تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

برگزاری بیست و پنجمین جلسه کمیته تبلیغات استان زنجان

بیست و پنجمین جلسه کمیته تبلیغات استان زنجان، 21 مهرماه در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار شد و مصوباتی را در پی داشت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان،‌ در این جلسه بر اساس نتایج آزمون فنی متقاضیان راه‌اندازی کانون آگهی و تبلیغاتی با تأسیس یک کانون پس از انجام استعلام و مراحل اداری مربوط موافقت شد.
بررسی پرونده تغییر مدیر مسؤولی و تمدید پروانه فعالیت دو کانون آگهی و تبلیغاتی نیز از دیگر مصوبات این جلسه بوده است. همچنین بر اساس ماده 19 آیین‌نامه تأسیس و نظارت بر نحوه فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی و گزارش غیرفعال بودن سه کانون آگهی و تبلیغاتی این استان، پروانه فعالیت آن‌ها لغو شد.


يكشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۴