مانما و ایده پرداز پیشرو مانما و ایده پرداز پویا مانما موافق نیست چنانچه مانما به تنهایی انتخاب شود بلامانع است   بیگانه   -----      
2226   برگ کمپرسور (2/2/94) و برگ کمپرسور پارسیان فارسی نیست در برابر کمپرسور واژه فشرده ساز به تصویب رسیده است   بیگانه   -----      
2227   آدسای (2/2/94)   بیگانه   -----      
2228   آیتیسا (2/2/94)   بیگانه   -----      
2229   ایزوتوپ (5/2/94)   بیگانه   -----      
2230   بائز (9/2/94)   بیگانه   -----      
2231   برنادیس (9/2/94)   بیگانه   -----      
2232   لوجم (9/2/94)   بیگانه   -----      
2233   دنیر (9/2/94)   بیگانه   -----      
2234   واتن (22/2/94) و ترکیب های نماد پایش واتن و صنعت گستران واتن و مهندسان مشاور واتن فارسی نیست و فرهنگستان معادل واتاب را پیشنهاد می دهد   بیگانه   -----      
2235   دانش اندیشان دروانا (28/2/94)   بیگانه   -----      
2236   ترامس (28/2/94) و ترکیب های نوین آریا ترامس قشم و ثمین آریا ترامس قشم و نگین ترامس قشم فارسی نیست   بیگانه   -----      
2237   آکورد (28/2/94) و ترکیب گروه ارتباط آکورد و نوین ارتباط آکورد و ایده پردازان آکورد و گروه پردازش آکورد فارسی نیست   بیگانه   -----      
2238   دوووم (28/2/94)   بیگانه   -----      
2239   رسیس (28/2/94)   بیگانه   -----      
2240   آبادیس (28/2/94)   بیگانه   -----      
2241   سانو (28/2/94)   بیگانه   -----      
2242   فریم (28/2/94)   بیگانه   -----      
2243   کیتو تک (28/2/94)   بیگانه   -----      
2244   تاوریژ (28/2/94)   بیگانه   -----      
2245   ژیکان (28/2/94)   بیگانه   -----      
2246   پالس (28/2/94) متقاضی در صورت تمایل می تواند از معادل فارسی آن تَپ استفاده کند   بیگانه   -----      
2247   مریلا (28/2/94)   بیگانه   -----      
2248   پانژه (28/2/94)   بیگانه   -----      
2249   بارونا (28/2/94)   بیگانه   -----      
2250   کالوی (4/3/94)   بیگانه   -----      
2251   سدنا (4/3/94)   بیگانه   -----      
2252   آلدورا (4/3/94)   بیگانه   -----      
2253   آتی ماس (4/3/94)   بیگانه   -----      
2254   سلف (4/3/94) از آنجا که با سلف سرویس و سلف انگلیسی خلط میش ود پذیرفته نیست   بیگانه   -----      
2255   ایرمن (4/3/94) متقاضی در صورت تمایل می تواند از ایران من استفاده کند   بیگانه   -----      
2256   آریاس و روژا (4/3/94) و ترکیب آریاس روژا فارسی نیست   بیگانه   -----      
2257   فناوران ساد سیستم ( 4/3/94) و ساد سیستم دانا و ساد سیستم ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
2258   کوئیک و لاین (4/3/94) و ترکیب کوئیک لاین و کوئیک راه ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
2259   ورن (4/3/94)   بیگانه   -----      
2260   پرونیکسا (6/3/94) متقاضی در صورت تمایل می تواند از نیکسا استفاده کند   بیگانه   -----      
2261   اورارتو (6/3/94) و ترکیب اورارتو پرواز فارسی نیست   بیگانه   -----      
2262   گروه صنعتی بازرگانی لنا آریا (10/3/94) و گروه صنعتی بازرگانی لنا پویا و گروه صنعتی بازرگانی لنا کارا و گروه صنعتی بازرگانی لنا پیشرو فارسی نیست   بیگانه   -----      
2263   هنرکده آراکس ایرانیان (10/3/94) و هنرگستر آراکس ایرانیان فارسی نیست   بیگانه   -----      
2264   نیدو (10/3/94) و ترکیب های زیست فناوران نیدو تهران وو زیست فناور نیدو تهران و زیست فناوری نیدو تهران فارسی نیست   بیگانه   -----      
2265   آرتیمیا (10/3/94)   بیگانه   -----      
2266   آرتمیا (10/3/94) و ترکیب آذر آرتمیا صنعت چی چست فارسی نیست   بیگانه   -----      
2267   سورنتا (10/3/94)   بیگانه   -----      
