کانون های تبلیغاتی

  نام استان تعداد کانون ها مجوزهای صادر شده مجوزهای لغو شده نشانی اینترنتی
1 آذربایجان شرقی    547     url
2 آذربایجان غربی    349     url
3 اردبیل    235     url
4 اصفهان    596     url
5 البرز    260     url
6 ایلام    55     url
7 بوشهر    243     url
8 تهران    1704     url
9 جنوب استان کرمان    38  6  - url
10 چهارمحال و بختیاری    84  32  14 url
11 خراسان جنوبی    70  8  3 url
12 خراسان رضوی    671  95  37 url
13 خراسان شمالی    43  21   url
14 خوزستان    514     url
15 زنجان    85     url
16 سمنان    105     url
17 سیستان و بلوچستان    82  15  8 url
18 فارس    433     url
19 قزوین    128     url
20 قم    107  6  70 url
21 کردستان    119     url
22 کرمان    265     url
23 کرمانشاه    142     url
24 کهکیلویه و بویراحمد    54  9  1 url
25 گلستان    168  39  8 url
26 گیلان    355     url
27 لرستان    148  3   url
28 مازندران    577  39  45 url
29 مرکزی    205  20   url
30 منطقه آزاد قشم    48     url
31 هرمزگان    149     url
32 همدان    267  22  12 url
33 یزد    235     url
جمع:  9081  315  198