تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

مجوز انتشار 34 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شد

هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 25 نشریه و 9 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.
هیأت نظارت برمطبوعات، در جلسه روز دوشنبه 15 دی ماه جاری، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی را مورد بررسی قرار داد. در این جلسه 25 نشریه مجوز انتشار و 9 پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز فعالیت دریافت کرد.
همچنین در ادامه جلسه یاد شده تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 40 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.


دوشنبه ۲۲ دى ۱۳۹۳