وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تهران - خیابان فاطمی غربی - خیابان اعتمادزاده - روبروی بیمارستان 501 ارتش- نبش کوچه افسرمنش - شماره 35 

پست الکترونیک: info@ad.gov.ir

تلفن:88012674 - 88004184