ساماندهی و بهینه سازی ظرفیت تبلیغاتی فرودگاه های کشور

فعالیت های تبلیغاتی در عرصه و محدوده های جغرافیایی و نظارتی فرودگاه های کشور برای اجرای دقیق مقررات و بهره مندی از ظرفیت های موجود با هدف رونق تولید و اشتغال، ساماندهی می شود.

به گزارش روابط عمومی دفترتبلیغات و اطلاع رسانی، ساماندهی تبلیغات محیطی در فرودگاه ها و پایانه های مسافری هوایی کشور در نشست مشترک مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایه گذاری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران بررسی شد.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی در این نشست که 12 شهریور ماه سال جاری برگزار شد با اشاره به ظرفیت مناسب محیط­های فرودگاهی برای عرضه و نمایش تبلیغات کالا و خدمات داخلی و کمک به رشد و توسعه صنایع و تولیدات داخلی کشور گفت: برای کمک به رشد تبلیغات و افزایش درآمدهای ملی، از تمامی ظرفیت های موجود استفاده خواهیم کرد و در این راه، سازوکارهای قانونی را برای تسهیل کارها به کار خواهیم گرفت.

رسول پوست فروشان مدیرکل دفتر بازرگانی و سرمایه گذاری شرکت فرودگاه ها نیز در این نشست از افزایش تعامل و همکاری های مشترک شرکت فرودگاه ها با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بهبود وضعیت فضاهای تبلیغاتی فرودگاه ها استقبال کرد و برای دریافت نظرات کارشناسی و تخصصی تبلیغاتی، اجرای کامل قوانین و ضوابط مربوط و ایجاد و گسترش ارتباطات لازم در این حوزه اعلام آمادگی کرد.

نزدیک به 60 فرودگاه مسافری و باری در کشور فعال هستند که بیشتر آن ها دارای ظرفیت ها و جذابیت های تبلیغاتی برای صاحبان صنایع، بهره برداران و شرکت های تبلیغاتی است.


چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۸