مجوز هشت کانون آگهی و تبلیغات در مشهد باطل شد

 

          در راستای ساماندهی مراکز فرهنگی و هنری سطـــح  شهر مشهد، مجوز هشت کانون آگهی و تبلیغات در مشهد  باطل شد.
         دبیری رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی  مشهد در این زمینه افزود:" طبق تبصره ماده هشـــت آیین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه فعالیت کانــــون های آگهی و تبلیغات، هرگونه تغـــــــییر در مدیران  و مــکان کانون  های تبلیغاتی باید با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هماهنــــگ شود." همچنین بر اساس ماده 19 دارندگان پروانه،  اگر بعد از شروع فعالیـــت،  یک سال از ادامه کار خودداری کنند  یا فعالیتی نداشـــته باشند، پروانه آنها لغــــــــو و از ادامه کار آنها جلوگیری  خواهد شد و پروانه این هشت کانون آگهی و تبلیغات  با نام های رسانــــــه برتر، آبنوس، مشهد شکوفا، دلتا، تاش توس، آریا، آرمان برتر، فرا فیلم بر این  اســـاس باطل شده است
      وی با اشاره به بروز برخی مشکلات اجتماعی ناشی از فعالیت غیر قانونی اشخاص فاقد مجوز در حــــوزه تبلیغات  و لزوم  رعایت کامل قوانـــــین گفت:"بر اساس قانون، کانون های تبلیغـــــاتی قبل از اجرا  و نمایــش طرح های تبلیغاتی، باید بر اساس قانون  مجوز لازم  را از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اســـتان اخذ کنند و بدین ترتـــــیب از نمایش طرح های تبلیغاتی که مغایر با اخلاق  و ارزش های فرهنگی و عرفی جامعه است، جلوگیری می شود . گفتنی است از ابتدای امسال 57 کانون آگهی و تبلیغات در مشهد مجوز فعالیت گرفته اند.


سه شنبه ۰۳ اسفند ۱۳۸۹