کانون های تبلیغاتی

  نام استان تعداد کانون ها مجوزهای صادر شده مجوزهای لغو شده نشانی اینترنتی
1 آذربایجان شرقی    544     url
2 آذربایجان غربی    342     url
3 اردبیل    232     url
4 اصفهان    581     url
5 البرز    258     url
6 ایلام    56     url
7 بوشهر    258     url
8 تهران    2006     url
9 جنوب استان کرمان    37  6  - url
10 چهارمحال و بختیاری    85  32  14 url
11 خراسان جنوبی    78  8  3 url
12 خراسان رضوی    666  95  37 url
13 خراسان شمالی    76  21   url
14 خوزستان    507     url
15 زنجان    85     url
16 سمنان    103     url
17 سیستان و بلوچستان    82  15  8 url
18 فارس    431     url
19 قزوین    128     url
20 قم    126  6  70 url
21 کردستان    119     url
22 کرمان    265     url
23 کرمانشاه    137     url
24 کهکیلویه و بویراحمد    55  9  1 url
25 گلستان    165  39  8 url
26 گیلان    352     url
27 لرستان    147  3   url
28 مازندران    554  39  45 url
29 مرکزی    206  20   url
30 منطقه آزاد قشم    47     url
31 هرمزگان    148     url
32 همدان    266  22  12 url
33 یزد    234     url
جمع:  9376  315  198