پیوند ناگسستنی بین تبلیغات و حوزه‌های اقتصادی

مدیرکل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پیوند ناگسستنی بین تبلیغات و حوزه‌های اقتصادی وجود دارد، این پیوند باید تشویق کننده باشد نه متوقف کننده چرا که تبلیغات می‌تواند الگوساز باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، محمد حیدری در آیین اختتامیه سمینار فرهنگی آموزشی نقش‌آفرینی تبلیغات در جذب مشتری اظهار کرد: آنچه امروز در دنیا به عنوان یکی از زیرساخت‌های توسعه از آن یاد می‌شود مسأله تبلیغات است، تبلیغات به عنوان یک‌ نهاد قدرتمند در همه حوزه‌ها در دنیا جایگاه ویژه‌ای دارد و در کشور ما نیز اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاع‌رسانی یک جریان مداوم بی‌وقفه و سیال در نظام ارتباطی هر کشور و جامعه‌ای می‌تواند باشد، گفت: با اطلاع‌رسانی است که پیام به صورت صحیح به مخاطب منتقل می‌شود، و از اهداف اصلی تبلیغات نیز انتقال پیام و ارتباط دوطرفه بین آنچه که تبلیغ می‌شود و آنچه مبلغ تبلیغ می‌کند، بوده و اطلاع‌رسانی نیز یکی از ضروریات امر تبلیغات است.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال که باید این اطلاع‌رسانی به صورت صحیح انجام شود چارچوب‌های قانون باید رعایت شود، چرا که مخاطب حقوقی دارد و باید از حقوق مخاطب دفاع کنیم،  مجموعه‌های اقتصادی ما نیازمند تبلیغات هستند و لازم است جامعه مخاطب را با هدف تبلیغات آشنا کنیم.
مدیرکل تبلیغات و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: تبلیغات لازم است در خدمت تولید و اقتصاد کشور باشد و تولید و اقتصاد باید در چارچوب تبلیغات صحیح به رونق برسد. پیوند ناگسستنی بین تبلیغات و حوزه‌های اقتصادی وجود دارد، این پیوند باید تشویق کننده باشد نه متوقف کننده چرا که تبلیغات می‌تواند الگوساز باشد.
خاطرنشان می‌شود،  در اختتامیه سمینار نقش‌آفرینی تبلیغات در جذب مشتری ٢٠ شهریور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان برگزار و از کتاب دانشنامه جامع کانون‌های آگهی تبلیغات استان رونمایی شد.


چهارشنبه ۲۲ شهريور ۱۳۹۶