2268   کاریس (10/3/94)   بیگانه   -----      
2269   کاراس (110/3/94)   بیگانه   -----      
2270   آرپاک (10/3/94)   بیگانه   -----      
2271   ماندالا (25/3/94)   بیگانه   -----      
2272   اوراش (25/3/94)   بیگانه   -----      
2273   تانیمار (25/3/94)   بیگانه   -----      
2274   کتریم بین الملل (25/3/94) و کتریم کاسپین   بیگانه   -----      
2275   توشیما (25/3/94)   بیگانه   -----      
2276   ساندرا (25/3/94)   بیگانه   -----      
2277   آرابسک (25/3/94)   بیگانه   -----      
2278   برایت ایم (16/4/94)   بیگانه   -----      
2279   آنتیم (16/4/94)   بیگانه   -----      
2280   انیسون (16/4/94)   بیگانه   -----      
2281   آنیسون (16/4/94)   بیگانه   -----      
2282   دچ (16/4/94)   بیگانه   -----      
2283   آرت (16/4/94)   بیگانه   -----      
2284   فین سا (16/4/94)   بیگانه   -----      
2285   شارینا سازه شرق (16/4/94)   بیگانه   -----      
2286   آکو (16/4/94)   بیگانه   -----      
2287   الکامپ (16/4/94)   بیگانه   -----      
2288   پایرا (16/4/94)   بیگانه   -----      
2289   ست (16/4/94)   بیگانه   -----      
2290   تارت (16/4/94)   بیگانه   -----      
2291   رامی (16/4/94)   بیگانه   -----      
2292   ترک دنر (16/4/94) فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند از " دُنر ترکی " استفاده کند   بیگانه   -----      
2293   راگ (16/4/94)   بیگانه   -----      
2294   ویچ لند (16/4/94)   بیگانه   -----      
2295   حلما (16/4/94)   بیگانه   -----      
2296   سانتا (16/4/94)   بیگانه   -----      
2297   آلیا (16/4/94)   بیگانه   -----      
2298   رسگت نو (16/4/94)   بیگانه   -----      
2299   کاوالی (16/4/94)   بیگانه   -----      
2300   رابل (16/4/94)   بیگانه   -----      
2301   باربیکیو ( 16/4/94) فارسی نیست فرهنگستان در برابر باربیکیو کبابخانه را به تصویب رسانده است   بیگانه   -----      
2302   اتوشویی و کربن (16/4/94)   بیگانه   -----      
2303   کتیا کاتیا (16/4/94)   بیگانه   -----      
2304   باکارا (16/4/94)   بیگانه   -----      
2305   فراتل (16/4/94)   بیگانه   -----      
2306   ساتیرا (16/4/94)   بیگانه   -----      
2307   روبن (16/4/94)   بیگانه   -----      
2308   اسپادان (16/4/94)   بیگانه   -----      
2309   آمادانه (16/4/94)   بیگانه   -----      
2310   آمادای (16/4/94)   بیگانه   -----      
2311   آمادان (16/4/94)   بیگانه   -----      
2312   هایکا (16/4/94)   بیگانه   -----      
2313   سن سی (16/4/94)   بیگانه   -----      
2314   ایرن   بیگانه   ----- 3676   ۱۵ دى ۱۳۹۴   ایرن در ترکیبات انجمن گردشگری و سلامت به باش ایرن و گردشگری و سلامت و به زی ایرن فار سی نیست  
2315   تکلان (16/4/94)   بیگانه   -----      
2316   آرتی میتا (16/4/94)   بیگانه   -----      
2317   پاویون (16/4/94) فارسی نیست در برابر آن معادل های فارسی سرایه و کوشک به تصویب رسیده است   بیگانه   -----      
2318   عالین تجارت پاسارگاد (16/4/94) و عالین ثروت پاسارگاد و عالین رایانه پاسارگاد و عالین نوین رایانه پاسارگاد فارسی نیست   بیگانه   -----      
2319   تریت وی (16/4/94)   بیگانه   -----      
2320   هیل وی (16/4/94)   بیگانه   -----      
2321   ایده آل ملودی (16/4/94) فن آوری آل ملودی و پیشرو ملودی و طنین گستر ملودی فارسی نیست   بیگانه   -----      
2322   آنژیولینک (16/4/94) و تجهیزات پزشکی آنژیولینک ایرانیان فارسی نیست متقاصی در صورت تمایل به جای لفظ فرنگی آنژیولینک می تواند از رگ پیوند استفاده کند   بیگانه   -----      
