تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

بازدید معاون محترم امور مطبوعاتی واطلاع رسانی از اداره کل تبلیغات واطلاع رسانی


بازدید معاون محترم  امور مطبوعاتی واطلاع رسانی از اداره کل تبلیغات واطلاع رسانی 
۱۳۹۶/۱۰/۳۰
بازگشت
۲۰۱۸۰۱۱۰_۱۰۳۴۱۱.jpg
۲۰۱۸۰۱۱۰_۱۰۱۹۳۰.jpg
۲۰۱۸۰۱۱۰_۱۱۴۲۳۹.jpg
۲۰۱۸۰۱۱۰_۱۱۳۹۲۶.jpg
۲۰۱۸۰۱۱۰_۱۱۳۹۵۷.jpg
[1]  2  صفحه 1 از 2 >>