تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

برگزاری نودو یکمین جلسه کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور

نود ویکمین جلسه کمیته مرکزی سازمان های تبلیغاتی کشور  روز سه شنبه 12 بهمن ماه 1395 با حضور دکتر انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران،مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ا، رئیس انجمن صنفی شرکت های تبلیغاتی ایران و با شرکت نمایندگانی از مرکز اصناف و بازرگانان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی در این جلسه تشکیل اتحادیه سراسری کانون های آگهی و تبلیغاتی ، تبلیغات در فضای مجازی و آموزش دوره ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بنابراین گزارش مقرر شد جدول زمانبندی و شرایط تشکیل اتحادیه سراسری کانون های آگهی و تبلیغاتی تا پایان سال جاری با همکاری اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی و مرکزامور اصناف  و بازرگانان تهیه شود.
 همچنین تصمیم گرفته  شد هر یک از اعظای جلسه در مورد شرایط و چگونگی تبلیغات در فضای مجازی بررسی لازم را انجام داده و در جلسات آتی مطرح نمایند.
در خصوص موضوع آموزش دوره¬ای برای کانون های آگهی و تبلیغاتی مقرر شد اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی طی بررسی و مذاکره با دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه در این ارتباط اقدام مقتضی را انجام داده و شرایط آموزش دست اندرکاران کانون ها را فراهم نمایند .


سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