2323   زیماک (16/4/94) و ترکیب نوسازان صنعت زیماک فارسی نیست   بیگانه   -----      
2324   فناوران داک نت (16/4/94) فناوران پزشکی داک نت و فناوران داک تک و فناوران پزشکی داک تک فارسی نیست   بیگانه   -----      
2325   انجمن سیستیک فیبرو سیز ایرانیان (16/4/94) و انجمن بیماران سیستیک فیبرو سیز ایرانیان فارسی نیست معادل فارسی سیستیک فیبرسیز (تارتود کیسه ای)است   بیگانه   -----      
2326   آنزیم (16/4/94) فرهنگستان در مقابل لفظ آنزیم (زی مایه ) را تصویب کرده است   بیگانه   -----      
2327   ماتریس (16/4/94) وو ترکیب کاوش رباتیک ماتریس فارسی نیست   بیگانه   -----      
2328   کالوب گراد (20/4/94)   بیگانه   -----      
2329   آآر آبپا آب بن (20/4/94) و آآرآبپا آباء و آآرآانس آبپا و آآرخیس آباد آب فارسی نیست   بیگانه   -----      
2330   ایونیک (20/4/94) و ترکیب های فناوران اویونیک مینا و فناوران ایونیک گستر فارسی نیست متقاضی در صورت تمایل می تواند به جای ایونیک از معادل الکترونیک هواپیما استفاده کند   بیگانه   -----      
2331   سی برد (20/4/94) و سی برد محاسب و سی برد آریا و سی برد پاسارگاد و سی برد محاسب آریا فارسی نیست   بیگانه   -----      
2332   مهندسی بازرگانی آسیا مارتول (20/4/94)   بیگانه   -----      
2333   ولگادن (20/4/94) و ولگادن منطقه آزاد انزلی فارسی نیست   بیگانه   -----      
2334   منا بنای انجدان (20/4/94) ترکیب منا بنای انجدان فارسی نیست   بیگانه   -----      
2335   تصنیم (20/4/94)   بیگانه   -----      
2336   هیما (20/4/94)   بیگانه   -----      
2337   مانا بنای آوی سنا (20/4/94)   بیگانه   -----      
2338   به تیتک (20/4/94) و ترکیب های به تیتک سبز آسیا و به تیک سبز فارم آسیا و به تیتک آسیا فارسی نیست   بیگانه   -----      
2339   هیل نت (20/4/94)   بیگانه   -----      
2340   تریت نت (20/4/94)   بیگانه   -----      
2341   چچلاس (24/4/94)   بیگانه   -----      
2342   مگا نمای زرین شرق توس (24/4/94 )   بیگانه   -----      
2343   مه م وزین خوش تام (24/4/94) مم وزین خوش طعم و مه م وزین بریان و مم وزین بریان فارسی نیست   بیگانه   -----      
2344   مهندسی و بازرگانی دنگ شو شریف (24/4/94) و مهندسی و بازرگانی دنگ شو پارس و مهندسی و بازرگانی دنگ شو بهسو و مهندسی بازرگانی دنگ شو تدبیر فارسی نیست   بیگانه   -----      
2345   ژنتیک (24/4/94) فارسی نیست در برابر genetics معادل ژن شناسی و در براربر genetic معادل های ژن شناختی و ژنی به تصویب فرهنگستان رسیده است   بیگانه   -----      
2346   رئونت (19/5/94) و ترکیب رئونت سرامیک پارس فارسی نیست   بیگانه   -----      
2347   هاجس (19/5/94) و ترکیب هاجس تجارت هابش فارسی نیست   بیگانه   -----      
2348   ساتره (19/5/94) و ترکیب ساتره تجارت سامون فارسی نیست   بیگانه   -----      
2349   هبیر (19/5/94) و ترکیب هبیر تجارت رماس فارسی نیست   بیگانه   -----      
2350   اکتیول تجارت (19/5/94) و اکتیول بین الملل فارسی نیست   بیگانه   -----      
2351   دفتر نظام ایمنی مهندسی ترافیک (19/5/94) فارسی نیست در برابر لفظ ترافیک معادل های تردد و شدآمد به تصویب فرهنگستان رسیده است   بیگانه   -----      
2352   گیشما (19/5/94)   بیگانه   -----      
2353   ژنوا (19/5/94)   بیگانه   -----      
2354   دارینوس (19/5/94)   بیگانه   -----      
2355   هایلند (19/5/94)   بیگانه   -----      
2356   کاوانی (19/5/94)   بیگانه   -----      
2357   شارینا پارس (19/5/94)   بیگانه   -----      
2358   فاسترون (19/5/94)   بیگانه   -----      
2359   ماسک (19/5/94) و ترکیب سان آرا ماسک آرتمن فارسی نیست   بیگانه   -----      
