تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

سایت‌های تخصصی روابط عمومی

مؤسسات روابط عمومی

انجمن های روابط عمومی

وب لاگ های روابط عمومی

پایگاه های رسمی روابط عمومی

وب لاگ های رسمی روابط عمومی

سایت های روابط عمومی خارجی

وبلاگ های روابط عمومی خارجی

سایت های ادارات کل استان ها