دوره آموزشی رؤسا و کارشناسان مطبوعات و تبلیغات ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌های استان اصفهان برگزار شد.۱۳۹۵/۱۱/۱۳
بازگشت
HHHHHHH.JPG
OOOOO.JPG
SSSSSSS.JPG