2360   فرهنگی هنری سفیر پلاس نوین (19/5/94)   بیگانه   -----      
2361   دافی ران دیزل (19/5/94) و ترکیب های داف رانان دیزل و خودرو دافرانان دیزل فارسی نیست   بیگانه   -----      
2362   کوارک سیستم قشم (19/5/95)   بیگانه   -----      
2363   واین (19/5/94)   بیگانه   -----      
2364   اویل (19/5/94)   بیگانه   -----      
2365   ایندرا (19/5/94)   بیگانه   -----      
2366   کارنوفل (19/5/94)   بیگانه   -----      
2367   سدروس   بیگانه   سدر یا کنار 2941   ۱۰ آبان ۱۳۹۴   سدروس نام لاتین درخت سدر یا کنار است متقاضی در صورت تمایل می تواند از یکی از این دولفظ استفاده کند  
2368   تلفا (19/5/94)   بیگانه   -----      
2369   دراما (19/5/94)   بیگانه   -----      
2370   رویال (19/5/94)   بیگانه   -----      
2371   ویچیتار (3/6/94)   بیگانه   -----      
2372   آسک (3/6/94)   بیگانه   -----      
2373   ژوانا (3/6/94)   بیگانه   -----      
2374   دگال (3/6/94) و ترکیب ساختمانی دگال فارسی نیست   بیگانه   -----      
2375   فاسترک اویل پنجاب طبرستان (3/6/94) و فاسترون پنجاب واین فارسی نیست   بیگانه   -----      
2376   سامان کیش کاکن (3/6/94)   بیگانه   -----      
2377   آساک (3/6/94)   بیگانه   -----      
2378   آرکو (3/6/94)   بیگانه   -----      
2379   شاپیگان (3/6/94)   بیگانه   -----      
2380   یونیفرم (3/6/94) متقاضی در صورت تمایل می تواند از معادل فارسی همسانه استفاده کند   بیگانه   -----      
2381   آرشاوید (3/6/94)   بیگانه   -----      
2382   ساراپیس (3/6/94)   بیگانه   -----      
2383   دایلا (3/6/94)   بیگانه   -----      
2384   ویتاتو (3/6/94)   بیگانه   -----      
2385   مارسه (3/6/94)   بیگانه   -----      
2386   بلون (3/6/94)   بیگانه   -----      
2387   خانه مدرن پاسارگاد   بیگانه   ----- 3364   ۱۷ آذر ۱۳۹۴    
2388   ایبو (3/6/94)   بیگانه   -----      
2389   گروه صنعتی پایا تجارت پالومینو (3/6/94) و گروه صنعتی آیسان تجارت پالومینو و گروه صنعتی ایمن تجارت پالومینو فارسی نیست   بیگانه   -----      
2390   دیمه بیو (3/6/94)   بیگانه   -----      
2391   سان سپهر گستر (14/6/94)   بیگانه   -----      
2392   لارین (16/4/94)   بیگانه   -----      
2393   آکام (16/4/94)   بیگانه   -----      
2394   آژدن کاسپین (14/6/94) و به آژدن کاسپین فارسی نیست   بیگانه   -----      
2395   آسی (14/6/94)   بیگانه   -----      
2396   گینورا (14/6/94) آن را گیاه مخملی یا عشق بنفش گفته اند   بیگانه   -----      
2397   لمیز (14/6/94)   بیگانه   -----      
2398   سپتاک (14/6/94)   بیگانه   -----      
2399   نانداک (14/6/94)   بیگانه   -----      
2400   آتی تی (14/6/94)   بیگانه   -----      
2401   ویوان (14/6/94)   بیگانه   -----      
2402   روستره (14/6/94)   بیگانه   -----      
2403   پچواک (14/6/94)   بیگانه   -----      
2404   تیوان (14/6/94)   بیگانه   -----      
2405   کوپر   بیگانه   ----- 2397   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
2406   رولی   بیگانه   ----- 2396   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
2407   آرنیک   بیگانه   ----- 2395   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
2408   هنزا   بیگانه   ----- 2393   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
2409   فیزیک   بیگانه   ----- 2392   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
2410   ملوران   بیگانه   ----- 2391   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
2411   آرتام   بیگانه   ----- 2390   ۲۴ شهريور ۱۳۹۴    
