نشست هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی با مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

اعضای منتخب هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی روز 27 شهریور جاری با مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی دیدار و گفت و گو کردند.

به گزارش روابط عمومی دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی، رییس هیات مدیره، دبیر و اعضای هیات مدیره انجمن با تشریح شرایط کنونی فعالیت در حوزه تبلیغات؛ ضرورت ایجاد ظرفیت های جدید، رفع محدودیت ها و چالش ها برای کمک به رونق تبلیغات و رشد و توسعه فعالیت های تبلیغاتی در فضای اقتصادی کنونی را مورد تاکید قرار دادند.

تشکیل اتحادیه و رفع موانع، زمان بندی و بازه اجرای آن، چگونگی فعالیت کانون های تبلیغاتی وابسته به صاحبان صنایع و تولیدکنندگان، تعیین راه کارهای صدور مجوزهای آموزشی، کمک به حل و فصل مسائل مالیاتی و بیمه ای کانون های تبلیغاتی از دیگر مسائل مطرح شده در این نشست توسط اعضای هیات مدیره انجمن بود.

احسان اله حجتی مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی با تاکید بر ضرورت تعامل پیوسته با نمایندگان تشکل های صنفی حوزه تبلیغات و بهره گیری از ظرفیت های موجود در راستای مساله شناسی، حل مسائل و چالش ها؛ توسعه و تنوع بخشی برنامه ها را در چارچوب مشارکت نهادهای تخصصی و حرفه ای قابل اجرا دانست.

حجتی هم چنین، هم افزایی فکری و محتوایی را در راستای ایجاد تفاهم و همدلی بیشتر بین دولت و بخش خصوصی برای انجام امور غیر حاکمیتی و تحقق برنامه ها از طریق انجمن ها و تشکل های مرتبط ضروری خواند.

مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی افزود: امیدواریم در دوره جدید با کمک همه فعالان حوزه تبلیغات، مساله هایی چون کمک به تشکیل اتحادیه، ساماندهیِ آموزش های رسمی و آزاد، اصلاح قوانین و مقررات، رتبه بندی کانون ها و ... اجرایی شوند.

انتخابات انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی 8 مرداد گذشته برگزار شد و اعضای مجمع عمومی انجمن برای دوره 2 ساله فعالیت یازدهمین هیات مدیره خود، 7 عضو اصلی 2 عضو علی البدل و 2 بازرس را انتخاب کردند. شاهین ترکمن و ساعد جنانی نیز به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر هیات مدیره فعالیت می کنند.


شنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۸