شماره مجوز ارشاد در تمام بیلبردهای تبلیغاتی مشهد درج شد

درچهارمین جلسه شــــورای تبلیغات محیطی که با هدف ضرورت یکپارچگی نظام تبلیغات شـــهری، مدیریت واحد و سازماندهی پیام های تبلیغاتی و با حضــور نماینده شـهرداری مشهد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد، درج شماره مجوز ارشاد در تمام بیلبردهای تبلیغاتی شهر الزامی شد.
         با گسترش شهرنشـینی و ماشینی شدن جوامع، پیامهــای تبلیغاتی یکی از مراجع فکری مردم به شمار رفته که بر همین اســـاس روزانه هزاران پیام تبلیغاتی صوتی – بصری، متـفاوت و گاه متضاد، در معرض دید شــهروندان و زائـــرین بارگاه ملکوتی حضــرت رضا (ع) قرار می‌گـــیرد .
     دبیری، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشـــهد با بیان این مطلب تصـریح کرد:" آنچه در قانــــون صراحت دارد مـشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی است که صـــرفا توسط کانون های آگـــهی و تبلیـــغات دارای مـــجوز وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی امکــان پذیر است در همین ارتباط از تمام نهــــاد ها و سازمان ها تقاضـا می شود برابر مقررات با ما همکاری نمایند، از مراجع قضایی و انتظامی نیز برای اجرای قانون تقاضای کمک داریم ."
        وی با بیان اینکه تلـــویزیون های شهری نیز از این قانون مســــتثنی نیستند گفت:"برای آنچـــــه که به رویت مخاطبین می رسد باید پیش از اجرا، مجــــوز لازم دریافت شود ودر غیر اینصـــورت برابر با ماده 14 قانون مقررات تبلیغاتی کشور برخورد خواهد شد. تبلیغات داخل مجتــــمع های تجاری که عمـــومی تلقی می شود و  نیز سامانه بلوتوث و طرح های تبلیـغاتی و تلویزیون های شهری تبلیغاتی داخل مجتمع های تجاری نیز باید بر اساس مقررات تبلیغاتی باشند."
        وی تصریح کرد:" آنچه مورد نگرانــــی است، پوشـــاندن کامل نمای ساختمانی با نمادهای تبلیغاتی توسط بعضی شرکتهای غیرمجاز است که این موضوع ضمن مغایرت با استانداردهای مبلمان شهری و عمرانی، فاقد ارزش تبلیغاتی در پایتخت معنوی ایران می باشد. "
        وی با اشاره به بروز برخی مشکلات اجتماعی ناشی از فعالیت غیرقانونی اشخاص فاقد مجوز در حوزه تبلیغات و لزوم رعایت کامل قوانین گفت:"براســـاس قانون قبل از اجرا و نمایش طرح‌های تبلیغاتی، باید مجوز لازم از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد اخذ شود و بدین ترتیب از نمایـــش طرح‌های تبلیغاتی که مغایر با اخلاق و ارزش‌های فرهنگی و عرفی جامعه است، جلوگیری می‌شود."
        وی در پایان، اظهار امیدواری کرد با هــمراهی و مشــارکت همه مسئولان ذیربط در بخش‌های مختلف مدیریت شهری و با در نظر گرفتن قوانین مصرح، می توان از بروز این گونه مشـکلات جلوگیری به عمل آورد.


يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