دیدار مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی به همراه معاونین با هیأت مدیره، انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران

مدیر کل تبلیغات  و اطلاع رسانی روز دوشنبه 13 دی ماه به همراه معاونین و کارشناسان اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی با هیأت مدیر انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی در محل انجمن دیدار داشتند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی ، در دیدار مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی و همراهانشان با هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای تبلیغاتی ایران مباحثی پیرامون بررسی مسائل و مشکلات حوزه کانون های تبلیغات و آگهی مطرح شد و مقرر گردید نشستهای ماهانه به صورت منظم انجام شودو نسبت به تشکیل اتحادیه صنفی مربوطه اقدامات لازم و قانونی بعمل آید . در ضمن تدوین طرح برگزاری پنجمین همایش صنعت تبلیغات و جشنواره دوسالانه تبلیغات از موضوعات مطرح شده در این دیدار بود.


سه شنبه ۱۴ دى ۱۳۹۵