تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد: افزایش یارانه رسانه های مروج اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق

دکتر محمّد حیدری، مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی و  نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد: افزایش یارانه رسانه های مروج اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق
نشست رسانه‌های جمعی، اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز گذشته با حضور معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از مدیران مسئول و سردبیران نشریات استان تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی این اداره کل ، سید محمدرضا عبادی، معاون فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به جایگاه و اهمیت موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نگاه مسؤولان نظام و ملموس بودن آثار مخرب آن در جامعه از تأثیر مبارزه با این پدیده شوم در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی سخن گفت.

در ادامه این نشست قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به بیان چیستی پدیده قاچاق، برآورد و تبیین وضعیت موجود، چرایی و علل وقوع این پدیده و تبیین برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله‌ای و نیز اقدامات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت.

همچنین برزین ضرغامی؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با بیان آثار مخرب قاچاق، یکی از ریشه های شکل گیری قاچاق را پنهان کاری برخی افراد سود جو عنوان کرده و با توجه به رسالت رسانه های جمعی برای شفاف سازی خواستار توجه بیشتر مطبوعات و نشریات استان تهران به موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد.

در ادامه محمد حیدری؛ نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تعیین موضوع اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از شاخص های میزان یارانه دریافتی مطبوعات و رسانه های جمعی خبر داد و گفت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد مقاومتی لازم است یارانه مطبوعاتی که به موضوع اقتصاد مقاومتی، ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل و تبیین عوارض و آسیب های ناشی از مصرف کالاهای قاچاق توجه می کنند افزایش یابد.

این نشست با هدف هم‌افزایی میان رسانه‌های جمعی استان تهران برای مبارزه هوشمندانه با قاچاق کالا و ارز، تبیین عوارض و آسیب های ناشی از مصرف کالای قاچاق و مدیریت بازار مصرف و تقاضای کالای شب عید در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد

يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