صدور مجوز 180 نشریه و پایگاه اطلاع‌رسانی پس از نوروز 94

هیأت نظارت بر مطبوعات، در دو جلسه متوالی پس از نوروز 1394 مجوز فعالیت 180 نشریه و پایگاه اطلاع‌رسانی را صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، نخستین جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات در سال جدید، دوشنبه 31 فروردین ماه تشکیل و در آن مجوز34 نشریه و 68 پایگاه اطلاع رسانی صادر شد؛ همچنین این هیأت، در جلسه روز دوشنبه 7 اردیبهشت ماه جاری نیز،‌ با صدور مجوز فعالیت 49 نشریه و 29 پایگاه اطلاع رسانی موافقت کرد.
گفتنی است در این جلسات تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسؤولی 40 نشریه مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.


چهارشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۴