در پنجاه و چهارمین جلسه کمیته تبلیغات استان یزد صورت گرفت::رسیدگی به 33 پرونده کانون آگهی و تبلیغاتی

پنجاه و چهارمین جلسه کمیته تبلیغات استان یزد برگزار و در آن به درخواست متقاضیان صدور یا تمدید مجوز کانون آگهی و تبلیغاتی رسیدگی شد.
در این جلسه که روز سه‌شنبه 29 تیرماه در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار شد با تأسیس 13 کانون آگهی و تبلیغاتی و تمدید مجوز 17 کانون موافقت شد.
همچنین در این جلسه مجوز فعالیت 3 کانون آگهی و تبلیغاتی استان به درخواست صاحب‌امتیاز کانون یا به دلیل عدم رعایت قانون ابطال شد.
شایان ذکر است در حال حاضر 245 کانون آگهی و تبلیغاتی در استان یزد در حال فعالیت هستند.


سه شنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۵