اصلاح تبلیغات روی بدنه اتوبوسها/

 مشاور فرهنگی معاون حمل و نقل ترافیک شهردار تهران گفت: تبلیغات بدنه اتوبوس ها اصلاح شده و دیگر تبلیغی بالاتر از ارتفاع دید مسافران نخواهد بود.
علی پیرحسین لو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تبلیغات بدنه و شیشه اتوبوس ها که با واکنش های زیادی روبرو بود اظهار داشت: این نوع تبلیغات اعتراضات زیادی را در پیش داشت که از دو ماه پیش با تغییر مدیریت در معاونت حمل و نقد پیگیری این موضوع در دستور کار قرار گرفت و برای بررسی ابعاد اجتماعی آن نظرسنجی وسیعی از مردم انجام شد.

وی افزود: براساس خروجی این نظرسنجی، بخشنامه ای از سوی معاونت حمل و نقل ترافیک به شرکت اتوبوس رانی ابلاغ شد که براساس آن اتوبوسرانی دیگر مجاز به اجرای تبلیغات بالاتر از دید مسافران بر روی بدنه اتوبوس ها نیست.

پیرحسین لو با بیان اینکه به تبلیغات در دوره گذشته توسط سازمان زیباسازی بر روی بدنه ها اجرایی شده بود و تبلیغات فراتر از بدنه و به شیشه های اتوبوس نیز رسیده بود که این موضوع واکنش های زیادی را به دنبال داشت، تصریح کرد: بخشنامه جدید موافقت شهردار تهران را نیز دارد و زیباسازی ملزم به اجرای آن است.يكشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۶