قوانین آگهی‌های دولتی


مقررات آگهی‌های دولتی
اصل چهل و چهارم قانون اساسی


نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. 
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی ، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. 
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. 
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. 
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. 


مصوبه مجلس شورای اسلامی
تاریخ 1366/3/2

ماده 2 بند (5) از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج  کشور


بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی 
و استانداری‌های سراسر کشور

47955/10237
1391/01/26

در اجرای بند (5) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوب 1365- در خصوص تعیین ضوابط تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی و تقسیم آن بین جراید مقتضی است دستگاههای اجرایی، حداقل سه روز قبل از موعد چاپ، آگهی‌های مورد نظر را بدون ذکر نام نشریه و در صورت لزوم تنها با تعیین زمان انتشار (روزنامه صبح یا عصر) و نیز دفعات چاپ آن به اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. 

                                                                                                                                             محمد رضا رحیمی
                                                                                                                                          معاون اول رییس جمهور

برای دریافت تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید


بخشنامه دبیر هیأت دولت

73430/34394

1384/11/10


بسمه تعالی
اعضای محترم هیأت دولت


با احترام ،‌ هیأت وزیران در جلسه مورخ1384/11/5 مقرر نمود:
کلیه دستگاه‌های اجرایی انتشار آگهی‌های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دهند.

مسعود زریبافان

برای دریافت تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید


ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
- دستگاه اجرائی: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 2 –  وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .


ماده 3-  موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .


ماده 4-  شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .

تبصره -  شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .


ماده 5-  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .
تبصره –  فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .


 قانون مربوط به نشر آگهی های دولتی مصوب 1336/4/13 با اصلاحات بعدی:

ماده 1-از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بنگاه راه آهن و بانک ها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکت هایی که به سرمایه دولت اداره می شوند مکلفند کلیه آگهی های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.


شیوه تنظیم و مراحل سفارش چاپ آگهی به اداره آگهی‌های دولتی

- جهت سفارش چاپ آگهی دولتی (بصورت مکتوب) ضروریست موارد ذیل رعایت شود.


- (چگونگی سفارش چاپ، بصورت الکترونیکی، همزمان با ارایه نرم‌افزار مربوط اعلام خواهد شد.)
- درخواست چاپ آگهی طبق (فرمت الف) و در سربرگ اداری آگهی دهنده تنظیم گردد.
- متن آگهی، تایپ شده و حتی‌المکان توسط آگهی‌ دهنده طراحی شود.
- ضرورت دارد متن آگهی در قالب فایل Word و چنانچه آگهی طرح گرافیکی دارد الزاماً فایل JPG و Word ارسال شود.
- کپی از متن آگهی ( و CD ) هر کدام یک نسخه ضمیمه باشد.
- هر فقره آگهی (که دارای موضوع متفاوت از دیگری است) طی در خواستی مستقل سفارش شود.
- تعداد نشریات درخواستی بدون ذکر نام باشد.
- متن آگهی حداقل 3 روز اداری قبل از تاریخ چاپ مورد درخواست، تحویل اداره آگهی‌های دولتی شود.
- عبارت « تیتر صفحه اول دارد» در نامه درخواستی ذکر شود و متن تیتر مزبور ( چنانچه متن خاصی مورد نظر است) بطور مشخص و جداگانه در بالای متن آگهی و کپی‌های آن تایپ شود.
(هر آگهی که به تیتر نیاز نداشته باشد قید عبارت « تیتر ندارد» کفایت می‌کند)
- چاپ آگهی به تناسب قیمت از زیاد به کم در صفحات (اول) – (آخر) – (دوم یا سوم) – (داخلی) تعریف می‌شود. عین آرم و ملحقات آن بطور رنگی و واضح در متن آگهی درج و عبارت « چاپ همراه با آرم» پس از مشخص شدن صفحه ذکر شود.
(مثال: داخلی همراه با آرم) در صورت تأکید به عدم درج آرم، لازم است متن آگهی در کاغذ بدون آرم بوده و عبارت «چاپ بدون آرم» در نامه ارسالی ذکر شود.(مثال: آخر بدون آرم)
- اندازه آگهی مضربی از کادر واحد که به ابعاد تقریبی (5/3×8) سانتی‌متر است، درخواست شود.
اندازه 4/1 صفحه جراید در قطع روزنامه کیهان 20 کادر و در روزنامه ایران 12 کادر می‌باشد در صورت عدم آشنائی با اندازه‌های فوق‌ اعلام اندازه با بکار بردن عبارت: حروف معمولی - ریز یا درشت کفایت می‌کند.
- با توجه به مسائل فنی در نشریات، اداره آگهی‌های دولتی راساً نسبت به تغییرات پیش‌بینی نشده تصمیم‌گیری می‌نماید.
( فرمت الف)            
قالب بندی‌ (فرمت) مکاتبات دستگاه‌های اجرایی
نمونه سفارش چاپ آگهی‌ دولتی که به منظور ارسال نسخه مکتوب لازم است در سربرگ سازمان آگهی دهنده تنظیم و ارسال شود:

