اقناع افکار عمومی، کلید مقابله فرهنگی با قاچاق

دومین نشست کمیته تخصصی فرهنگ و رسانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی، رییس کارگروه فرهنگی و اجتماعی ستاد و نمایندگان دستگاه ها و سازمان های عضو کمیته روز 2شنبه بیستم آبان ماه جاری برگزار شد.

محمد خدادی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست با تأکید بر اینکه پدیده ی قاچاق، مفهومی بین المللی و گسترده است و به واسطه ی گستره اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در تمام سطوح جامعه تأثیرگذاری دارد، گفت: افکار عمومی و سهم و نقش آحاد جامعه در موضوع مقابله ی فرهنگی با قاچاق، مسأله ی پراهمیتی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی جریان سازی رسانه ای و استفاده از روش های تبیینی و اقناعی را برای تنویر افکار عمومی موثر دانست و اظهار داشت: اطلاعات موثر و موثق که امکان قضاوت و مقایسه را نسبت به مفهوم قاچاق و اثرات مخرب آن در وجوه مختلف افزایش دهد و به سادگی، زمینه ی درک و فهم مخاطب را فراهم نماید، باید توسط کمیته ی فرهنگ و رسانه تولید شده و در اختیار عموم قرار گیرد.

عبداله هندیانی رییس کارگروه فرهنگی و اجتماعی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این نشست با اشاره به برگزاری گردهمایی ارایه نیازهای فناورانه در پیشگیری و مبارزه با قاچاق گفت: این گردهمایی 3 روزه با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نوآور و دستگاه ها و سازمان های عضو ستاد با هدف گسترش مشارکت های مردمی در پیشگیری و مقابله با قاچاق در پانزده محور و موضوع برگزار خواهد شد.

در پایان نشست، اعضای کمیته در مورد ضرورت انجام و بهره گیری از نتایج پیمایش ها و تحقیقات میدانی بررسی وضعیت نگرش و رفتار افراد جامعه نسبت به پدیده قاچاق، رویکردشناسی افکار عمومی و تهیه آمار و اطلاعات دقیق برای تولید محتوای متناسب با نیاز مخاطب بحث و تبادل نظر کردند.
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