کانون های تبلیغاتی

  نام استان تعداد کانون ها مجوزهای صادر شده مجوزهای لغو شده نشانی اینترنتی
1 آذربایجان شرقی    549     url
2 آذربایجان غربی    337     url
3 اردبیل    236     url
4 اصفهان    567     url
5 البرز    233     url
6 ایلام    57     url
7 بوشهر    229     url
8 تهران    1593     url
9 جنوب استان کرمان    38  6  - url
10 چهارمحال و بختیاری    84  32  14 url
11 خراسان جنوبی    70  8  3 url
12 خراسان رضوی    637  95  37 url
13 خراسان شمالی    43  21   url
14 خوزستان    515     url
15 زنجان    85     url
16 سمنان    105     url
17 سیستان و بلوچستان    82  15  8 url
18 فارس    433     url
19 قزوین    128     url
20 قم    107  6  70 url
21 کردستان    119     url
22 کرمان    266     url
23 کرمانشاه    139     url
24 کهکیلویه و بویراحمد    53  9  1 url
25 گلستان    169  39  8 url
26 گیلان    355     url
27 لرستان    148  3   url
28 مازندران    565  39  45 url
29 مرکزی    203  20   url
30 منطقه آزاد اروند    1    
31 منطقه آزاد قشم    33     url
32 هرمزگان    150     url
33 همدان    255  22  12 url
34 یزد    237     url
جمع:  8821  315  198