تولید و مصرف کالای ایرانی ، اشتغال پایدار و رونق اقتصادی با خرید کالای ایرانی اقتصاد را توانمند کنیم استقبال از کالای ایرانی، اشتغال جوان ایرانی فردا را می سازیم با تولید و مصرف ملی کالای قاچاق ، تهدید سلامت، افزایش هزینه درمانی خرید کالای قاچاق فقط زیان اقتصادی نیست کالای قاچاق، ویرانگر رونق اقتصادی و سلامت خانواده امید به آینده با اندیشه ی تولید و مصرف کالای ایرانی حمایت از تولید و خرید کالای ایرانی ، تدبیر امروز ، امید آینده سود خرید کالای قاچاق برای بیگانگان است

[ امار بازدید سایت ]

آخرین جلسه هیئت نظارت بر گروه‌های داوری برگزار شد:آخرین جلسه هیئت نظارت بر داوری برای بررسی نتایج داوری آثار شرکت‌کنندگان روز شنبه 23 بهمن برگزار شد.

علی فروزفر دبیر هیئت‌داوران ابتدا گزارش داوری آثار ارسالی به کارگروه‌ها را به اعضای هیئت نظارت ارائه کرد و در خصوص نحوه تشکیل جلسات داوری و چگونگی التزام داوران به مقررات داوری آثار به‌صورت مشروح گزارش داد. وی از عملکرد گروه‌های داوری دفاع کرد و گفت آثار شرکت‌کنندگان در جشنواره توسط بیش از 50 نفر از زبده‌ترین افراد کشو داوری شده است. فروزفر به مواردی ازجمله تمکین به منشور داوری، ارزیابی آثار بر اساس شاخص‌ها و معیارهای استاندارد علمی و حرفه‌ای داوری که قبلاً در اختیار سرگروه‌ها و داوران قرار گرفته بود اشاره کرد و گفت انتخاب نهایی آثار از طریق کسب بالاترین نمره و در مواردی از طریق آرای نصف به‌اضافه یک داوران انجام‌شده است که این امر نشان می‌دهد سطح داوری در ایران با شیوه‌های داوری در جشنواره بین‌المللی تطبیق دارد. دبیر هیئت‌داوران از شفافیت و استقلال داوران جشنواره به‌عنوان نکات برجسته جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران اشاره کرد.
هیئت نظارت بر داوری نیز پس از استماع گزارش و بررسی اسناد و صورت‌جلسات گروه‌های داوری نتایج بررسی آثار را تأیید کرد.
در این جلسه مقرر شد در بعضی شاخه‌های رشته دیداری و شنیداری بخش مسابقه، به تعداد دو برابر آثار و به دلیل تراکم آثار مورد قدردانی قرار گیرد.


يكشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۵