تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت آثار ادبی و هنری

پایگاه اطلاع رسانی دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی به نقل از معاونت حقوقی امور مجلس و استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد، سامانه الکترونیکی ثبت آثار ادبی و هنری به منظور تسهیل و تسریع در فرایند ثبت اثر از تاریخ 21/5/96 راه اندازی خواهد شد و بر این اساس تأیید مراحل ثبت به صورت برخط و بدون مراجعه حضوری انجام می گیرد.
گفتنی است؛ از تاریخ فوق الذکر، ضرورت دارد متقاضیان جهت ارسال درخواست های ثبت اثر ادبی و هنری  خود صرفاً از طریق درگاه الکترونیکی به نشانی ((ircrs.ir )) اقدام و از مراجعه حضوری به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه جهت ارسال درخواست نامه خودداری نمایند.


دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۶