تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

در مردادماه جاری صورت گرفت؛ صدور پروانه فعالیت 8 کانون آگهی و تبلیغاتی در استان اردبیل


اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل در آخرین جلسه کمیته تبلیغاتی این استان که 16 مردادماه جاری تشکیل شد، 15 پرونده تشکیل کانون آگهی و تبلیغاتی را بررسی کرد. 
در این جلسه از میان 15 پرونده تقاضای تشکیل کانون آگهی و تبلیغاتی، 8  متقاضی تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی موفق به دریافت مجوز و پروانه فعالیت شدند.
همچنین بر اساس بازرسی صورت گرفته توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل از کانون‌های تبلیغاتی در این استان و با استناد به ماده 19 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌آگهی و تبلیغاتی، 19 کانون‌ غیرفعال در این استان شناسایی و پروانه فعالیت آن‌ها لغو شد.
گفتنی است، جلسات کمیته‌ تبلیغاتی در استان اردبیل به صورت مستمر و ماهانه تشکیل می‌شود و در کنار رسیدگی به پرونده متقاضیان کانون‌های تبلیغاتی،‌ آخرین وضعیت فعالیت کانون‌ها مورد تحقیق و بررسی قرار می‌گیرد.


سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۳