ضرورت دریافت مجوز سازمان نظام پزشکی برای تبلیغات سلامت محور

نظارت بر تبلیغات سلامت محور در رسانه های سنتی و مجازی با هدف کاهش چالش ها و جلوگیری از تخلفات و بروز مشکلات در نظام سلامت و درمان کشور انجام می گیرد.

احسان الله حجتی مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی با اشاره به برخی تبلیغات خارج از عرف و هنجارهای اجتماعی در فضای مجازی گفت: مسئولیت قانونی همه ی رسانه ها اعم از محیطی، چاپی، رادیو و تلویزیون، پایگاه ها و سایت های اطلاع رسانی این است که پس از اطمینان از صدور مجوز لازم برای تبلیغات توسط سازمان نظام پزشکی، نسبت به انتشار آگهی اقدام نمایند.

حجتی درباره همکاری حقوقی و عملیاتی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان سیاست گذار و ناظر تبلیغات کشور با دیگر دستگاه ها و سازمان ها در حوزه تبلیغات گفت: با توجه به برنامه ریزی ها و هماهنگی ها، تعامل مناسب و نظام مندی با دستگاه های اجرایی و نظارتی ایجاد شده تا در چارچوب قوانین و مقررات، دستورالعمل های لازم برای شفافیت فعالیت های تبلیغاتی و حفظ حقوق شهروندان در این زمینه تدوین و اجرا شود.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی افزود: صدور مجوزهای قانونی تبلیغات پزشکی در فضای مجازی برای شاغلان این حرفه اعم از پزشکان یا مراکز درمانی با توجه به پروانه فعالیت پزشکی و درخواست متقاضیان در چارچوب قوانین و ضوابط مربوط توسط سازمان نظام پزشکی در سراسر کشور انجام می شود.

وی تاکید کرد: هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی، دادسرای جرایم پزشکی، مراجع قضایی و پلیس فتا مراجع قانونی رسیدگی و برخورد با تخلفات تبلیغات سلامت و درمان پزشکی هستند.
چهارشنبه ۰۶ شهريور ۱۳۹۸