روز خبرنگار مبارک

خبرنگاران طلایه داران جبهه آگاهی و چشم بینا و زبان گویای مردم هستند.

روز خبرنگار مبارک

17مرداد روز خبرنگار بهترین فرصتی است که نگاهی هر چند کوتاه به فعالیت‌ها، خدمات و تاثیرات فعالان عرصه خبر در جامعه داشته باشیم.

در روزگاری که از آن به عصر اطلاعات و فن آوری نام می‌برند، نقش خبرنگار بیش از همه مورد توجه است زیرا آنان تازه ترین اطلاعات را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند.

خبرنگار در محل وقوع رویدادها، چشم و گوش رسانه و چشم و گوش مردم است. او باید به کشف حقیقت‌ها بپردازد و آن را در کمترین زمان به مخاطبان خود برساند.

خبرنگاران با ایفای نقش صحیح خود می‌توانند جامعه را به سوی پیشرفت سوق دهند و از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی فرموده است: «حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت گری نهراس». ویژگی حق محوری، حق طلبی و حق گویی، از مهم ترین ویژگی‌های یک خبرنگار موفق و خداترس است.

______________3


سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