برگزاری انتخابات انجمن تبلیغات استان البرز

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان البرز، اولین مجمع عمومی انجمن تبلیغات استان به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان آن روز چهارشنبه، هفتم تیرماه، در محل این اداره کل، تشکیل شد و اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن توسط اعضاء انتخاب شدند.
محمد طاهری رییس اداره مطبوعاتی ، تبلیغاتی و اطلاع رسانی استان البرز گفت:"  طی این انتخابات ، مدیران مسئول کانون های آگهی و تبلیغات اطلاعات روز، صبا گرافیک ، نگار گستر ، مرسل پیام ، ره آورد به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیران مسئول کانون های آگهی و تبلیغاتی ترسیم  و  هنر مدرن، به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و مدیران مسئول کانون های آگهی و تبلیغات هرمز نقش و نگین آفاق شهر به عنوان بازرسان اصلی و آقای سینا داداش خان به عنوان بازرس علی البدل توسط اعضای انجمن انتخابات شدند."
وی پیگیری مطالبات و خواسته های اعضای انجمن و کمک به ساماندهی حوزه تبلیغات در استان البرز را از جمله اهداف مهم این انجمن بیان کرد و افزود:"  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز به عنوان متولی اصلی فرهنگ و هنر استان حمایت های لازم را از انجمن تبلیغات در راستای اجرای قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور خواهد داشت ."
منبع: اداره ارشاد البرز


دوشنبه ۱۹ تير ۱۳۹۱