تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

قوانین آگهی‌های دولتی


مقررات آگهی‌های دولتی
اصل چهل و چهارم قانون اساسی


نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. 
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی ، کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود. 
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. 
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. 
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند. 


مصوبه مجلس شورای اسلامی
تاریخ 1366/3/2

ماده 2 بند (5) از قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
5- اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج از کشور


بخشنامه به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی 
و استانداری‌های سراسر کشور

47955/10237
1391/01/26

در اجرای بند (5) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوب 1365- در خصوص تعیین ضوابط تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی و تقسیم آن بین جراید مقتضی است دستگاههای اجرایی، حداقل سه روز قبل از موعد چاپ، آگهی‌های مورد نظر را بدون ذکر نام نشریه و در صورت لزوم تنها با تعیین زمان انتشار (روزنامه صبح یا عصر) و نیز دفعات چاپ آن به اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال نمایند. 

                                                                                                                                             محمد رضا رحیمی
                                                                                                                                          معاون اول رییس جمهور

برای دریافت تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید


بخشنامه دبیر هیأت دولت

73430/34394

1384/11/10


بسمه تعالی
اعضای محترم هیأت دولت


با احترام ،‌ هیأت وزیران در جلسه مورخ1384/11/5 مقرر نمود:
کلیه دستگاه‌های اجرایی انتشار آگهی‌های خود را صرفاً از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دهند.

مسعود زریبافان

برای دریافت تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید


قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده222ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاههای موضوع مواد (2) ، (3) ، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 5- دستگاه اجرائی : کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.

قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 2 –  وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .


ماده 3-  موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .


ماده 4-  شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد شود و یا بحکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است ، شرکت دولتی تلقی میشود .

تبصره -  شرکتهائی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بکار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمیشوند .


ماده 5-  موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد ، تشکیل شده و یا میشود .
تبصره –  فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .


 قانون مربوط به نشر آگهی های دولتی مصوب 1336/4/13 با اصلاحات بعدی:

ماده 1-از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه ها و سازمان برنامه و بنگاه راه آهن و بانک ها و سایر بنگاههای دولتی و موسسات و شرکت هایی که به سرمایه دولت اداره می شوند مکلفند کلیه آگهی های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود.شیوه تنظیم و مراحل سفارش چاپ آگهی به اداره آگهی‌های دولتی

جهت سفارش چاپ آگهی دولتی ضروری است موارد ذیل رعایت شود:

1- در خواست چاپ آگهی طبق فرمت پیوستی و در سر برگ آگهی دهنده باشد.
2- متن آگهی، تایپ شده و حتی الامکان توسط آگهی دهنده طراحی شود.
3- چنانچه آگهی طرح گرافیکی دارد الزاماً نسخه پرینت شده توأم با CD ( مود رنگ CMYK پسوند TIF) ارسال شود.
4- کپی از متن آگهی ( و CD) به تعداد نشریات و یک نسخه اضافه‌تر ضمیمه باشد.
5- هر فقره آگهی ( که دارای موضوع متفاوت از دیگری است) طی در خواستی مستقل سفارش شود.
6- تعداد نشریات درخواستی بدون ذکر نام باشد .(‌نشریاتی که خارج از گردش کار توزیع قرار دارند مستثنی می باشند.)
7- متن آگهی حداقل 4 روز اداری قبل از تاریخ چاپ مورد درخواست، ‌تحویل اداره آگهی ‌های دولتی شود.
8- عبارت « تیتر صفحه اول دارد» در نامه در خواستی ذکر شود و متن تیتر مزبور ( چنانچه متن خاصی مورد نظر است) به طور مشخص و جداگانه در بالای متن آگهی و کپی‌های آن تایپ شود.( هر آگهی که به تیتر در صفحه اول نیاز نداشته باشد قید عبارت « تیتر ندارد» کفایت می کند.)
9- چاپ آگهی به تناسب قیمت از زیاد به کم در صفحات ( اول)- (‌آخر)- ( دوم یا سوم) –( داخلی) تعریف می شود.
10- عین آرم و ملحقات آن به طور رنگی و واضح‌ در متن آگهی درج و عبارت « چاپ همراه با آرم» در نامه ارسالی ذکر شود. در صورت تأکید به عدم درج آرم،‌ لازم است متن آگهی در کاغذ بدون آرم بوده و عبارت « چاپ بدون آرم» در نامه ارسالی ذکر شود.
11- اندازه آگهی مضربی از کادر واحد که به ابعاد تقریبی ( 5/3 × 8) سانتیمتر است، در خواست شود. در صورت عدم آشنایی با کادر واحد در مطبوعات کثیرالانتشار‌،‌ اعلام اندازه به صورت حروف معمولی _ ریز یا درشت کفایت می کند.
12- با توجه به مسائل فنی در نشریات، اداره آگهی‌‌های دولتی راساً نسبت به تغییرات پیش بینی نشده تصمیم گیری می نماید.قالب‌بندی (‌فرمت) مکاتبات


نمونه سفارش چاپ آگهی دولتی که لازم است در سر برگ سازمان آگهی دهنده تنظیم و ارسال شود:


به : اداره آگهی‌های دولتی

با سلام
احتراماً‌ یک فقره متن آگهی به پیوست ایفاد می گردد، ‌خواهشمند است نسبت به ارسال آن جهت چاپ در مطبوعات کثیرالانتشار اقدام لازم معمول فرمایید.
1- موضوع آگهی:
2- تعداد نشریات:
3- تعداد نوبت چاپ در هر نشریه:
4- تاریخ چاپ:
5- تیتر در صفحه اول: ( دارد/ ندارد)
6- متن در صفحه: ( داخلی – دوم یا سوم- آخر– اول)
7- اندازه چاپ آگهی:
8- شماره تلفن تماس و نام ‌هماهنگ کننده :

ضمناً اعتبار لازم به میزان کل هزینه آگهی تامین شده و پرداخت مبلغ مربوط حداکثر ظرف مدت یکماه پس از ارسال گواهی پرداخت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تعهدات این...(وزارت/ سازمان/ شرکت/ اداره/ مرکز/ دانشگاه/ بانک...) می‌باشد.

