تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

در پایان نخستین روز از نهمین همایش کارشناسان تبلیغات و معاونان فرهنگی صورت گرفت:بحث و بررسی پیرامون صدور پروانه های فعالیت کانون های تبلیغاتی

در پایان نخستین روز از نهمین همایش کارشناسان تبلیغات و معاونان فرهنگی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور، در مورد نحوه صدور پروانه های فعالیت کانون های آگهی و تبلیغات، بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این جلسه از فعالیت استان های مختلف کشور در مورد صدور و تمدید پروانه های کانون های تبلیغاتی به تفکیک جنسیت، استان ها، دوره زمانی، تمرکز در مرکز استان و شهرستان های تابعه، گزارشی ارائه و درمورد چگونگی انجام کارها از طریق سامانه تبلیغ مطالبی بیان شد. علاوه بر این در این جلسه در مورد مسائل و مشکلات این حوزه و نحوه تعامل و همکاری دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی با کارشناسان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان های سراسر کشور مطالبی بیان شد. همچنین در ارتباط با مزایای به کارگیری سامانه تبلیغ از جمله دسترسی کامل به بانک اطلاعاتی جامع از کانون های تبلیغاتی سراسر کشور، سهولت آمارگیری، دسترسی کامل به مستندات و مدارک کانون های تبلیغاتی و ... توسط کارشناسان دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی مطالبی ارائه شد. گفتنی است نهمین همایش کارشناسان تبلیغات و معاونان فرهنگی، روز یکشنبه مورخ 92/6/17 نیز به کار خود ادامه خواهد داد.
شنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۲