تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

گفتگوی ویژه در بخش تشکیل اتحادیه

مقدمه:
به طور معمول اتحادیه های صنفی، عالی ترین تشکل هر گروه شغلی محسوب می شود که از طریق آن افراد می توانند تمامی امور مربوط به صنف و شغل خود را حل و فصل نمایند.
در همین ارتباط دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی در راستای کاهش تصدی گری و افزایش نقش سیاستگذاری و نظارتی و همچنین تقویت بخش خصوصی در حوزه وظایف خود، از سال 1382 تا کنون با حمایت از جریان تشکیل اتحادیه مستقل کانون های تبلیغاتی، اقدامات مهمی را در این مورد انجام داده است که حاصل آن تشکیل اتحادیه مستقل صنف کانون های تبلیغاتی در استان اصفهان و رسیدن به مراحل پایانی تشکیل این اتحادیه در چندین استان است.
بر این اساس و به منظور آگاهی از نظرات دست اندرکاران مربوطه، پیرامون موضوع تشکیل اتحادیه و دستیابی به راه حل های اجرائی به منظور تسریع در تحقق آن، سؤالاتی برای این عزیزان طرح شده است که در ادامه از پاسخ و نظرات آنها آگاه می شویم.


  صفحه 1 از 1 | [1]