تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

کارشناسان تبلیغات استان‌ها در نهمین همایش اظهار کردند:فعالیت‌های اخیر معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی در حوزه تبلیغات چشم‌گیر و تأثیرگذار بوده است

محمدزاده در نهمین همایش کارشناسان تبلیغات و معاونان فرهنگی استان‌ها اظهار کرد: "برگزاری اینگونه همایش‌ها زمینه تبدیل تجربیات شخصی دست‌اندرکاران تبلیغات به تجربیات همگانی و عمومی را فراهم می‌آورد."
وی تصریح کرد: "وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روشن کردن مسیر انسان‌ها و حرکت در خط اعتدال است. اگر فقط بر حقوق تکیه کنیم، ‌منجر به بی‌قیدی می‌شود و اگر بر حدود اصرار ورزیم به استکبار می‌انجامد."
پس از سخنان محمد جعفر محمدزاده، کارشناسان تبلیغات استان‌ها فعالیت‌های انجام شده در دوره اخیر در معاونت امور مطبوعاتی در حوزه تبلیغات را تأثیرگذار، نتیجه‌بخش و چشم‌گیر دانستند و فعالیت‌های صورت گرفته در دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی را در مسیر پیشرفت و تعالی صنعت تبلیغات و رشد و توسعه استان‌های کشور در این حوزه، حرکتی مثبت و مثمر ثمر قلمداد کردند.
در بخشی از همایش یاد شده، کارشناسان تبلیغات استان‌ها به طرح و بررسی موضوعاتی چون اعتبارات استان‌ها در بخش تبلیغات،‌ساماندهی بین بخشی و بین وزارتخانه‌ای و برگزاری همایش‌های فصلی و استانی پرداختند و پاسخ معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، زمینه تعاملی مناسب میان مسئولان و متصدیان تبلیغات در استان‌ها را فراهم آورد.
به گفته شرکت‌کنندگان این همایش، اهتمام، دقت نظر و توجه معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی و همچنین مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی، در مقایسه با دوره‌های کاری قبلی در این حوزه حرکتی رو به جلو و مناسب بوده است که برگزاری مناسب نهمین همایش کارشناسان تبلیغات و معاونان فرهنگی استان‎ها نیز نشانگر همین مسأله است..
همایش کارشناسان تبلیغات و معاونان فرهنگی،‌16 و 17 شهریور ماه،‌ با هدف بحث و بررسی پیرامون قوانین و مقررات تبلیغات برگزار شد.

 


يكشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۲