به: اداره آگهی‌های دولتی
باسلام
    احتراماً یک فقره متن آگهی به پیوست ایفاد می‌گردد، خواهشمند است نسبت به ارسال آن جهت چاپ در نشریات کثیرالانتشار اقدام لازم معمول فرمایید.   
1-  موضوع آگهی:
2-  تعداد نشریات:
3- تعداد نوبت چاپ در هر نشریه:
4- تاریخ چاپ:
5- تیتر در صفحه اول:                       
(دارد / ندارد)
6- متن در صفحه:                            
(داخلی – دوم یا سوم – آخر – اول)
7- اندازه چاپ آگهی:
8- شماره تلفن تماس و نام هماهنگ کننده:
(همراه:                                ) – (اداره:                          )

   ضمناً اعتبار لازم به میزان کل هزینه آگهی تامین شده و پرداخت مبلغ مربوط حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ارسال گواهی پرداخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تعهدات این...(وزارت/ سازمان/ شرکت/ اداره/ مرکز/ دانشگاه/ بانک...) می‌باشد.

مهر و امضاء
    مدیر سازمان یا شرکت/ مدیر روابط ‌عمومی
آگهی دهنده

نشانی آگهی دهنده:
قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار
نشریات غیر ضرور

2442-ق
1365/8/15
مصوب مجلس شورای اسلامی

وزارت ارشاد اسلامی
قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور که در جلسة روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1365/8/13 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شمارة1/4408  مورخ1365/8/19  ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.
میرحسین موسوی - نخست وزیر

ماده واحده:

اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه های غیرضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع می‌باشد.
این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند نیز می باشد.

تبصره1: موارد ذیل از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی می باشند:
1- وزارت ارشاد اسلامی.
2- وزارت امور خارجه در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است. به تشخیص و تأیید وزارت امور خارجه.
3- سازمان تبلیغات اسلامی
4- وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطة با چاپ کتاب و نشریه جزوه های علمی، فنی و درسی و تحقیقاتی
5- سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با کتب و نشریات علمی و آموزشی).
6- تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آیین نامه آن که حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و همکاری وزارتخانه های سپاه- دفاع- جهاد و سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
7- بنیاد شهید به جز در انتشار کتاب، نشریه و مجله.
8- بولتنهای داخلی ضروری و بروشورها که در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط توسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر می نمایند.
9- وزارت اطلاعات در رابطة با نشر مسایل امنیتی.
تبصره2: وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه های علمی و فنی (با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی)‌و در زمینه های فرهنگی در صورت تشخیص اجازة‌ انتشار یک نشریه در هر رشته و در صورت ضرورت بیش از یک نشریه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذیربط را بدهد.
تبصره3: بهای نشریات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور با احتساب هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، دستمزد، پرسنل شاغل و هزینه های چاپ پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
تبصره4: وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای مذکور در این قانون نظارت کامل داشته با مشاهدة تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به مراجع صالحه قضایی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس به اطلاع نمایندگان مجلس برساند.
تبصره5: هرگونه هزینه و تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی می باشد.
تبصره6: وزارت ارشاد اسلامی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف 4 ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و شش تبصره در جلسة روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1365/8/13  به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمیجناب آقای حسینی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

47310/38514/198882  تاریخ 90/10/10

با سلام، بازگشت به نامه شماره 91204/1 مورخ 1390/6/19 درخصوص «ضوابط انتشار و نرخ چاپ آگهی‌های دولتی»، به استحضار می‌رساند با توجه به بند (5) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوب 1364- موضوع جزو صلاحیت‌های قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و وزارت مذکور می‌تواند براساس صلاحیت قانونی یاد شده اقدام لازم را انجام دهد.

