تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

مجوز 67 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شد

هیأت نظارت برمطبوعات، پس از بررسی شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات، مجوز انتشار 65 نشریه و 2 پایگاه اطلاع‌رسانی را صادر کرد.
در این جلسه هیأت نظارت بر مطبوعات که دوشنبه 10 شهریورماه جاری برگزار شد، تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسؤولی 49 نشریه نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.


چهارشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۳