توسط دفتر تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفت: صدور 116 پروانه تمدیدی و 50 پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی در شهریور ماه سال جاری

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فر‏‏هنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد:" طی شهریور ماه گذشته، 116 پروانه فعالیت کانون آگهی و تبلیغاتی در سراسر کشور تمدید و 50 پروانه فعالیت نیز صادر شده است."
این دفتر، طی شش ماهه اول سال جاری، 709 پروانه فعالیت تمدیدی و 363 پروانه فعالیت جدید برای استان های سراسر کشور صادر کرده است.
گفتنی است نمودار صدور مجوز در مدت مشابه سال گذشته، 293 پروانه صادره و 474 پروانه تمدیدی را نشان می دهد که این تعدا،د رشد چهل درصدی در این حوزه را نشان می دهد.

111


سه شنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۲