محمد جعفر محمد زاده در دومین روز از نهمین همایش کارشناسان تبلیغات سراسر کشور اعلام کرد: وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسلامی کردن و انسانی کردن موضوعات فرهنگی است

محمد زاده در دومین روز از نهمین همایش کارشناسان تبلیغات سراسر کشور گفت:" وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسلامی کردن و انسانی کردن موضوعات فرهنگی است."
در دومین روز از همایش کارشناسان تبلیغات و معاونان فرهنگی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، با اشاره به برگزاری این دوره از همایش های سراسری کارشناسان تبلیغات گفت:" یکی از فواید و ویژگی های برگزاری این همایش ها، تبدیل تجربیات شخصی به تجربیات عمومی است."
وی با اشاره به وظیفه الهی- انسانی که بر عهده همه متولیان تبلیغات قرار گرفته است. گفت:" وظیفه همه دست اندرکاران عرصه فرهنگ، تاباندن نور و روشنایی آگاهی برای پیداکردن مسیر تکاملی انسان هاست و این امر محقق نمی شود جز با کارهای کوچک و بزرگی که هرکدام از مسئولان و کارشناسان در بخش های مختلف انجام می دهند."
محمد زاده با بیان اینکه اگر وظایف کنونی که بر عهده کارشناسان تبلیغات است انجام نشود چه اتفاقی خواهد افتاد گفت:" اگر وظایفی که بر عهده شماست بر زمین بماند، انحرافاتی به وجود می آید که جبران ناشدنی است و  کاری که شما متولیان تبلیغات در استان ها انجام می دهید کار بسیار مهمی است."
محمدزاده در پایان خطاب به کارشناسان تبلیغات و معاونان فرهنگی سراسر کشور گفت:" کارهاتان را برای خدا انجام دهید تا ماندگار شود."  يكشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۲