بازدید مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از کانون‌های آگهی تبلیغات اصفهان


مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 20 شهریور ماه سال جاری  از کانون‌های آگهی تبلیغات استان اصفهان  بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، محمد حیدری مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از ورود به اصفهان ضمن حضور در محل کانون‌های آگهی تبلیغاتی میرنگار و رسانه برتر از این کانون‌ها بازدید و از نزدیک در جریان روند فعالیت آنها قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور حضور در اختتامیه سمینار نقش آفرینی تبلیغات در جذب مشتری و رونمایی از کتاب دانشنامه جامع کانون‌های آگهی تبلیغات استان به اصفهان سفر نمود.



چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