2412   فینیک   بیگانه   ----- 2368   ۲۲ شهريور ۱۳۹۴    
2413   میکا   بیگانه   ----- 2369   ۲۲ شهريور ۱۳۹۴    
2414   رومینا گشت آسمان پارسیان   بیگانه   ----- 2370   ۲۲ شهريور ۱۳۹۴    
2415   تی رز   بیگانه   ----- 2371   ۲۲ شهريور ۱۳۹۴    
2416   هوشمند آر توم   بیگانه   ----- 2523   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴   ترکیب های گروه آر توم ، بین الملل آر توم و گروه بین الملل آرتوم فارسی نیست  
2417   فن آوری های نوین ادوین   بیگانه   ----- 2527   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴   ترکیب فن آوری های نوین شاردو فارسی نیست  
2418   فنی و مهندسی ایده زبرانو   بیگانه   ----- 2525   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴   ترکیب های ایده پیشرو زبرانو و ایده نوین زبرانو فارسی نیست  
2419   کاشانه مزرعه گیاموت   بیگانه   ----- 2524   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴   ترکیب های مزارع گردشگری گیاموت و مزارع گردشگری و بوم گردی گیاموت وو بم گران کاشانه گیاموت فارسی نیست لفظ گیاموت فارسی نیست  
2420   بامیک   بیگانه   بامی 2522   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
2421   پاترس   بیگانه   ----- 2521   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴   با توجه به اینکه متقاضی ضبط لاتین آن را patres نوشته است این لفظ فارسی نیست  
2422   پترین   بیگانه   پتری 2515   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
2423   میثر   بیگانه   ----- 2514   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
2424   کلزین   بیگانه   ----- 2513   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
2425   پپروک   بیگانه   ----- 2512   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
2426   برگر حال   بیگانه   ----- 2510   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴   ترکیب برگر حال بی معنی است  
2427   ملان   بیگانه   ----- 2519   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
2428   هنس   بیگانه   ----- 2516   ۳۰ شهريور ۱۳۹۴    
2429   صنایع غذایی برگر هند   بیگانه   ----- 2700   ۱۵ مهر ۱۳۹۴    
2430   دلیسیو   بیگانه   ----- 2701   ۱۵ مهر ۱۳۹۴    
2431   یکتاش   بیگانه   ----- 2702   ۱۵ مهر ۱۳۹۴    
2432   ناردین   بیگانه   نارین 2782   ۲۱ مهر ۱۳۹۴   متقاضی در صورت تمایل می تواند از نارین استفاده کند  
2433   کان دو کویر   بیگانه   ----- 2793   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
2434   کنزل   بیگانه   ----- 2792   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
2435   آرنوش   بیگانه   ----- 2791   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
2436   پپرما   بیگانه   ----- 2790   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
2437   سونر   بیگانه   ----- 2789   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
2438   لیلیاسه   بیگانه   سوسنیان 2785   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
2439   آوانج   بیگانه   آونج 2784   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
2440   بریلو   بیگانه   ----- 2783   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
2441   لیبرا   بیگانه   ----- 2781   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
2442   ملانی   بیگانه   ----- 2780   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
2443   شدو   بیگانه   ----- 2779   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
2444   صنایع سنگ توما فدک   بیگانه   ----- 2794   ۲۱ مهر ۱۳۹۴    
