تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

رسیدگی به 20 پرونده کانون آگهی و تبلیغاتی در سی و پنجمین کمیته تبلیغات خراسان جنوبی

سی و پنجمین جلسه کمیته تبلیغات استان خراسان جنوبی 28 مردادماه سال جاری در محل اداره کل فرهنگ و ارشا د اسلامی این استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی در این جلسه پرونده 12 متقاضی تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی بررسی و با تأسیس 3 کانون موافقت شد.
همچنین در جلسه یاد شده پرونده 8 کانون آگهی و تبلیغاتی با موضوع "درخواست تعطیلی موقت" و "تصمیم‌گیری در زمینه تخلفات" مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه آن طبق ماده 19 آئین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی، پروانه فعالیت 5 کانون آگهی و تبلیغاتی ابطال، پروانه فعالیت 2 کانون تعلیق و با تعطیلی موقت یک کانون موافقت شد.


دوشنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۴