تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

هفتمین جلسه کمیسیون ساماندهی تبلیغات تولیدات داخل برگزار شد

هفتمین جلسه کمیسیون ساماندهی تبلیغات با حضور مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی به همراه معاونان این اداره کل در معاونت امور اقتصاد وبازرگانی برگزار شد .
 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی، در این نشست پیرامون زمینه سازی برای کمک به تبلیغات برندهای منتخب کشور بحث و بررسی انجام شد و با بررسی قوانین موجود، مقرر شد در خصوص آن قبیل نامهای تجاری داخلی که دارای نام بیگانه هستند مکاتبه ای از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و با شورای هماهنگی پاسداشت زبان و ادب فارسی انجام شود و درخواست رسیدگی به این موارد درخواست شود.
در این جلسه دکتر حیدری، مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی با اشاره به جایگاه تکالیف و اختیارات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص تبلیغات بازرگانی بر لزوم ادامه فعالیت کمیسیون در چارچوب وظایف محوله که در آیین نامه اشاره شده است تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد کمیسیون با جدیت بیشتر زمینه حمایت از تبلیغات برندهای منتخب داخلی را فراهم کند  و وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی نیز در این ارتباط همکاری شایسته را انجام خواهد داد.دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