مهر و امضاء

مدیر عامل سازمان یا شرکت/مدیر روابط عمومی آگهی دهنده
قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی از چاپ و انتشار
نشریات غیر ضرور

2442-ق
1365/8/15
مصوب مجلس شورای اسلامی

وزارت ارشاد اسلامی
قانون ممنوعیت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور که در جلسة روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1365/8/13 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شمارة1/4408  مورخ1365/8/19  ریاست جمهوری به نخست وزیری واصل گردیده است جهت اجرا به پیوست ابلاغ می‌گردد.
میرحسین موسوی - نخست وزیر

ماده واحده:

اختصاص و پرداخت هرگونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروتهای عمومی از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمع آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه کتاب، روزنامه، مجله، نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچه های تبلیغاتی، جزوه، بروشور، تراکت، پوستر (به استثنای پوستر و بروشورهای آموزشی) سفارش چاپ هرگونه آگهی تبریک، تسلیت و تشکر و اطلاعیه های غیرضروری که مستقیماً با وظایف آنها ارتباط نداشته باشد در روزنامه و نشریات کشور ممنوع می‌باشد.
این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور حتی اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند نیز می باشد.

تبصره1: موارد ذیل از شمول ممنوعیت این قانون مستثنی می باشند:
1- وزارت ارشاد اسلامی.
2- وزارت امور خارجه در کشورهایی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است. به تشخیص و تأیید وزارت امور خارجه.
3- سازمان تبلیغات اسلامی
4- وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و مؤسسات وابسته به آن و مرکز نشر دانشگاهی در رابطة با چاپ کتاب و نشریه جزوه های علمی، فنی و درسی و تحقیقاتی
5- سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش (در رابطه با کتب و نشریات علمی و آموزشی).
6- تبلیغات مربوط به جبهه و جنگ در چهارچوب آیین نامه آن که حداکثر ظرف دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و همکاری وزارتخانه های سپاه- دفاع- جهاد و سازمان تبلیغات اسلامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
7- بنیاد شهید به جز در انتشار کتاب، نشریه و مجله.
8- بولتنهای داخلی ضروری و بروشورها که در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط توسط وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر می نمایند.
9- وزارت اطلاعات در رابطة با نشر مسایل امنیتی.
تبصره2: وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینه های علمی و فنی (با تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی)‌و در زمینه های فرهنگی در صورت تشخیص اجازة‌ انتشار یک نشریه در هر رشته و در صورت ضرورت بیش از یک نشریه از محل اعتبارات مربوط به دستگاه ذیربط را بدهد.
تبصره3: بهای نشریات و جزوات فوق با جلب نظر وزارتخانه ها و مؤسسات مذکور با احتساب هزینه‌های مربوط به مواد اولیه، دستمزد، پرسنل شاغل و هزینه های چاپ پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور واریز خواهد شد.
تبصره4: وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهای مذکور در این قانون نظارت کامل داشته با مشاهدة تخلف جهت تعقیب قانونی مورد یا موارد را به مراجع صالحه قضایی احاله داده و نتیجه را از طریق کمیسیون ارشاد اسلامی مجلس به اطلاع نمایندگان مجلس برساند.
تبصره5: هرگونه هزینه و تخلف از این قانون در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی می باشد.
تبصره6: وزارت ارشاد اسلامی مکلف است آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف 4 ماه پس از ابلاغ تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند.
قانون فوق مشتمل بر مادة واحده و شش تبصره در جلسة روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ1365/8/13  به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمیجناب آقای حسینی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

47310/38514/198882  تاریخ 90/10/10

با سلام، بازگشت به نامه شماره 91204/1 مورخ 1390/6/19 درخصوص «ضوابط انتشار و نرخ چاپ آگهی‌های دولتی»، به استحضار می‌رساند با توجه به بند (5) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- مصوب 1364- موضوع جزو صلاحیت‌های قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و وزارت مذکور می‌تواند براساس صلاحیت قانونی یاد شده اقدام لازم را انجام دهد.

علی صدوقی

برای دریافت تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنید33663/1

11/3/92


کلیه وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی 


باسلام

احتراماً پیرو نامه شماره 179778/1 مورخ 03/12/90، و با توجه به نامه شماره 198882/38514/47310 مورخ 10/10/1390 دبیر محترم هیأت دولت و در اجرای بند (5) ماده (2) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر مقررات جاری، به پیوست آیین‌نامه تعرفه نرخ آگهی‌های دولتی در مطبوعات در (10) ماده و (5) تبصره برای استحضار و ابلاغ به واحدهای تابعه ایفاد می‌شود.

سید محمد حسینیبرای دریافت تصویر بخشنامه اینجا کلیک کنیدبرای مشاهده تعرفه نرخ آگهی های دولتی، دستورالعمل ها، رتبه بندی نشریات، امار آگهی های دولتی تهران و سایر استانها اینجا کلیک کنید