تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

جلسه کمیته تبلیغات استان یزد در آبان ماه برگزار شد

پنجاه و دومین جلسه کمیته تبلیغات استان یزد دوشنبه 11 آبان ماه جاری، در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار و در آن با تأسیس 11 کانون آگهی و تبلیغاتی جدید موافقت شد.
در این جلسه، پس از بررسی درخواست 12 متقاضی کانون آگهی و تبلیغاتی، با تأسیس 11 کانون، تغییر مدیرمسؤول 2 کانون آگهی و تبلیغاتی و لغو پروانه فعالیت یک کانون-به درخواست صاحب امتیاز آن- موافقت شد.
شایان ذکر است در جلسه یاد شده، تقاضای تأسیس مجدد 2 کانون آگهی و تبلیغاتی که سال گذشته به دلیل عدم فعالیت و بر اساس ماده 19 آیین‌نامه نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی مجوز آن‌ها باطل شده بود،‌ مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت تصمیم‌گیری درباره آن‌ها به جلسه آتی کمیته تبلیغات استان موکول شد.
گفتنی است،‌ در حال حاضر214 کانون آگهی و تبلیغاتی در استان یزد فعالیت می‌کنند.


چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۴