تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

سی و ششمین جلسه کمیته تبلیغات استان خراسان جنوبی برگزار شد

سی و ششمین جلسه کمیته تبلیغات استان خراسان جنوبی، سه‌شنبه 21 مهرماه جاری در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.
به گزارش روابط‌عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، در این جلسه پرونده 8 متقاضی تأسیس کانون آگهی و تبلیغات مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس 7 متقاضی موفق به دریافت مجوز تأسیس کانون شدند.
همچنین در جلسه یاد شده با واگذاری و تغییر مدیرمسؤولی 2 کانون آگهی و تبلیغاتی موافقت شد.


سه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۴