تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

رسیدگی به 30 پرونده کانون آگهی و تبلیغاتی در جلسه کمیته تبلیغات استان یزد

پنجاه و یکمین جلسه کمیته تبلیغات استان یزد، شنبه 24 مردادماه جاری در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار شد.

در این جلسه، فعالیت‌ها و پرونده 29 کانون آگهی و تبلیغاتی بررسی و با تغییر صاحب‌امتیازی یک کانون موافقت شد.

شایان ذکر است، در جلسه یاد شده موضوع اعطای مجوز به 10 متقاضی کانون آگهی و تبلیغاتی جدید مطرح و در نهایت با 7 تقاضا موافقت شد.


چهارشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۴