چاپ آگهی نامه‌ها باید ضابطه‌مند شوند

محمدجعفرمحمدزاده در جمع مدیران مسوول کانون‌های آگهی و تبلیغات خراسان رضوی اعلام کرد
چاپ آگهی نامه‌ها باید ضابطه‌مند شوند
مرزهای بین آگهی‌نامه و مطبوعات باید روشن شود
معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:" با استفاده از قانون به این نکته رسیده‌ایم که نمی‌توانیم چاپ آگهی نامه‌ها را ممنوع کنیم بلکه باید ضابطه‌مند چاپ شوند."
 محمدجعفرمحمدزاده در اولین همایش مدیران مسوول کانون آگهی و تبلیغات خراسان رضوی مشهد با بیان این مطلب افزود:" آیین‌نامه تبلیغات بازبینی شده است و پیش نویس آن را فرستاده‌ایم و منتظر بازخوردها هستیم تا ابلاغ نماییم."
وی اظهارداشت:" باید بین کانون‌های تبلیغاتی و مطبوعات پیوند ایجاد کرد زیرا مطبوعات دو رکن دارد یکی روزنامه‌نگاری و دیگری روزنامه‌داری که توانمندی برای اداره مالی، پشتیبانی و لجستیکی روزنامه است."
محمدزاده ادامه داد:" در روزنامه‌های محلی، اگر بین روزنامه‌ها و کانون‌های تبلیغاتی پیوند ایجاد شود و کار روزنامه‌داری و جذب آگهی به این کانون‌ها واگذار شود، مدیرمسوول روزنامه هم می‌تواند بهتر به کار روزنامه‌نگاری برسد همچنین از این طریق هم مشکل مطبوعات و هم مشکل کانون‌ها مرتفع می‌شود.
وی با اشاره به اینکه کانون‌های تبلیغاتی می‌توانند ارائه‌دهنده الگوی درست مصرف در جامعه باشند، افزود:" تبلیغات یک ظرفیت خوب و نهفته است که می‌توان از آن برای ایجاد محیط با نشاط و شاداب استفاده کرد ولی متاسفانه تاکنون نگاه به کانون‌های تبلیغاتی نگاه به برندهای مصرفی بوده است. کانونهای تبلیغاتی زمانی موفق هستند که درست دیدن را آموزش دهند. مدیر مسوول کانون تبلیغاتی راه ورسم تبلیغ کالا را می داند و روابط عمومی قوی دارند و عموما تحصیل کرده و در کنار آموخته های دانشگاهی، تجربیات عینی هم از جامعه کسب کرده  است."
وی گفت:" اکنون در شرایطی هستیم که گفته می شود، هزار میلیارد تومان گردش مالی تبلیغات است که تا دو هزار میلیارد هم تخمین زده  می شود که این گردش مالی در قسمتهای مختلف جا به جا می شود و به رونق اقتصادی منجر می شود."
به گفته وی کانون های تبلیغات باید در پی ایجاد فکر نو باشند و پی در پی فکر و ایده جدیدی را با فکر خلاقانه و  با ظرفیتهای جدید در تبلیغات به کارگیرند و نباید به شیوه های قدیمی بسنده کرد.


سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۰