بررسی کارشناسی سامانه های صدور مجوز در همایش سراسری کارشناسان تبلیغات کشور

کارشناسان و مدیران تبلیغات استان ها در نوبت عصر همایش سراسری کارشناسان تبلیغات کشور، با سامانه های تبلیغات، سردر اصناف و ضوابط و مقررات جدید تبلیغات آشنا شدند.

بازآموزی رویه ها و فرآیندها در سامانه تبلیغات برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در انجام امور در این سامانه براساس سیاست های دولت الکترونیک و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و تمدید پروانه های کانون های آگهی و تبلیغات همچنین تبیین دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید در حوزه تبلیغات برای شفاف سازی و تسهیل امور متقاضیان و مراجعان در حوزه های مختلف از محورهای مهم مورد بحث در این همایش بود.

چگونگی صدور مجوزطرح های تبلیغاتی تا پایش و رصد آن ها، بخش های جدید سامانه، چالش های فرآیند دریافت تقاضا و صدور مجوز تاسیس کانون های تبلیغاتی و بررسی راهکارهای موجود برای ایجاد وحدت رویه در پاسخگویی به اربابان رجوع و مخاطبان در ادامه این همایش مورد توجه قرار گرفت.

همچنین سامانه سر در اصناف که به منظور تسهیل در صدور و تاییدیه نام و طرح تابلوهای معرف کاربری از سوی شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی، طراحی و به صورت آزمایشی در استان تهران عملیاتی شده است، در نشست امروز کارشناسان استان، معرفی و بررسی شد.

در پایان این نشست؛ جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیران و کارشناسان معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی و کارشناسان تبلیغات استان های سراسر کشور برگزار شد.

Karshenasan_03__

 

Karshenasan_0255555


پنجشنبه ۱۳ دى ۱۳۹۷