تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

مجوز انتشار 58 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شد

هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز فعالیت 35 نشریه و 23 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.
به گزارش دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات، در جلسه روز سه شنبه 6 بهمن‌ماه این هیأت، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 35 نشریه و 23 پایگاه اطلاع‌رسانی مجوز فعالیت دریافت کردند.
در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسؤولی 49 نشریه نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.


سه شنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۳