تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی اعلام کرد::صدور و تمدید 189 پروانه تأسیس کانون های آگهی و تبلیغاتی در دی ماه سال جاری

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی، طی دی ماه سال جاری تعداد 60مجوز تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی صادر و در همین مدت، 129مجوز نیز  توسط دفتر تبلیغات و اطلاع‌رسانی تمدید اعتبار شده است.
بر اساس گزارش عملکرد یک ماهه این دفتر، استان تهران با صدور و تمدید 62 پروانه فعالیت،  بیشترین تعداد  این آمار را به خود اختصاص داده است و پس از تهران، استان اصفهان با صدور و تمدید 17پروانه فعالیت، بالاتر از سایر استان‌ها در این خصوص  قرار دارد.
بر اساس آمار ارایه شده، در آبان ماه سال جاری، 135نفر از دریافت‌کنندگان مجوز تأسیس کانون آگهی و تبلیغاتی را مردان و 54نفر را زنان تشکیل داده‌اند .

سه شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۵