تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

آغاز به کار سامانه جدید صدور پروانه فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغات

ثبت بیش از 60 تقاضا از سراسر کشور در سامانه جدید که بیشترین ثبت تقاضا مربوط به استان تهران به تعداد 22 ثبت‌نام می‌باشد.
اداره کل تبلیغات و اطلاع‌رسانی براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده سامانه اینترنتی صدور پروانه فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغاتی را از ابتدای مهر سال جاری راه‌اندازی نموده است.
براساس این گزارش تاکنون تعداد 60متقاضی از طریق این سامانه نسبت به ثبت تقاضا خود اقدام نموده‌اند.
گفتنی است متقاضیان صدور پروانه فعالیت کانون‌های آگهی و تبلیغات در حال حاضر باید از طریق این سامانه به نشانی e-tablighat.ir و با استفاده از راهنمای مندرج در صفحه اول آن نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. یادآور می‌گردد آن دسته از متقاضیانی که نسبت به تمدید پروانه فعالیت کانون خود می‌خواهند اقدام نمایند باید به روش قبل از طریق اداراه کل استان‌ها و سامانه مربوطه پیگیری کنند. چهارشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۵