کانون های تبلیغاتی

  نام استان تعداد کانون ها مجوزهای صادر شده مجوزهای لغو شده نشانی اینترنتی
1 آذربایجان شرقی    548     url
2 آذربایجان غربی    336     url
3 اردبیل    236     url
4 اصفهان    560     url
5 البرز    234     url
6 ایلام    57     url
7 بوشهر    211     url
8 تهران    1586     url
9 جنوب استان کرمان    37  6  - url
10 چهارمحال و بختیاری    84  32  14 url
11 خراسان جنوبی    66  8  3 url
12 خراسان رضوی    532  95  37 url
13 خراسان شمالی    43  21   url
14 خوزستان    514     url
15 زنجان    66     url
16 سمنان    105     url
17 سیستان و بلوچستان    82  15  8 url
18 فارس    433     url
19 قزوین    128     url
20 قم    107  6  70 url
21 کردستان    119     url
22 کرمان    267     url
23 کرمانشاه    138     url
24 کهکیلویه و بویراحمد    53  9  1 url
25 گلستان    169  39  8 url
26 گیلان    356     url
27 لرستان    148  3   url
28 مازندران    566  39  45 url
29 مرکزی    203  20   url
30 منطقه آزاد اروند    1    
31 منطقه آزاد قشم    33     url
32 هرمزگان    150     url
33 همدان    252  22  12 url
34 یزد    237     url
جمع:  8657  315  198