تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

برگزاری هجدهمین آزمون فنی متقاضیان تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی در استان خراسان رضوی

هجدهمین آزمون فنی متقاضیان تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی در استان خراسان رضوی به همراه دو کارگاه آموزشی، روز پنجشنبه 8 مردادماه در محل هنرستان هنرهای زیبای پسران مشهد برگزار شد.
پس از این آزمون که با حضور بیش از 100 شرکت‌کننده برگزار شد، در کارگاهی آموزشی، قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور تشریح و به منظور آشنایی بیشتر علاقمندان و متقاضیان تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی با فضای قانونی این فعالیت، نکاتی در خصوص نحوه فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی در چارچوب قانون مطرح شد. 
همچنین در کارگاه دیگری مطالبی در خصوص "روابط عمومی و تأثیر آن بر تبلیغات" ارایه و جزواتی در خصوص آشنایی بیشتر متقاضیان با مباحث علمی روابط عمومی و تبلیغات ارایه شد. 


دوشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۴