علی صدوقی

برای دریافت تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید

معاونت حقوقی رییس جمهور
35358/30172
06/05/1395
جناب آقای انتظامی
معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 4275/95 مورخ 26/3/1395 در خصوص شمول عبارت «آگهی‌های دولتی» در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب 1366) اعلام می‌دارد:
نظر به ماده (2) قانون فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد:
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول اجرای سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف اساسی زیر را در تحقق مفاد ماده (1) عهده‌دار می‌باشد:
5- اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج از کشور»
از آنجا که کابرد وصف «دولتی» مقید به قوه مجریه نمی‌باشد، بلکه در موارد متعدد وصف «دولتی» ناظر به هر سه قوه می‌باشد (نظیر اصول 17، 29، 83 و 139 قانون اساسی که در مورد نفایس، اموال، ادارات و معاملات می‌باشند)، لذا «آگهی‌های دولتی» مندرج در بند «5» فوق‌الذکر نیز مقید به آگهی‌های قوه مجریه نمی‌باشد.
ضمناً در اجرای بند (5) ماده (2) قانون یاد شده بخشنامه شماره 10237/47955 مصوب 26/1/1391 معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ گردیده که تکلیف را ناظر به دستگاه‌های اجرایی دانسته است. عنایت دارند که تعریف قانون دستگاه اجرایی در ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری آمده و کلیه دستگاه‌هایی که در ماده (5) قانون مدیریت ذکر شده‌اند – صرفنظر از این که مشمول قانون مدیریت باشند یا نباشند – دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند؛ توضیح اینکه در ماده (117) قانون اخیر برخی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) از شمول قانون مدیریت خارج شده‌اند که بیانگر این است که تعریف دستگاه‌های اجرایی در ماده (5) محدود به قانون مدیریت خدمات کشوری نیست.


                                                                                                                                                                                         حسین صادقی
                                                                                                                                                                         سرپرست معاونت امور حقوقی دولت

برای دریافت تصویر نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور اینجا کلیک کنید

معاونت حقوقی رییس جمهور
11518/30172
21/04/1396
جناب آقای انتظامی
معاون محترم امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 112072/96 مورخ 3/2/1396 در خصوص استعلام راجع به شمول عبارت «آگهی‌های دولتی» در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب 1366) بر آگهی‌های «دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است» و «موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی» اعلام می‌دارد:
«ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئول اجرای سیاست‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه فرهنگ عمومی است وظایف اساسی زیرا در تحقق مفاد ماده (1) عهده‌دار می‌باشد:
5- اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج از کشور»
بنابراین:
1)    با توجه به اینکه «نهادهای عمومی غیردولتی» چنانکه نام آن‌ها نیز دلالت دارد دولتی نیستند، لذا آگهی‌های اینگونه مؤسسات و نهادها از نوع «آگهی‌‌های دولتی» مندرج در ماده فوق‌الذکر نمی‌باشد.
2)    با عنایت به اینکه در بند «5» ماده (2) قانون مذکور «آگهی دولتی» مورد حکم قرار گرفته و نه دستگاه‌های اجرایی توجهاً اینکه آگهی دستگاه‌‌های اجرایی دولتی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز آگهی دولتی می‌باشد لذا آگهی‌های دستگاه‌های مزبور نیز موضوع بند «5» ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد./ص
                                                                                                                                                                                               حسین صادقی
                                                                                                                                                                           سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات
                                                                                                                                                                                        حقوقی دستگاه‌های اجرایی

برای دریافت تصویر نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور اینجا کلیک کنیدبرای مشاهده تعرفه نرخ آگهی های دولتی، دستورالعمل ها، رتبه بندی نشریات، امار آگهی های دولتی تهران و سایر استانها اینجا کلیک کنید