تبلیغات بازرگانی | کانون های تبلیغاتی

[+] جستجوي پيشرفته
  نام استان تعداد کانون ها مجوزهای صادر شده مجوزهای لغو شده نشانی اینترنتی
1 آذربایجان شرقی    546     url
2 آذربایجان غربی    309     url
3 اردبیل    233     url
4 اصفهان    523     url
5 البرز    225     url
6 ایلام    56     url
7 بوشهر    201     url
8 تهران    1482     url
9 جنوب استان کرمان    37  6  - url
10 چهارمحال و بختیاری    84  32  14 url
11 خراسان جنوبی    61  8  3 url
12 خراسان رضوی    486  95  37 url
13 خراسان شمالی    43  21   url
14 خوزستان    506     url
15 زنجان    66     url
16 سمنان    104     url
17 سیستان و بلوچستان    81  15  8 url
18 فارس    430     url
19 قزوین    127     url
20 قم    107  6  70 url
21 کردستان    117     url
22 کرمان    261     url
23 کرمانشاه    135     url
24 کهکیلویه و بویراحمد    53  9  1 url
25 گلستان    169  39  8 url
26 گیلان    355     url
27 لرستان    148  3   url
28 مازندران    556  39  45 url
29 مرکزی    203  20   url
30 منطقه آزاد اروند    1    
31 منطقه آزاد قشم    33     url
32 هرمزگان    144     url
33 همدان    247  22  12 url
34 یزد    233     url
جمع:  8362  315  198