کانون های تبلیغاتی

  نام استان تعداد کانون ها مجوزهای صادر شده مجوزهای لغو شده نشانی اینترنتی
1 آذربایجان شرقی    536     url
2 آذربایجان غربی    340     url
3 اردبیل    232     url
4 اصفهان    573     url
5 البرز    261     url
6 ایلام    56     url
7 بوشهر    251     url
8 تهران    1988     url
9 جنوب استان کرمان    36  6  - url
10 چهارمحال و بختیاری    84  32  14 url
11 خراسان جنوبی    78  8  3 url
12 خراسان رضوی    655  95  37 url
13 خراسان شمالی    75  21   url
14 خوزستان    499     url
15 زنجان    83     url
16 سمنان    103     url
17 سیستان و بلوچستان    82  15  8 url
18 فارس    421     url
19 قزوین    124     url
20 قم    125  6  70 url
21 کردستان    118     url
22 کرمان    263     url
23 کرمانشاه    135     url
24 کهکیلویه و بویراحمد    55  9  1 url
25 گلستان    159  39  8 url
26 گیلان    351     url
27 لرستان    144  3   url
28 مازندران    533  39  45 url
29 مرکزی    206  20   url
30 منطقه آزاد قشم    46     url
31 هرمزگان    147     url
32 همدان    266  22  12 url
33 یزد    248     url
جمع:  9273  315  198