نشست مدیران مسئوول کانون های آگهی و تبلیغات استان قم با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد

         این نشسـت با حضور مدیر کل و مــعاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم، رئیس اتحادیــــه چاپ خانه داران و تعدادی از مدیر مسئولان کانون های تبلیغاتی استان قم،  برای بررسی و حل مشکلات این صنف برگزار شد.
       در ابتدای این جلسه رئیـــس اتحــــادیه چاپخانه داران گزارشی از کارهای صورت گرفته در زمینه سامان دهی پرونده ها و صدورمجوزها ارائه و به برخی مشکلات این صنف اشاره کردودر ادامه مدیران کانونهای آگهی تبلیغاتی استان قم به تشریح مـشکلات پرداخته و پیشنهاد ها و نقطه نظرات خود را ارائه دادند.

   در این جلسه مقرر شد:
• اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان از تشکیل اتحادیه کانون های تبلیغاتی فعال استان حمایت کند.
• هماهنگی لازم با بخش ها وسازمانهای مختلف ذیربط در امور تبلیغات شهری از جمله شهرداری به عمل آید.
• نماینده کانون های تبلیغاتی در کمیته تبلیغات استان حضور داشته باشد.
• برای متعادل کردن نرخ و هزینه های تبلیغاتی، فرهنگ سازی صورت گیرد.
• کانون های تبلیغاتی استان فقط در محدوده همین استان فعالیت کنند.
• با هماهنگی با شورای روابط عمومی استان، بر همکاری ادارات روابط عمومی با کانون هاتاکید شود.
• حمایت های مادی و معنوی از کانون های فعال استان انجام گیرد .
• برگزاری نمایشگاه و جشنواره صنعت تبلیغات در استان با مشارکت و همراهی کانون ها در دستور کار قرار گیرد.
• با تعریف مولفه ها و شاخص ها ی علمی، کار رتبه بندی کانون های استان شروع شود.


يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