2445   پارس جی پی اس   بیگانه   پارس رهیاب 2868   ۲۹ مهر ۱۳۹۴   متقاضی در صورت تمایل می تواند از پارس رهیاب استفاده کند  
2446   فوتونیک   بیگانه   ----- 2867   ۲۹ مهر ۱۳۹۴   ترکیب های فو تونیک و فوتونیک پارس و تخصصی فوتونیک پارس و گروه فوتونیک پارس فارسی نیست  
2447   ژو سته تجارت نوین   بیگانه   ----- 2865   ۲۹ مهر ۱۳۹۴   ژو سته تجارت کالا و ژو سته تجارت دویست و بیست و ژو سته تجارت بین الملل فارسی نیست  
2448   ایکاروس   بیگانه   ----- 2863   ۲۹ مهر ۱۳۹۴    
2449   پت ( پُت)   بیگانه   ----- 2861   ۲۹ مهر ۱۳۹۴    
2450   آلومینا   بیگانه   ----- 2937   ۱۰ آبان ۱۳۹۴    
2451   الومینیا   بیگانه   ----- 2938   ۱۰ آبان ۱۳۹۴    
2452   گیک نت   بیگانه   ----- 2939   ۱۰ آبان ۱۳۹۴    
2453   روستیک   بیگانه   ----- 2940   ۱۰ آبان ۱۳۹۴    
2454   نادیا   بیگانه   ----- 3027   ۱۸ آبان ۱۳۹۴    
2455   ریوا   بیگانه   ----- 3026   ۱۸ آبان ۱۳۹۴    
2456   افسان دالیز   بیگانه   ----- 3031   ۱۸ آبان ۱۳۹۴   ترکیب افسان دالیز بی معنی است  
2457   آرژنا   بیگانه   ----- 3028   ۱۸ آبان ۱۳۹۴    
2458   شیفر   بیگانه   ----- 3029   ۱۸ آبان ۱۳۹۴    
2459   شاتو بریان قشم   بیگانه   ----- 3112   ۲۴ آبان ۱۳۹۴   ترکیب شاتو بریان قشم و شاتو سرخ آبی قشم فارسی نیست  
2460   هارمونی   بیگانه   ----- 3164   ۲۷ آبان ۱۳۹۴    
2461   جهان پنوماتیک   بیگانه   ----- 3163   ۲۷ آبان ۱۳۹۴    
2462   آوان   بیگانه   ----- 3162   ۲۷ آبان ۱۳۹۴    
2463   آرت سازه ارم   بیگانه   ----- 3161   ۲۷ آبان ۱۳۹۴   ترکیب آرت سازه ارم فارسی نیست  
2464   سیمون   بیگانه   ----- 3160   ۲۷ آبان ۱۳۹۴    
2465   رویال سفر ایرانیان کرمانشاه   بیگانه   ----- 3169   ۲۷ آبان ۱۳۹۴    
2466   هالوفیت ایرانیان   بیگانه   ----- 3168   ۲۷ آبان ۱۳۹۴    
2467   دلیشز   بیگانه   ----- 3263   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
2468   یو   بیگانه   ----- 3262   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
2469   ریو   بیگانه   ----- 3261   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
2470   دجاج کنتاکی   بیگانه   ----- 3260   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
2471   امپریال   بیگانه   ----- 3259   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
2472   الی یوت   بیگانه   ----- 3258   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
2473   ماکیاژ   بیگانه   ----- 3257   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
2474   زتین   بیگانه   ----- 3256   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
2475   آریل   بیگانه   ----- 3255   ۰۹ آذر ۱۳۹۴    
2476   سی لی کا   بیگانه   ----- 3356   ۱۷ آذر ۱۳۹۴    
2477   گروه ساختمانی الیت سازه ایرانیان زمین   بیگانه   ----- 3355   ۱۷ آذر ۱۳۹۴   گروه ساختمانی الیت سازه شمیران و گروه ساختمانی الیت شمیران فارسی نیست  
2478   نواندیشان قرن ماتیار   بیگانه   مادیار 3354   ۱۷ آذر ۱۳۹۴   متقاضی در صورت تمایل می توتند از مادیار استفاده کند  
2479   دارینا   بیگانه   دارین 3366   ۱۷ آذر ۱۳۹۴   متقاضی در صورت تمایل می تواند از دارین استفاده کند  
2480   جودی سنه   بیگانه   ----- 3365   ۱۷ آذر ۱۳۹۴   ترکیب جودی سنه بی معنی است  
2481   آلدی   بیگانه   ----- 3363   ۱۷ آذر ۱۳۹۴    
2482   رنگل   بیگانه   ----- 3362   ۱۷ آذر ۱۳۹۴    
2483   پرنیکا   بیگانه   پرنیک 3361   ۱۷ آذر ۱۳۹۴   متقاضی در صورت تمایل می تواند از پرنیک استفاده کند  
2484   آرشال   بیگانه   ----- 3360   ۱۷ آذر ۱۳۹۴    
2485   بانینو   بیگانه   -----