تبلیغات بازرگانی | کانون های تبلیغاتی

[+] جستجوي پيشرفته
  نام استان تعداد کانون ها مجوزهای صادر شده مجوزهای لغو شده نشانی اینترنتی
1 آذربایجان شرقی    544     url
2 آذربایجان غربی    308     url
3 اردبیل    232     url
4 اصفهان    493     url
5 البرز    213     url
6 ایلام    56     url
7 بوشهر    195     url
8 تهران    1303     url
9 جنوب استان کرمان    37  6  - url
10 چهارمحال و بختیاری    84  32  14 url
11 خراسان جنوبی    60  8  3 url
12 خراسان رضوی    408  95  37 url
13 خراسان شمالی    43  21   url
14 خوزستان    501     url
15 زنجان    66     url
16 سمنان    104     url
17 سیستان و بلوچستان    47  15  8 url
18 فارس    429     url
19 قزوین    127     url
20 قم    107  6  70 url
21 کردستان    117     url
22 کرمان    258     url
23 کرمانشاه    133     url
24 کهکیلویه و بویراحمد    16  9  1 url
25 گلستان    168  39  8 url
26 گیلان    354     url
27 لرستان    147  3   url
28 مازندران    521  39  45 url
29 مرکزی    202  20   url
30 منطقه آزاد اروند    1    
31 منطقه آزاد قشم    32     url
32 هرمزگان    144     url
33 همدان    246  22  12 url
34 یزد    233     url
جمع:  7929  315  198