تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

کاربرگ ارائه طرح تابلو های تبلیغات محیطی

بسمه تعالی 

کانون های آگهی و تبلیغاتی و متقاضیانی که خواستار اجرای طرح تبلیغات محیطی می باشند، ضرورت دارد  نسبت به ارائه طرح های مربوطه از طریق کاربرگ ارائه طرح تابلوهای تبلیغات محیطی اقدام نمایند.

برای دانلود فرم  pdf کاربرگ ارائه طرح تابلو های تبلیغات محیطی   اینجا  کلیک کنید


برای دانلود فرم  word کاربرگ ارائه طرح تابلو های تبلیغات محیطی اینجا کلیک کنید