تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

پانزدهمین نمایشگاه تبلیغات

عکس: محمد عباد الله
تصاویری از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
بازگشت
15 Tablighat (2).jpg
15 Tablighat (4).jpg
15 Tablighat (5).jpg
15 Tablighat (6).jpg
15 Tablighat (7).jpg
15 Tablighat (8).jpg
[1]  2  3  > صفحه 1 از 3 >>